PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 1(4) | 99--116
Tytuł artykułu

Analiza wybranych własności rynku kontraktów futures na indeks WIG20 pod kątem stosowania arbitrażu i hedgingu

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Analysis of selected properties of WIG20 index futures market in terms of arbitrage and hedging
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem badań prezentowanych w pracy jest diagnoza aktualnego stanu rynku kontraktów terminowych na indeks WIG20 pod względem możliwości stosowania strategii arbitrażu i hedgingu. W pierwszej części przeprowadzamy dyskusję warunków jakie muszą być spełnione, aby na rynku derywatów mogły być implementowane w/w zaawansowane strategie inwestycyjne. Druga część artykułu zawiera wyniki badań empirycznych. Koncentrujemy się na badaniu bazy kontraktu terminowego, tj. różnic pomiędzy kursami instrumentu bazowego a pochodnego oraz relacji wyceny rynkowej notowanych derywatów do wyceny teoretycznej. Aparat badawczy zastosowany w tej części opiera się na narzędziach analizy statystycznej i ekonometrycznej. Przeprowadzone badania umożliwiają obserwację przejawów ograniczeń arbitrażu i hedgingu na polskim rynku derywatów. (abstrakt se strony domowej wydawcy))
EN
The aim of the research presented in the article is diagnosis of the current state of the WIG20 futures market in terms of application of hedging and arbitrage strategies. In the first part we discuss the conditions that must be met in order to implement advanced investment strategies mentioned above in the derivatives market. The second part of the article contains the results of empirical research. We focus on examining the base of the futures, i.e. the difference between the price of the underlying instrument and the derivative, and the relationship of derivatives market pricing to theoretical pricing. Methodology used in this section is based on statistical tools and econometric analysis. Studies allow to make the observation of the manifestations of arbitrage and hedging restrictions on the Polish market for derivatives. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
99--116
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Łódzka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • Politechnika Łódzka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • Politechnika Łódzka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Bibliografia
 • Campbell J.Y., Lo A.W., MacKinlay A.C., The Econometrics of Financial Markets, Princeton University Press, Princeton, New Jersey 1995.
 • Cornell B, French K.R., The Pricing of Stock Index Futures, "The Journal of Futures Markets", 1983. Vol. 3, No. 1.
 • Dzieża J.A., O możliwościach arbitrażu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, GPW, Warszawa 2005.
 • Domański Cz., Statystyczne testy nieparametryczne, PWE, Warszawa 1979.
 • Domański Cz., Pruska K., Nieklasyczne metody statystyczne, PWE, Warszawa 2000.
 • Greń J., Statystyka matematyczna. Modele i zadania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1984.
 • Greń J., Statystyka matematyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1987
 • Hemler ML., Longstaff F.A. General equilibrium stock index futures prices: Theory and empirical evidence, "Journal of Financial and Quantitative Analysis", 1991, No. 26(3)
 • Hsu H., Wang J., Price expectation and the pricing of stock index futures, "Review of Quantitative Finance and Accounting", 2004, No. 23(2).
 • Hull J., Kontrakty terminowe i opcje. Wprowadzenie, Wig-Press, Warszawa 1997.
 • Metody ekonometryczne i statystyczne w analizie rynku kapitałowego, red. Jajuga K. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2000.
 • Lo A.W., MacKinlay A.C., Stock Market Prices Do Not Follow Random Walks: Evidence From a Simple Specification Test, "Reviev of Finacial Studies" ,1988Vol. 1(1).
 • Maliński M., Weryfikacja hipotez statystycznych wspomagana komputerowo, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2004.
 • Osińska M., Ekonometria finansowa, PWE, Warszawa 2006.
 • Ratajczyk L., Wprowadzenie do transakcji terminowych i opcyjnych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 1999.
 • Said E., Dickey D.A., Testing for Unit Roots in Autoregressive Moving Average Models of Unknown Order, Biometrika, 1984, Vol. 71.
 • Sutcliffe C.M.S, Stock index futures, Ashgate Publishing, Ltd., 2006.
 • Szyszka A., Ograniczenia arbitrażu a efektywność rynku kapitałowego, Studia Ekonomiczne, 2003, nr 3.
 • Tarczyński W., Zwolankowski M., Inżynieria finansowa. Instrumentarium, strategie, zarządzanie ryzykiem, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1999.
 • Witkowska D., Matuszewska M., Kompa K., Wprowadzenie do ekonometrii dynamicznej i finansowej, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2008.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171230781

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.