PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | z. nr 10 | 128--143
Tytuł artykułu

Nierówności interpersonalne z punktu widzenia neuropsychologii i polityki społecznej w dobie gospodarki opartej o wiedzę

Warianty tytułu
Interpersonal Inequalities (Social Inequalities) from the Point of View of Neuropsychology and Social Policy in Knowledge-Based Economy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W niniejszym artykule zaprezentowano interdyscyplinarne podejście do kwestii występujących w społeczeństwach nierówności w oparciu o próbę rozszerzenia definicji podstawowych w warunkach GOW pojęć - wiedzy, kapitału ludzkiego oraz kapitału społecznego. Przyjęcie perspektywy Interdyscyplinarnego Opisu Osoby zaczerpniętego z Psychologii Osobowej i Środowiskowej, umożliwiło zwrócenie uwagi na wagę uwarunkowań biologicznych, opisywanych przez neuropsychologię, oraz wpływ środowiska międzyludzkiego (więzi międzyludzkich) dla rozwoju człowieka, dla kształtowania się jego Rozumienia Własnego Życia, utożsamianego przez autorów z mądrością życiową i warunkującego sposób wykorzystania posiadanej wiedzy i tym samym wywierającego znaczący wpływ na poziom kapitału ludzkiego i kapitału społecznego. Uwzględnienie biologicznych uwarunkowań życia ludzkiego pociąga za sobą konieczność szerszego spojrzenia na kwestię nierówności przez polityków społecznych. Wykorzystując pochodzące od Sena pojęcie "funkcjonowań", autorzy opowiadają się za uwzględnieniem w diagnozach i programach polityki społecznej jak najszerszej różnorodności dróg życiowych i czynników warunkujących jakość życia, a nie tylko kryterium dochodowego. Uznają również za priorytet polityki społecznej, aby w warunkach GOW zapewnić członkom społeczeństw rzeczywisty dostęp do edukacji. (abstrakt oryginalny)
EN
The subject of the article is an interdisciplinary approach to social inequalities based on an attempt to broaden definitions of knowledge, human capital and social capital. Making use of Interdisciplinary Description of the Person based on Personal and Environmental Psychology, the authors put emphasis on the role of biological factors (described by neuropsychology) and interpersonal ties in the development of human being and his or her Own Life Understanding (life wisdom), which condition the way person use his or her knowledge and the level of human capital and social capital. If biological factors are concerned, social politicians' view on the problem of inequalities should be broadened. Using Sen's term "functionings", the authors claim that social policy agendas should not be based mainly on the income criteria, but take into consideration various ways of life and different factors influencing quality of life. In the knowledge-based economy real access to education should be a priority. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
128--143
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
Bibliografia
 • Bauman Z., Etyka ponowoczesna, PWN, Warszawa 1996.
 • Damasio A.R., Błąd Kartezjusza. Emocje, rozum i ludzki mózg, REBIS, Poznań 1999.
 • Domański R., Kapitał ludzki, [w:] Multimedialna nowa encyklopedia powszechna, PWN, Warszawa 1998.
 • Kamiński S., Działalność organizacji pozarządowych a nierówności społeczne, w druku.
 • Knobloch-Gala A., Asymetria i integracja hemisferyczna a mowa i niektóre jej zaburzenia, nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1990.
 • LeDoux J., Mózg emocjonalny. Tajemnicze podstawy życia emocjonalnego, Media Rodzina, Poznań 2000.
 • Lem S., Autobiografia, "Gazeta Wyborcza", 1-2.04.2006.
 • Lubiniecka K., Nielegalne nagrody szefów Polskiej Miedzi, "Gazeta Wyborcza Wrocław", 27.04.2006.
 • Łuria A.R., Podstawy neuropsychologii, PZWL, Warszawa 1976.
 • Przesmycka-Kamińska J., Interdyscyplinarny Opis Dziecka z trudnościami w porozumiewaniu się werbalnym, [w:] Diagnoza psychologiczna dzieci z trudnościami w porozumiewaniu się werbalnym, Przesmycka-Kamińska J. (red.), Wydawnictwo UWr., Wrocław 2004.
 • Przesmycka-Kamińska J., Nierówności interpersonalne z punktu widzenia neuropsychologii klinicznej, [w:] Nierówności społeczne w refleksji humanistycznej, Klebaniuk J. (red.), Atut, Wrocław 2007.
 • Przesmycka-Kamińska J., Psychologia osobowa i środowiskowa. Analiza aktywności życiowej i jej uwarunkowań, Wyd. UMCS, Lublin 1990.
 • Sen. A., Nierówności. Dalsze rozważania, Znak, Kraków 2000.
 • Sztompka P., Socjologia, Znak, Kraków 2002.
 • Szarfenberg R., Kapitał społeczny, [w:] Leksykon polityki społecznej, B. Rysz-Kowalczyk (red.), ASPRA-JR, Warszawa 2001.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171230511

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.