PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | z. nr 10 | 407--422
Tytuł artykułu

Nierówności dochodowe i wydatkowe wśród gospodarstw domowych a perspektywy uczestniczenia najuboższych w gospodarce opartej na wiedzy

Warianty tytułu
Income and Expenditure Ineąualities among Households and Perspectives of Participation the Poorest in Knowledge-Based Economy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Utrzymywanie się znacznego upośledzenia w dochodach i możliwościach wydatkowych ubogich gospodarstw domowych (zwłaszcza tych, które zaspokajają jedynie potrzeby na granicy biologicznego przetrwania) sprzyja ich wykluczaniu z pełnego uczestnictwa w życiu społecznym i gospodarczym - w pierwszej kolejności muszą bowiem być realizowane potrzeby egzystencjalne. W społeczeństwie i gospodarce opartych na wiedzy i charakteryzujących się ciągłymi zmianami oznacza to brak środków do rozwoju kapitału ludzkiego. Wolniejszy przyrost dochodów i możliwości wydatkowych w ubogich rodzinach, niż w gospodarstwach najzamożniejszych - przy jednoczesnym znacznym dystansie dochodowym między obiema grupami - powoduje, że szanse ubogich na ich samodzielne włączenie się w proces budowania społeczeństwa informacyjnego, będącego podstawą GOW są coraz mniejsze. Chcąc stwierdzić, jak (i czy) zmieniał się zakres wykluczenia wśród gospodarstw domowych w ostatnich latach, w niniejszym opracowaniu przeanalizowano wybrane aspekty warunków życia najuboższych, z punktu widzenia zmian w ich dochodach i możliwościach wydatkowych, na tle dochodów i wydatków osób najzamożniejszych. Zasadniczym celem artykułu uczyniono analizę aktualnych tendencji w kształtowaniu się nierówności dochodowych i wydatkowych pomiędzy najuboższymi a najzamożniejszymi gospodarstwami domowymi oraz ocenę istniejącego stanu pod kątem perspektyw włączenia najuboższych w rozwój GOW w Polsce. Za okres badawczy przyjęto lata 2001-2004. (abstrakt oryginalny)
EN
Keeping considerable impairment in incomes and expenditure possibilities of poor households (especially those who satisfy their needs only on the minimum existence level), favoures their exclusion from full participation in social and economical life - at first man have to achieve an existence needs satisfaction. In society and economy based on knowledge and characterized by continuous changes it means lack of means for human capital growth. Slower income and expenditure possibilities growth in the poorest families than in the richest households - with simultaneous big income distance between both groups - causes decreasing opportunities of bringing poor people by themselves into a process of building information society and knowledge-based economy. Author of this paper wanted to present how changed the scale of exclusion between Polish households last years. The aim of this article is to analyse current tendencies in income and expenditure inequalities between the poorest and the richest households and also evaluation of existing state and perspectives of participation the poorest in growth of knowledge-based economy in Poland. As research period were accepted years 2001-2004. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
407--422
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Frieske K.W., Bieda - miary i interpretacje, [w]: Polska bieda II. Kryteria. Ocena.Przeciwdziałanie, S. Golinowska (red.), IPiSS, Warszawa 1997.
 • Młokosiewicz M., Problem ubóstwa a zasada subsydiarności i system gospodarczy, [w]: Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Kraje postsocjalistyczne, S. Swadźba (red.), Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2004.
 • North D.C., Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge University Press, Cambridge 1997.
 • Roczniki Statystyczne Pracy, GUS, Warszawa 2001, 2003.
 • Roczniki Statystyczne RP, GUS, Warszawa 2000, 2003, 2005.
 • Thurow L., The Future of Capitalism, Nicholas Brealey Publishing, London 1996.
 • Warunki życia ludności w 2001 r., GUS, Warszawa 2002.
 • Warunki życia ludności w 2002 r., GUS, Warszawa 2003.
 • Warunki życia ludności w 2003 r., GUS, Warszawa 2004.
 • Warunki życia ludności w 2004 r., GUS, Warszawa 2006.
 • Europejska Agenda Społeczna, http://www.pms.gov.pl/index.php?gid=435.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171230783

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.