PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | z. nr 10 | 225--254
Tytuł artykułu

Metody pomiaru wartości kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa

Warianty tytułu
Methods of Measurement of the Intellectual Capital Value in an Enterprise
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule zaprezentowano liczne metody pomiaru, które pozwalają określić pieniężną wartość aktywów niematerialnych oraz metody dotyczące całego przedsiębiorstwa lub wyszczególnionych składników zasobów intelektualnych. Zaprezentowane metody zostały sklasyfikowane w oparciu o propozycję K. E. Sveiby i pogrupowane następująco: metody oparte na kapitalizacji rynkowej, które pozwalaj ą określić różnicę pomiędzy wartością księgową przedsiębiorstwa i jego rzeczywistą wartością; metody oparte na zwrocie z aktywów (ROA); metody bezpośredniego pomiaru kapitału intelektualnego, które pozwalają oszacować finansową wartość wyszczególnionych elementów kapitału intelektualnego i metody kart punktowych, które pozwalaj ą zidentyfikować i zmierzyć wyszczególnione elementy niematerialnych aktywów z wykorzystaniem wskaźników pozafinansowych. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents many methods of measurement that allow to measure nonmaterial assets in financial values as well as the methods that concern a whole enterprise or specified elements of intellectual resources. Presented methods were classified according to the proposal of K. E. Sveiby and were grouped as follow: methods based on market capitalization that allow to specify the difference between accounting value of an enterprise and its real value; methods based on return on assets (ROA), methods of direct measurement of an intellectual capital that allow to assess the financial value of specified elements of intellectual capital; and methods of points' cards that allow to identify and measure specified elements of nonmaterial assets with the use of non-financial indicators. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
225--254
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Rzeszowski
Bibliografia
 • Bratnicki M., Pomiar kapitału intelektualnego, "EiOP" 2000, nr 11.
 • Brummet R. L., Flamholtz E. G., Pyle W. C., Human Resource Measurement: A Challenge for Accountants, "The Accounting Review", April 1968.
 • Burzym E., Pomiar i ocena rentowności przedsiębiorstw przemysłowych, PWE, Warszawa 1971.
 • Dobija D., Metody mierzenia wartości kapitału ludzkiego i kosztów pracy w firmie, [w:] Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Ludwiczyński A. (red.), PFPK, Warszawa 2000.
 • Dobija D., Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Wyd. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2003.
 • Dobija D., Rachunkowość zasobów ludzkich, [w:] Pomiar i rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa, Dobija D. (red.), PFPK, Warszawa 2003.
 • Dobija M., Bilans i sprawozdanie o wartości dodanej w rachunkowości społeczno-ekonomicznej, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce nr 40, Warszawa 1997.
 • Dobija M., Indulska M., Accountants and accounting for human resources accountability and intellectual entrepreneurship, [w:] Knowledge cafe for Intellectual Entrepreneurship, Kwiatkowskiego S., Edvinsson L. (red.), Warsaw 1999.
 • Dobija M., Koncepcja pomiaru kapitału intelektualnego w aspekcie rachunkowości społeczno-ekonomicznej, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce nr 51, Warszawa 1999.
 • Dobija M., Kapitał ludzki i intelektualny w aspekcie teorii rachunkowości, "Przegląd Organizacji" 2002, nr 1.
 • Dobija M., Teoretyczne podstawy płacy (Część I), "EiOP" 2005, nr 5.
 • Dobija M., Teoretyczne podstawy płacy (Część II), "EiOP" 2005, nr 6.
 • Dudycz T., Finansowe narzędzia zarządzania wartością przedsiębiorstwa, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 • Edvinsson L., Malone M. S., Kapitał intelektualny, PWN, Warszawa 2001.
 • Gierszewska G., Wawrzyniak B., Globalizacja, Wyzwania dla zarządzania strategicznego, Poltext, Warszawa 2001.
 • Helin A., Wycena i prezentacja kapitału intelektualnego w sprawozdawczości finansowej - wyzwanie dla tradycyjnej rachunkowości, [w:] Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Wyd. PFPK, Warszawa 2000.
 • Ijiri Y., Theory of Accounting Measurement, "Accounting Research Studies" nr 10, Sarasota Fl., American Accounting Association, 1975.
 • Jabłoński M., Rola, struktura i pomiar kapitału intelektualnego organizacji, "EiOP" 2002, nr 11.
 • Jarugowa A., Fijałkowska J, Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym, Koncepcje i praktyka, ODDK, Gdańsk 2002.
 • Kąkol W., Wykorzystanie modelu EVA do szacowania wartości przedsiębiorstwa, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2003, nr 1.
 • Kozińska A., Wartość przedsiębiorstwa a kapitał ludzki, [w:] Pomiar i rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa, PFPK, Warszawa 2003.
 • Leszczyńska A., Wycena kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwie, "EiOP" 2001, nr 11.
 • Pawlak Z., Budowanie wartości firmy, [w:] Pomiar i rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa, Dobija D. (red.), PFPK, Warszawa 2003.
 • Rybałtowska A., Zyń E., Nowe koncepcje pomiaru kapitału intelektualnego, [w:] Pomiar i rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa, Dobija D. (red.), PFPK, Warszawa 2003.
 • Stewart T. A., Intellectual Capital, The New Wealth of Organizations, Nicholas Brealey Publishing, London 2003.
 • Strojny M., Zarządzanie kapitałem intelektualnym, Ogólny zarys koncepcji, "Przegląd Organizacji" 2000, nr 7-8.
 • Strojny M., Metody i narzędzia pomiaru kapitału intelektualnego w organizacji, [w:] Pomiar i rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa, Dobija D. (red.), PFPK, Warszawa 2003.
 • Strużyna J., W kierunku rachunkowości zasobów ludzkich, "Przegląd Organizacji" 2000, nr 6.
 • Szczepankowski P., Jak aktywa niematerialne wpływają na efektywność przedsiębiorstwa,, "Serwis FK" 2005, nr 19.
 • Szczepankowski P., Jak mierzyć efektywność i wartość kapitału intelektualnego firmy, "Serwis FK" 2005, nr 28-29.
 • www.cfo.cxo.pl, Kapitał intelektualny - czy to działa ? Wywiad z profesorem Ante Puliciem.
 • Wycena i zarządzanie wartością firmy, Szablewski A., Tuziemek R. (red.), Poltext, Warszawa 2004.
 • Zbiegień-Maciąg L., Lipowiecka A., Monitorowanie aktywów niematerialnych, czyli rachunkowość zasobów ludzkich, "Przegląd Organizacji" 2000, nr 2.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171230649

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.