PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 93 Współczesna gospodarka - wyzwania, dylematy perspektywy rozwoju | 9--21
Tytuł artykułu

System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Greenhouse Gas Emission Trading System in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Tezą artykułu jest twierdzenie, iż wzrasta znaczenie rynkowych instrumentów ochrony środowiska w polskim sektorze energetycznym, jakimi są zbywalne uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych. Dlatego też jego celem jest identyfikacja istoty i zasad funkcjonowania europejskiego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w Polsce. Okres badań obejmuje lata 2005-2010, a więc od momentu wprowadzenia w Polsce zbywalnych uprawnień do emisji zanieczyszczeń. W artykule zawarto także przewidywania dotyczące rozwoju systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w latach 2013-2020. (fragment tekstu)
EN
The main issue presented in the article is the situation of Poland in the light of the provisions of the ratified Kyoto Protocol as well as the climate and energy package provisions and the process of preparation of our country for execution of the essential principles of the European Union Greenhouse Gas Emission Trading System. The study covers the area of implementation of the European Union Greenhouse Gas Emission Trading System which is the initial international system in the world being executed at enterprises level. The article focuses on the leading rules of functioning of the system as well as on the impact of the climate and energy package on the development of the system. Furthermore, it provides the package analysis related both to reductions awarding standards and to the quota system which applies to reduction of greenhouse gas emissions. The study outlines the dominant guidelines of the auction system that will be the basic instrument of allocation of emissions allowances since 2013. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13.10.2003 roku ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie i zmieniająca dyrektywę 96/61WE (Dz.Urz. L.275/32).
 • Dyrektywa 2009/29/WE z dnia 23 kwietnia 2009 roku zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz.Urz. L 140/63).
 • Działanie UE przeciw zmianom klimatu. Europejski System Handlu Emisjami. Komisja Europejska, Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, Luksemburg 2000.
 • Lizak S.: Aukcje uprawnień do emisji w EU ETS w okresie 2013-2020 zgodnie z dyrektywą 2009/29/WE. Opracowanie przygotowane przez Instytut Ochrony Środowiska, KASHUE, Warszawa, luty 2010.
 • Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych. Red. B. Fiedor, S. Czaja, A. Graczyk, Z. Jakubczyk. C.H. Beck, Warszawa 2002.
 • Protokół z Kioto do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzony w Kioto dnia 11.12.1997 roku (Dz.U. 05.203.1684).
 • Ranosz R.: Organizacja i handel uprawnieniami do emisji CO2. "Polityka Energetyczna" 2008, t. 11, z. 2.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 marca 2006 roku w sprawie informacji wymaganych do opracowania krajowego planu rozdziału uprawnień do emisji. Dz.U 2006, nr 43, poz. 308.
 • Skutki społeczno-ekonomiczne pakietu energetyczno-klimatycznego dla Polski. Dyrektywa w sprawie Europejskiego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji. Sprawozdanie nr 35/2008, Kancelaria Senatu, Przedstawiciel Kancelarii Senatu przy Unii Europejskiej, Bruksela, 16.09.2008.
 • Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 roku o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji. Dz.U. 2004, nr 281 z późn. zm.
 • Uwarunkowania wdrożenia zero-emisyjnych technologii węglowych w energetyce. Red. M. Ścieżko. Wydawnictwo Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze 2007
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171230669

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.