PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 21 | nr 2 | 197--207
Tytuł artykułu

Społeczna odpowiedzialność biznesu a zrównoważony rozwój przedsiębiorstw

Warianty tytułu
Corporate Social Responsibility in the Sustainable Development of Enterprises
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zainteresowanie problematyką społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR) jest w obecnych czasach coraz większe. Potrzeba rozwoju wspomnianej koncepcji wypływa nie tylko od samych przedsiębiorstw, ale także od społeczności lokalnej, konkurencji, władz szczebla lokalnego i centralnego oraz wielu innych uczestników życia społeczno-gospodarczego, mających pośredni lub bezpośredni wpływ na podmioty gospodarcze. Celem artykułu jest zaprezentowanie idei społecznie odpowiedzialnego biznesu, ze szczególnym wskazaniem korzyści oraz trudności, na jakie napotykają przedsiębiorstwa zainteresowane podejmowaniem działań w obszarze związanym z budowaniem kapitału społecznego. W badaniach ankietowych uwagę zwrócono na znaczenie CSR w budowaniu marki czy wizerunku firmy, jak również tych aspektów, które uniemożliwiają funkcjonowanie analizowanych przedsiębiorstw. Do głównych przeszkód w prowadzeniu biznesu odpowiedzialnego społecznie ankietowani zaliczają przede wszystkim brak świadomości na temat korzyści płynących z CSR i narzędzi, które można stosować wśród pracowników wszystkich szczebli wewnątrz firm. Ankietowani wskazywali także na brak zaangażowania kadry kierowniczej w realizację CSR oraz brak wystarczających budżetów przeznaczanych na stosowanie tej koncepcji. Istotnymi barierami, wskazywanymi przez mniej więcej 1/3 ankietowanych, są: skupienie się firm na sprawach doraźnych i realizowanie strategii krótkoterminowych, a także przekonanie o braku związku między działaniami z obszaru biznesu odpowiedzialnego społecznie a sukcesem rynkowym firmy. Koncepcja społecznej odpowiedzialności konsekwentnie realizowana przez przedsiębiorstwa może jednak przyczynić się do poprawy konkurencyjności i budowania trwałej przewagi nad konkurentami. Wydaje się, że głównym powodem tego, iż zaczyna ona przynosić przedsiębiorstwu wymierne korzyści, są zmieniające się oczekiwania społeczne.(abstrakt oryginalny)
EN
The idea of corporate social responsibility and sustainable development of enterprises is of growing importance for both the theory and practice of business. The need for development of the mentioned concept arises not only from the side of enterprises but also local communities, business competitors, local and central authorities as well as many other participants of social and economic activity with direct or indirect influence on business entities have a vested interest in the concept being implemented. This article presents the idea of social responsibility of businesses with particular consideration given to its benefits and difficulties encountered by the enterprises willing to expend effort to create social equity. There are also presented results of a survey the main purpose of which was to investigate the importance of corporate social responsibility to branding and company image. The survey covers also the aspects which make functioning of the analysed enterprises impossible. The respondents indicated the following main obstacles to running a socially responsible business: ignorance of benefits resulting from CSR, lack of knowledge about how to promote CSR among employees of all levels, lack of management commitment to implementation of CSR and too low budgets to implement the concept. Other important barriers mentioned by about one third of the respondents are the companies focusing on pending business and pursuing short-term strategies as well as the disbelief in a correlation between social responsibility of a company and its commercial success. However, consistent implementation of the social responsibility concept may contribute to improvement in competitiveness and give lasting advantage over business competitors. Corporate social responsibility starts to bring notable benefits probably by reason of changing social expectations.(original abstract)
Rocznik
Tom
21
Numer
Strony
197--207
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Bibliografia
 • Lewicka-Strzałecka A., Odpowiedzialność moralna w życiu gospodarczym, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2006.
 • Rybak M., Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Gasparski W., Przedmowa. [w:] Dietl J., Gasparski W. (red.), Etyka biznesu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 • Filek J., Odpowiedzialny biznes może przynosić zyski, "Rzeczpospolita" 2007, nr 83.
 • Windorpska A., Wróbel A., Społeczne zaangażowanie - nowy wskaźnik biznesowy?, "Rzeczpospolita" z dnia 23.08.2007 r.
 • Gresera J., Społeczna odpowiedzialność biznesu w polityce gospodarczej Unii Europejskiej, "Gazeta IT" 2005, nr 9 (39). Dostępne w Internecie: www.gazeta-it.pl.
 • Jurek M., Kornacka D., Aktualność teorii społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa, "Przegląd Organizacji" 2000, nr 5.
 • Zysk akcjonariuszy kluczowym celem przedsiębiorstwa, "Zarządzanie na Świecie" 2001, nr 4.
 • Kuciński K. (red.), Strategie przedsiębiorstw wobec wymogów zrównoważonego rozwoju, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009.
 • Hediger W., Framing Corporate Social Responsibility and Contribution to Sustainable Development. Working Paper Series nr 02/2007. Center for Corporate Responsibility and Sustainability at the University of Zurich.
 • Laszlo Ch., Firma zrównoważonego rozwoju, Studio ЕМKА, Warszawa 2008.
 • Wilkin J., Wielofunkcyjność rolnictwa - konceptualizacja i operacjonalizacja zjawiska, "Wieś i Rolnictwo" 2009, nr 4.
 • Hediger W., Agriculture 's Multifunctionality, Sustainability, and Social Responsibility. [w:] Conference of the Agricultural Economics Society (AES), Royal Agricultural College, 2008.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171230917

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.