PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 20 | nr 1 | 39--47
Tytuł artykułu

Cechy regionalne a rozwój krajowej infrastruktury drogowej na przykładzie autostrady A4

Warianty tytułu
Regional Features and National Road Infrastructure Development on the Example of the A4 Motorway
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł jest próbą opisania czynników, które mają wpływ na budowę krajowej infrastruktury drogowej. Autostrady i drogi ekspresowe są jedną z form najbardziej drastycznej ingerencji w układy ekologiczne i krajobraz. Polska jest zróżnicowana pod względem klimatycznym, geologicznym, kulturowym, bogactwa występowania fauny i flory, poziomu zaludnienia, rozwoju gospodarczego, poziomu rozwoju rolnictwa, przemysłu, występowania bogactw naturalnych, wykopalisk archeologicznych, skupisk akwenów wodnych, rozdrobnienia gospodarstw rolnych, przywiązania do ziemi itp. To sprawia, że inaczej buduje się drogi w północnej części kraju, gdzie tereny są nizinne, bogatsze w zbiorniki wodne, a inaczej na wyżynnych obszarach południa Polski. Różnorodność regionalna wpływa na to, że w trakcie budowy dróg w różnych częściach kraju pojawiają się nieprzewidziane problemy, które spowalniają prace i mnożą koszty. Autorka, opierając się na wybranym przykładzie budowy odcinka autostrady nr 4 z Krakowa do Tarnowa, prezentuje różnego rodzaju cechy, w tym regionalne, środowiskowe, społeczne, które wpłynęły na czas i jakość realizowanych prac. Najważniejsze cechy regionalne województwa małopolskiego, które pozwalają na indywidualną charakterystykę prac budowlanych na tym terenie, to duże rozdrobnienie gospodarstw rolnych, bogactwo rezerwatów przyrody, występowanie "podwójnej dokumentacji prawnej" w obrocie nieruchomościami, nieuregulowany stan prawny znacznej ilości nieruchomości, przywiązanie mieszkańców do ziemi, tzw. ojcowizny, mała mobilność Małopolan, częste powodzie, mroźne zimy, bogactwo archeologiczne, liczne zabytki. (abstrakt oryginalny)
EN
The author attempts to describe factors determining the development of the national road infrastructure. Motorways and expressways are one of the most severe forms of interference in ecosystems and landscape. Poland is diversified in respect of climate, geology, culture, fauna and flora, population, economic development, level of agricultural development, industry, natural resources, archeological excavations, water areas, fragmentation of farms, attachment to land, etc. As a result, roads are built differently in the northern part of the country dominated by lowlands, with greater number of water basins, than in the upland areas of southern Poland. Due to regional diversity, various unexpected problems occur during construction of roads in different parts of the country, which slows down the works and multiplies the costs. Based on the selected example related to construction of the A4 motorway's section from Cracow to Tarnów, the author presents a variety of factors, including regional, environmental and social ones, which influenced the duration and quality of the works. The most important regional features of Małopolska voivodeship, which determine the individual nature of construction works in this region, include high fragmentation of farms, abundance of nature reserves, existence of 'double legal documentation' in property dealing, unregulated legal status of a great number of properties, attachment to land, the so called 'patrimony', low mobility of inhabitants, frequent floods, cold winters, archaeological wealth, numerous monuments. (original abstract)
Rocznik
Tom
20
Numer
Strony
39--47
Opis fizyczny
Twórcy
 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
Bibliografia
 • Ministerstwo Infrastruktury, Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015. Załącznik do Uchwały Rady Ministrów Nr 10/2011 z dnia 25 stycznia 2011 roku [online, dostęp 10.02.2012]. Dostępne w Internecie: http://www.transport.gov.p1/files/0/1793721/SKMBTC55011020913080.pdf.
 • Kluba A., Polskie drogi 2011 r. - sukcesy i problemy [online, dostęp 10.02.2012]. Dostępne w Internecie: http://www.motogazeta.mojeauto.pl/polskie_drogi/polskie_drogi_w_201 l_r._-_suk-cesy_i_problemy,a,204849.html.
 • Domańska A., Wpływ infrastruktury transportu drogowego na rozwój regionalny, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006. ISBN-83-01-14774-l(01).
 • Neider J., Transport międzynarodowy, PWE, Warszawa 2008. ISBN 978-83-208-1773-7.
 • Pawłowska B., Zewnętrzne koszty transportu. Problem ekonomicznej wyceny, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2000. ISBN 83-7017-922-3.
 • Malec K., Drogi jako bariery ekologiczne, 2005 [online, dostęp 10.02.2012]. Dostępne w Internecie: http://pracownia.org.pl/dzikie-zycie-numery-archiwalne,2127,article,2744.
 • Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J., Geografia turystyki Polski, PWE, Warszawa 2002. ISBN 83-208-1380-8.
 • Naumowicz K., Regionalizacja turystyczna Polski, WSB, Piła 2001. ISBN 83-909964-9-9.
 • Pletnia S., Charakterystyka robót budowlanych na trasie autostrady Kraków-Tarnów, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie" 2009, t. 3, nr 2(13), s. 19-33.
 • Urząd Statystyczny w Krakowie, Województwo małopolskie [online, dostęp 14.02.2012], Dostępne w Internecie: http://www.stat.gov.pl/krak/69_467_PLK_HTML.htm.
 • Gola S., Langner R., Gruntowe uwarunkowania autostrady A4 Kraków-Tarnów, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie" 2009, t. 3, nr 2(13), s. 35-65.
 • Wertz J., Budowa autostrady a ochrona środowiska ziemi tarnowskiej, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie" 2009, t. 3, nr 2(13), s. 67-81.
 • Naglik R., Archeologiczne odkrycia na trasie autostrady A4 w zachodniej Małopolsce, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie" 2009, t. 3, nr 2(13), s. 97-106.
 • Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Zagrożenia okresowe występujące w Polsce [online, dostęp 10.02.2012]. Dostępne w Internecie: http://rcb.gov.pl/wp-content/uploads/2011/02/zagr_okresl.pdf.
 • PAP, Podpisano umowę na dokończenie odcinka A4 Brzesko-Wierzchosławice [online, dostęp 10.02.2012]. Dostępne w Internecie: http://wyborcza.biz/biznes/l,100969,10372128,Podpisano_ umowe_na_dokonczenie_odcinka_A4_Brzesko.html.
 • PAP, Trwa budowa autostrady A4 między Szarowem a Tarnowem [online, dostęp 10.02.2012], Dostępne w Internecie: http://finanse.wp.pl/kat,9231 ,title,Trwa-budowa-autostrady-A4-miedzy-Szarowem-i-Tarnowem,wid,1414 4467,wiadomosc.html?ticaid=ldbce.
 • Pletnia S., Gola S., Łata K., Problemy związane z realizacją programu budowy dróg krajowych i autostrad na obszarze województwa małopolskiego, 2007 [online, dostęp 10.02.2012], Dostępne w Internecie: http://sgp.mediacyfrowe.serwery.pl/file/Referat_17.pdf.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171230925

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.