PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 6 | 8--14
Tytuł artykułu

Zależność ekonomiczna jako kryterium identyfikacji stosunku pracy - analiza krytyczna

Autorzy
Warianty tytułu
The Economic Dependence as the Criterion of the Identification of Labour Relations - a Critical Analysis
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł stanowi próbę krytycznej oceny pojawiającego się w doktrynie prawa pracy i orzecznictwie sądowym stanowiska, które ujmuje podporządkowanie na gruncie stosunku pracy w kategoriach zależności ekonomicznej pracownika wobec pracodawcy. Jej istotą jest sytuacja, w której dochody pracownika zależą prawie wyłącznie (w przeważającej części) od podmiotu zatrudniającego osiągającego korzyści z pracy wykonywanej w ramach stosunku pracy. Zdaniem autora koncepcja ujmująca pracownicze podporządkowanie w kategoriach zależności ekonomicznej pracownika od pracodawcy de lege lata nie mieści się w zakresie pojęciowym "kierownictwa pracodawcy" w rozumieniu art. 22 § 1 k.p. Także de lege ferenda zależność ekonomiczna nie powinna charakteryzować pracowniczego podporządkowania. Według autora może ona co najwyżej pełnić rolę czynnika, który będzie przesądzał o konieczności zastosowania wobec cywilnoprawnych wykonawców pewnych ochronnych rozwiązań z zakresu prawa pracy. Dobrą ilustracją nieprzydatności koncepcji podporządkowania ujmowanego w kategoriach zależności ekonomicznej jest sytuacja pracowników zajmujących stanowiska kierownicze. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper is an attempt to critically evaluate the position appearing in the doctrine of labor law and case law which formulates the subordination on the basis of the employment relationship in terms of economic dependence of the employee on the employer. Its essence is the situation in which the employee's income depends almost exclusively (for the most part) on the employing entity benefitting from the work performed as part of the employment relationship. According to the author, the concept of formulating the employment subordination in terms of the economic dependence of the employee on the employer de lege lata does not fall within the boundaries of the definition of "the employer's leadership " within the meaning of Art. 22 § 1 of the Labour Code. Also de lege ferenda, the economic dependence should not characterize employment subordination. According to the author, the economic dependence may at most act as a factor that would prejudge the need to apply some protection solutions from the field of labor law to civil contractors. A good illustration of the inadequacy of the concept of subordination formulated in terms of the economic dependence is the situation of employees holding managerial positions. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
8--14
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • T. Duraj, Dopuszczalność zawarcia umowy o pracę z jedynym wspólnikiem - członkiem jednoosobowego zarządu spółki z o.o., cz. II, "Praca i Zabez¬pieczenie Społeczne" 2000, nr 12, s. 19-20.
 • B. Cudowski, O niektórych kontrowersjach w sprawie ustalenia sposobu ustania stosunku pracy, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2010, nr 12, s. 6.
 • L. Florek (w:) Kodeks pracy. Komentarz, pod. red. L. Florka, Warszawa 2011, s. 329.
 • Z. Kubot (w:) Prawo pracy. Zarys wykładu, pod red. H. Szurgacza, Warszawa 2005, s. 133. Z. Salwa, Przemiany prawa pracy początku stulecia a jego funkcja ochronna (w:) Prawo pracy a wyzwania XXI wieku. Księga Jubileuszowa Prof. T. Zielińskiego, pod red. M. Matey-Tyrowicz, L. Nawackiego i B. Wagner, Warszawa 2002., s. 303-304.
 • M. Seweryński, Problemy rekodyfikacji prawa pra¬cy (w:) Prawo pracy a wyzwania XXI wieku. Księga Jubileuszowa Prof. T. Zielińskiego, pod red. M. Matey-Tyrowicz, L. Nawackiego i B. Wagner, Warszawa 2002, s. 323-324.
 • Z. Hajn, Regulacja pozycji prawnej pracownika i pra¬codawcy a funkcje prawa pracy, "Praca i Zabezpieczenie Spo¬łeczne" 2000, nr 10, s. 5 i 11.
 • E. Pakebusch, Die arbeitgeberähnlichen Personen und ihre arbeitsrechtliche Sonderstellung, Frankfurt 1961.
 • R. Wörlen, A. Kokemoor, Arbeitsrecht, Köln 2004, s. 31.
 • W. Daubler, Working People in Germany, "Comparative La¬bour Law & Policy Journal" 1999, nr 1, s. 77.
 • T. Duraj, Podstawy zatrudnienia menedżerów najwyższego szczebla w przedsiębiorstwach, Warszawa 2006, s. 34-35.
 • M. Henssler, Das Anstellungsverhaltnis der Organmitglieder, "Recht der Arbeit" 1992, nr 5, s. 294 i n.
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171230895

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.