PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1991 | nr 337 | 231
Tytuł artykułu

Taryfy opłat na energetycznym rynku gospodarstw domowych

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jednym z najważniejszych zagrożeń, przed jakim stoi od wielu lat polska gospodarka, jest bez wątpienia bariera energetyczna. Jej ostrość wynika zarówno z naturalnych uwarunkowań, jak i z błędów popełnionych w zarządzaniu przemysłem wydobywczym i energetycznym oraz z niewłaściwego kierowania całą gospodarką narodową. Pierwotne źródła bariery energetycznej tkwię w jednostronności krajowego bilansu energetycznego, która implikuje teraz i w przyszłości wysokie koszty zaopatrzenia gospodarki narodowej i ludności w paliwa i energię, Przewagę węgla w bilansie wymusza wysokie nakłady inwestycyjne nie tylko w górnictwie węglowym, lecz nakłady w infrastrukturze energetycznej, zwłaszcza w źródłach energii elektrycznej i cieplnej na paliwa stałe.
Rocznik
Numer
Strony
231
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Adams F., Miovic P.: On relative fuel efficiency. Journal of Industrial Economics 1968 nr 1.
 • Albach H.: Die optimale Tarifstruktur öffentlicher Versorgungsunternehmen. Wasser, Abwasser 1971 nr 6.
 • Averch H., Johnsen L.: Behavior of a firm under regulatory constraint. American Economic Review 1962 nr 5 .
 • Avi-Itzak B., Iusem A., Dantzig G.: The consumers energy services model of the PILOT system. In: Energy models and studies. Amsterdam: North-Holland 1983 .
 • Ayres R.: Resources, environment and economics. New York: John Wiley 1978.
 • Balestra P.: The demand for natural gas in the United States. Amsterdam: North-Holand 1967 .
 • Bara W. i in.: Kierunki rozwoju układów kontrolno-rozliczeniowych energii elektrycznej. Energetyka 1988 nr 8 .
 • Barnes R., Gillingham R., Hageman R.: The short-run residential demand for electricity. Review of Economics and Statistics 1981 nr 4 .
 • Baudet B.: Effets des prix relatifs sur les substitutions entre energies. In: Energie. Paris: Economica 1985.
 • Bätz E.: Administrative Preispolitik öffentlicher Unternehmen Baden-Baden: Nomos 1979.
 • Bednarkiewicz M., Rosada J.: Pomiar zużycia ciepła jako czyn¬nik oszczędzania energii. COW 1980 nr 5.
 • Beierlein J., Dunn J., McCannon J.: The demand for electricity and natural gas. Review of Economics and Statistics 1981, nr 3.
 • Berndt E., Wood D., Engineering and econometric interpretations of energycapital complementarity. American Economic Review 1979 nr 3.
 • Berndt E., Wood D.: Technology, prices and derived demand for energy . Review of Economics and Statistics 1973 nr 3.
 • Berthelemy J-C. et al., Une analyse de la dynamique des comportements de substitution de facteurs dans cinq branches de l'eoonomie française. Annales d'Economie et de Statistique 1986 nr 4.
 • Beskid L.: Analiza współczynników elastyczności i trendów w popycie rodzin pracowniczych. Warszawa: IFiS PAN 1972 .
 • Bjork C., Karlsson B., Industrial load management in Sweden w: Energy economics and management in industry.; Vol. 2. Oxfords Pergamon Press 1986.
 • Bogucki Z., Próba analizy bilansów energetycznych kraju na poziomie energii użytecznej. GPiE 1976 nr 11.
 • Boiteaux M., Peak-load pricing. In: Marginal cost pricing in practice. Engllewood Cliffs: Prentice Hall 1964.
 • Bojarski W.: Bariera energetyczna czy doktrynalna? Życie Gospodarcze 1986 nr 2.
 • Bojarski W.: Uwarunkowania energetyczne polskiego kryzysu 1 jego przezwyciężenia iw okresie perspektywicznym. W: Energetyka odczynnikiem wzrostu Warszawa: PAN 1984.
 • Bonbright J.: Principles of public utility rates. New York: Columbia Univesity Press 1961.
 • Breuer B. Die Energiewirtschaft der BRD und der DDR im Vergleich. Miinohen: Oldenbourg Verlag 1987.
 • Buczyńska-Tytz E., Ilkowski S.: Wpływ izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych na bilans cieplny. COW 1980 nr 4.
 • Butler G., Gale J.: BTU cost comparisons. Nebraska Journal of Economios and Business 1979 nr 1 Carey M. et al.: The Birmingham energy model Economics of Planning 1979 nr 1.
 • Clemens B., Strategien der Yerhaltensbeeinflussung bel privaten Energienachfragern. Berlin: Freie Univesitat 1983.
 • Collard D.: Prices, markets and welfare. London: Faber and Faber 1972.
 • Considine T.: Estimating the demand for energy and natural resources inputs. Applied Economics 1989 nr 7 .
 • Cowing T.: The effectiveness of rate-of-return regulation. In: Production economics. Vol. 2 Amsterdam: North-Holland 1980.
 • Cowing T., McFadden D.: Microeconomic modeling and policy analysis. Orlando: Academic Press 1984.
 • Grew M.: Electricity tariffs. In: Public enterprise. Harmonds- worth: Penguin Books 1968.
 • Crompton J.: The role of pricing in delivery of community services. Community Development Journal 1981 nr 1 .
 • Czachórski W.: Zobowiązania. Warszawa: PWN 1974.
 • Czopek J., Zajda R.: Gazomierze do centralnego pomiaru zużycia gazu. GWiTS 1981 nr 10.
 • Dajani J.: Cost studies of urban public services. Land Economics 1973 nr 4.
 • Dasgvik J. et al.: Residential demand for natural gas. In: Natural gas markets and contracts. Amsterdam: North-Holland 1987.
 • De Garmo S., Canada J., Sullivan W.: Engineering economy. New York: Macmillan 1979.
 • Dembowski J.: Energetyczna bariera wzrostu gospodarczego Polski. Gospodarka Planowa 1988 nr 7-8 i 12.
 • DiLorenzo T., Robinson R.: Managerial objectives subject to political market constraints. Quarterly Review of Economics and Business 1982 nr 2.
 • Dohner R.: Energy prices, economic activity and inflation. In: Energy prices, inflation and economic activity. Cambridge: Ballinger 1981.
 • Doliński U.: Der Absatzmarkt des Erdgases. Gas, Erdgas 1977 nr 12.
 • Domańska E.: Kapitalizm menedżerski. Warszawa: PSSTB 1986.
 • Dorf R.: The energy factbook. New York: McGraw-Hill 1981.
 • Dunkerley J.: Trends in energy use in industrial societies.Washington: Resources jfor the Future 1980.
 • Dziembowski Z.: Ekonomika przedsiębiorstwa komunalnego. Warszawa: PWE 1971.
 • Dziembowski Z.: Ekonomika przedsiębiorstwa komunalnego. Warszawa: PWE 1983.
 • Dziembowski Z.: Problemy wyboru systemu taryfowego i metody określania poziomu opłat za wodę i odprowadzanie ścieków. Warszawa: IGK 1962.
 • Efficient use of energy sources in meeting heat demand. New York: United Nations 1984.
 • Ekonomia polityczna socjalizmu (Red. naukowa M. Nasiłowski). Warszawa: KiW 1974.
 • Energetyka a gospodarka okresu ograniczeń (Red. W. Bojarski). Wrocław: Ossolineum 1983.
 • Energy conservation in the United Kingdom. London: HMSO 1974.
 • Fanara P., Suelflow J., Draba R.: Energy and competition. Antitrust Bulletin 1980 nr 1.
 • Filipowicz J.: Podstawowe problemy energetyki krajowej. Energetyka 1983 nr 1 i 2.
 • Filipowicz J., Danielewski J., Jaczewski M., Marecki J., Soliński J.: Energetyka jako czynnik i bariera rozwoju gospodarczego. Archiwum Energetyki 1988 nr 2.
 • Filipowicz J., Rosada J.: Energetyka w planowaniu urbanistycznym. Warszawa: Arkady 1967.
 • Filipowicz J., Strojny J., żukowski B.: Metoda analizy kosztów energii elektrycznej dla potrzeb taryfowych. Warszawa: Instytut Energetyki 1974 .
 • Fuss M.: Demand for energy in Canadian manufacturing. Journal of Econometrics 1977 nr 1.
 • Garfield P., Lovejoy W.: Public utility economics. Englewood Cliffs: Prentice-Hall 1964.
 • Georgescu-Roegen N.: Myth about energy and matter. Growth and Change 1979 nr 1.
 • Glnsbert-Gebert AInfrastruktura jako czynnik rozwoju miast. Prace Naukowe AE we Wrocławiu 1985 nr 318 Ginsbert-Gebert A.: Polityka komunalna. Warszawa: PWN 1984.
 • Ginsbert-Gebert A., Podoski K.: Infrastruktura komunalna i społeczna w Polsce w latach 1950-2000. Biuletyn KPZK PAN,nr 140.
 • Gool, van, W.: Energy analysis in perspective. In: Energy economics and management in industry. Vol. 1. Oxford: Pergamon Press 1986.
 • Gravelle H.,Rees R.: Microeconomics. London: Longman 1981 .
 • Griffin J.: Inter-fuel substitution possibilities. International Economic Review 1977 nr 3.
 • Griffin J., Gregory P.: An intercountry transloc model of energy substitution responces. American Economic Review nr 5.
 • Guldman J.-M.: Capacity cost allocation in the provision of urban public services» Growth and Change 1989 nr 2.
 • Halawa T. i in.: Układy pomiarowe do rozliczeń odbiorców ener¬gii elektrycznej. Energetyka 1986 nr 6.
 • Haltner H.: Preiselastizitaten und die Problematik ihrer Anwendung in der Wirtschaftspolitik. Bamberg: Difo-Bruck 1982.
 • Hamilton A., Hamilton P.: Duopoly in the distribution of electricity. Antitrust Bulletin 1983 nr 2.
 • Heritors Z.: Public transport enterprises in transition. Trans¬portation 1987 nr 3.
 • Herzlinger R.: The managerial uses of statistical cost functions. Engineering Economist 1980 nr 4.
 • Hirst E.: Review of related data to energy use in residential asd commercial buildings. Management Science 1980 nr 9.
 • Hirst E.: Carney J.: The ORNL residential energy use model. Land Economics 1979 nr 3.
 • Hite J., Ulbrich H.s Subsidising water users or water systems? Land Economics 1968 nr 4.
 • Hufbauer G., Severn B.: Municipal cost and' urban area. Journal of Urban Economics 1975 nr 3.
 • Human settlements and energy Oxford: Perganon Press 1978.
 • Jaczewski M.: Uproszczona metoda kosztów rocznych w obliczeniach energetycznych. Energetyka 1S90 nr 7-8.
 • Jarugowa A.: Rachunek kosztów w zarządzeniu przedsiębiorstwem. Warszawa: PWE 1986.
 • Jershov E., Sadykov I., Sztaudynger J., Identyfikacja wąskich gardeł procesu produkcji. Wiadomości Statystyczne 1987 nr 2.
 • Jeżowski P.: Ekonomia dobrobytu a ceny w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej. Ekonomista 1980 nr 4.
 • Jeżowski P.: Wybrane zagadnienia techniki infrastruktury gospodarczej. Warszawa: SGPiS 1983.
 • Joerges B., Klene N.: Privater Energieverbrauch. Berlin: IIUG 1981.
 • Joskcw P.: Mixing regulatory and antitrust policies in the electric power industry. In: Antitrust and regulation. Cambridge: The MIT Press 1985.
 • Joskow F., Laughman M.: The future of US nuclear energy. Bell Journal of Econoics 1976 nr 1 Kahn A.: She economics of regulation. Cambridge: The MIT Press 1938.
 • Kalinowski T.: Koncepcja blokowej taryfy opłat za energię elektryczną. Energetyka 1982 nr 3.
 • Kalinowski T.: 0 strukturze systemów taryfowych energii elektrycznej i kształtowaniu jej ceny. Energetyka 1988 nr 6.
 • Kasiewicz S., Substytucyjność czynników produkcji w polskim przemyśle w latach 1965-1982. Ekonomista 1986 nr 2.
 • Kierski B.: Zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowyoh RFN. Inwestycje i Budownictwo 1982 nr 11-12.
 • Klaassen L., Paelinck J.: Long-run energy policies in an energy setting. In: Economic - environmental - energy inter¬actions. Boston: Nijhoff 1980.
 • Klein Y.: An econcretric model of the joint production and consumption of residential space heat. Southern Economic Journal 1988 nr 2.
 • Kohn R.: Return to scale in welfare economics« Atlantic Economic Journal 1983 nr 2.
 • Kolbe A., Read J., Hall G.: The cost of capital. Cambridge: The KIT Press 1986.
 • Kopecki K.: Racjonalizacja zużycia paliw i energii w Polsce. Archiwum Energetyki 1980 nr 4.
 • Kranas G.: Oszczędzanie energii - mity i rzeczywistość. Problemy 1984 nr 3.
 • Krochmalski R.: Technika sterowania odbiorami mocy elektrycznej. Energetyka 1983 nr 7.
 • Kruse F.: Higher efficiency or more supplies? In: Efficient use of energy sources in meeting heat demand. New York: United Nations 1984.
 • Kruse J.: Ökonomie der Monopolregulierung. Gottingen: Vanden- hoeck 1985.
 • Kulesza H.: Wydatki ludności na mieszkanie. Warszawa: IGPiK 1989.
 • Kuninek E.: Dotacje w mieszkalnictwie w latach 1983-1988. Sprawy Mieszkaniowe 1988 nr 4.
 • Kunz B..: Betrachtung zur grafischen Darstellung von Kostenverlaufen. Unternehmung 1979 nr 4.
 • Lakshmanan T.: A multiregional model of the economy, environ¬ment and energy demand In the United States Economic Geography 19 83 nr 3.
 • Lapillonne B., Chateau' B.i The MEDEE models for long term energy demand forecasting. Socio-Economic Planning Science 1981 nr 2.
 • Ledergerber E.: Potentiale der Energiepolitik und der Ercjol- substitution. Diessenhofen: Verlag Ruegger 1979.
 • Lehbert E.: Untersuchungen der kurz- und langfristigen Elasti- zit'aten der Energienachfrage. Kiel: Institut fur Weltwirtschaft 1977.
 • Leibenstein H.: Poza schematem homo oeconomicus. Warszawa: PWN 1988.
 • Linden H.: Energie und Gesellschaft. Gas, Erdgas 1978 nr 5.
 • Lipiński J., Studia z teorii i polityki cen Warszawa, PWE 1977.
 • Littlechild S., Vaidya Energy strategies for the UK. London: Allen and Unwinn 1982.
 • Magnus J., Woodland A.: Inter-fuel substitution in Dutch manufacturing. Applied Economics 1987 nr 12.
 • Małysa K.: Uwagi o organizacji i funkcjonowaniu elektroenergetyki polskiej. Energetyka 1990 nr 11.
 • McFadden D.: Estimation techniques for the elasticity of substitution. Ins Production economics. Vol. 2. Amsterdam: North-Holland 1980.
 • Meier K.: Spitzenlasttarifierung, oekonomische Effiziens und Erhaltung der Eigenwirtschaftlichkeit Bern: Verlag Paul Haupt 1983.
 • Mejro C.: Podstawowe pojęcia z zakresu niezawodności systemów infrastruktury. Biuletyn KPZK PAN 1980 z. 108.
 • Mejro C., Troszkiewicz J., Wierzbicka B., Energetyka dziś i jutro. Warszawa: WNT 1986 .
 • Meyer R.: Publicly owned versus privately owned utilities. Review of Economics and Statistics 1975 nr 4.
 • Meyer W.: Energy economics and building design. New York: McGraw-Hill 1983 .
 • Miastkowski L.: Dochodowy, oszczędnościowy i substytucyjny efekt wzrostu poziomu i zmian relacji cen. Finanse 1986 nr 6.
 • Miastkowsk L.: Ogólne problemy kształtowania cen socjalnych. Prace Materiały Zakładu Badania Cen 1985 nr 80 .
 • Miastkowski L., Różnicowanie cen w gospodarce socjalistycznej. Warszawa PWE 1966.
 • Milliman J.: Beneficiary charges. In: Public prices for public products. Washington: Urban Institute 1972.
 • Moor M.: Die Energie als Kostenfaktor industrieller Leistungserstellung. Journal für Betriebswirtschaft 1986 nr 3.
 • Mynarski S.: jModel strukturalnej równowagi rynku. Ekonomistan nr 1-2.
 • Nantka M.: Możliwości ograniczenia zużycia ciepła na ogrzewanie budynków. GPiE 1983 nr 5.
 • Nasiłowski M.: Socjalistyczny system gospodarowania w Polsce. Warszawa: PWE 1988 .
 • Nelson J.: Editor's foreward. In: Marginal cost pricing in practice. Englewood Cliffs: Prentice-Hall 1964 .
 • Neu A.: Entkoppelung von Virtschaftswachs tum und Energieverbrauch. Kiel: Institut für Weltwirtschaft 1978.
 • Neu A.: Substitutionspotentiale und Substitutionshemmnisse in der Energieversorgung. Tübingen: Mohr 1982.
 • Neu A., Walter N.: Ölpreissenkung - Ein Trojanisches Pferd? Kiel: Institut für Weltwirtschaft 1986 .
 • Ng Y.-K.: Welfare economics. Houndmills: Macmillan 1985.
 • Nordhaus W.: The demand for energy. In: International studies of demand for energy. Amsterdam: North-Holland 1977.
 • Nowotny K.: Transmission technology and electric utility regulation. Journal of Economic Issues 1988 nr 2.
 • Osuch-Pajdzińska E., Roman K.: Problem stosowania mieszkaniowych wodomierzy do pomiaru zużycia ciepłej i zimnej wody. COW 1986 nr 1.
 • Patterson R.: Practical water rate determination. Journal AWWA 1962 nr 8.
 • Pindyck R.: The structure of world energy demand. Cambridge: The MIT Press 1979.
 • Płoński W.: Ograniczenie strat ciepła w gospodarce komunalno -mieszkaniowej. GPiE 1981 nr 9-10.
 • Podkaminer L.: Szacunki struktury i rozmiarów nierównowagi na rynkach konsumpcyjnych Polski w latach 1965-1986. Warszawa: PWN 1987.
 • Popielas T., Pomiar zużycia ciepła. COW 1987 nr 4-5.
 • Popielas T., Stosowanie liczników energii cieplnej. Biul. Informacyjny COIB 1987 nr 12.
 • Posner M.: Fuel policy. London: Macmillan 1973 Primeaux W.: Rate base methods and realized rates of return. Economic Inquiry 1978 nr 1.
 • Primeaux W., Some problems with natural monopoly. Antitrust Bulletin 1979 nr 1.
 • Prud'homme R., Financing urban public services. In: Handbook of regional and urban economics. Amsterdam: North-Holland 1987.
 • Rees R.: Public enterprise economics. London: Weidenfeld and Nickolson 1976.
 • Reid G.: An analysis of the firm. Scottish Journal of Political Economy 1979 nr 1.
 • Rittig G.: Gemeinwirtschaftsprinzip und Preisbildung bei öffentlichen Unternehmen. Frankfurt: EuropäischejVerlagsanstalt 1977.
 • Schally S., Siodeiski A.: Kierunki rozwoju użytkowania energii. GPiE 1977 nr 1 Scherer Ch.: Estimating electric power system marginal costs Amsterdam: North-Holland 1977.
 • Schiffer H.-Vif.: Gestaltung und Kosten der Gasversorgung von privaten Haushalten. Gas, Erdgas 1978 nr 7.
 • Scharp M.: The state, the enterprise and the individual. London: Weidenfeld and Nickolson 1973.
 • Silberston A.: Price behaviour of firms. In: Surveys of applied economics. Vol. I. London: Macmillan 1973.
 • Sjöholm B., larlsson B.: Marginal energy pricing. Ins Energy economics and management in industry. Vol. 2. Oxford: Pergamon Press 1986.
 • Skręta S., Nowakowski R.: Koszty i ceny energii elektrycznej spełniające warunki samofinansowania elektroenergetyki. Energetyka 1988 nr 4.
 • Solow J.: The capital-energy complementarity debate revisited. American Economic Review 1987 nr 4.
 • Starik W., Turetschek K.: Aufwendungen der Letstverbraueher fur Energiebezüge. Gas, Wasser, Warme 1989 nr 4.
 • Steiner P.: Peak loads and efficient pricing. Quarterly Journal of Economics 1957 November.
 • Stumpf K.: Investitionen der Kommunen in die leitungsgebun- dene Energieversorgung. Archiv fur Kommunalwissenschaften 1988 Sonderband.
 • Szargut J.: Analiza termodynamiczna i ekonomiczna w energetyce przemysłowej. Warszawa: WNT 1983 Sztyber W.: Kosztowe i niekosztowe podstawy ustalania cen. Ekonomista 1988 nr 1.
 • Sztyber W.: System cen a reforma cen. Gospodarka Planowa 1989 nr 2.
 • Śmigielski J., Pomiary zużycia ciepła w gospodarce bytowo-komunalnej. COW 1989 nr 10.
 • Święcka B.: Liczniki energii cieplnej w różnych krajach europejskich. Biul. Informacyjny COIB 1988 nr 5 Thompson A.: Economics of the firm. Englewood Cliffs: Prentice-Hall 1977.
 • Thompson S., Weygandt J.: The rate making of investment tax credit for public utility. Journal of Business 1977 nr 4.
 • Trebing H.s Public utility regulation. Journal of Economic Issues 1984 nr 1.
 • Trebing E.: Regulation of industry. Journal of Economic Issues 1987 nr 4.
 • Troxel E.: Economics of public utilities. New York: Reinehazt 1947.
 • Turvey R.: Peak-load pricing. Journal of Political Economy 1968 nr 1.
 • Tzoannos J.: .An empirical study of peak-load pricing. Applied Economics 1977 nr 2.
 • Vaughn K.: Does it matter that cost are subjective? Southern Economic Journal 1980 nr 2.
 • Verges J.: The determination of justified deficits. Annales de l'economie publiq.ue, sociale et cooperative 1988 nr 1.
 • Harford J.: Water supply. In: Public enterprise. Earmonds- worth: Penguin Books 1968 .
 • Weber K.: Break-Even-Analyse. Unternehmung 1988 nr 1.
 • Westley G.: Nontraditional partial adjustment models. Land Economics 1989 nr 3.
 • Williason 0.: Peak-load pricing. In: Public enterprise. Har-mondsworth: Penguin Books 1968.
 • Winkens E.: Uwagi do rozwoju technicznego cieplownictwa w RFN. COW 1989 nr 1.
 • Zimmerman G.: Die Reform der Stromtarife. Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis 1990 nr 1.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171230509

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.