PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 20 | nr 1 | 73--85
Tytuł artykułu

Rozwój kompetencji pracowników jako podstawa innowacyjności przedsiębiorstwa

Autorzy
Warianty tytułu
Staff Development as a Basis for Innovation of Companies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedsiębiorstwa, dążąc do własnego rozwoju, muszą pracować nad swoim potencjałem innowacyjnym. W działalności innowacyjnej ten potencjał obejmuje możliwości i zdolności innowacyjne wykorzystywane w tworzeniu, wprowadzaniu oraz zarządzaniu innowacjami. Jednym z elementów potencjału innowacyjnego są zasoby wewnętrzne firmy, w których kapitał ludzki odgrywa niepodważalną i istotną rolę. Odpowiednie zarządzanie tym kapitałem daje możliwości podnoszenia własnej konkurencyjności oraz większej zdolności innowacyjnej. Ponieważ jednym z najważniejszych czynników wpływających na konkurencyjność i rozwój przedsiębiorstwa jest wiedza, która odpowiednio ukierunkowana może być podstawą tworzenia innowacji, celem tego artykułu jest ukazanie znaczenia rozwoju pracowników stanowiących podstawę innowacyjności przedsiębiorstw. Pierwsza część artykułu prezentuje główne pojęcia z zakresu innowacji i innowacyjności, przedstawia elementy potencjału innowacyjnego oraz źródła innowacji w przedsiębiorstwie. Druga część obejmuje prezentację wyników badań empirycznych dotyczących rozwoju potencjału pracy pracowników rozpatrywanych w kontekście zwiększenia innowacyjności analizowanych przedsiębiorstw. W tej części omówiono m.in., jak przedsiębiorstwa oceniają swój potencjał wiedzy, w jaki sposób pracownicy rozwijają swoje kwalifikacje oraz czy rozwój pracowników jest odpowiednio nagradzany. Przedsiębiorstwa tym samym powinny właściwie wykorzystywać proces organizacyjnego uczenia się, na który składa się wypracowanie, rozwijanie i odnawianie kompetencji przedsiębiorstwa. Celem każdego przedsiębiorstwa powinno być analizowanie i dokonywanie oceny, czy posiadane zasoby, zdolności i kompetencje stanowią potencjał przyczyniający się do tworzenia innowacji oraz wartości dodanej mimo zmieniającego się otoczenia organizacji. (abstrakt oryginalny)
EN
In order to develop, companies must work on their own innovative potential, which comprises innovative possibilities and capabilities used in the creation, implementation and management of innovations. Elements of innovative potential include company's internal resources, where human capital plays a crucial role. Proper management of this capital provides the possibility to improve the company's competitiveness and innovative capacity. Knowledge is one of the most important factors deciding about competitiveness and development of companies, which, if properly managed, constitutes the basis for the creation of innovation. The purpose of this article is to demonstrate the importance of staff development as a key element of innovation. The first part of the article presents basic concepts related to innovation and innovativeness, elements of innovative potential and sources of innovation in a company. The second part comprises results of the empirical study on development of emplyees' working potential, analysed in the context of increased innovativeness of the investigated companies. The contents of this section include answers to questions of how companies assess their own knowledge potential, how employees develop their skills, and whether they are properly rewarded for their development? Companies should make effective use of the organizational learning process, which includes development as well as broadening and renewal of their competencies. They should analyze and assess whether their resources, capabilities and competencies form a potential that contributes to creation of innovation and value added despite changing conditions. (original abstract)
Rocznik
Tom
20
Numer
Strony
73--85
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
Bibliografia
 • Kopaliński W., Podręczny słownik wyrazów obcych, Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa 2006. ISBN 83-7399-170-0.
 • Schumpeter J., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960, za: W. Janasz, K. Kozioł-Nadolan, Innowacje w organizacji, PWE, Warszawa 2011. ISBN 978-83-208--1939-7.
 • Janasz W., Kozioł-Nadolan K., Innowacje w organizacji, PWE, Warszawa 2011. ISBN 978-83-208-1939-7.
 • Pomykalski A., Zarządzanie innowacjami, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa-Łódź 2001. ISBN 97-883-0113-480-8.
 • Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, publikacja OECD i Eurostatu, wyd. 3, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Strategii i Rozwoju Nauki, Warszawa 2008. ISBN 978-83-61100-13-3.
 • Kozioł L., System innowacyjności współczesnych przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie" 2009, nr 1(12).
 • Innowacje i wiedza, Biuletyn Informacyjny (3/2006), Centrum Innowacji i Wiedzy Innowacyjnej Południowej Wielkopolski w Ostrowie Wielkopolskim, Ostrów Wielkopolski 2006, za: L. Kozioł, System innowacyjności współczesnych przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie" 2009, nr 1(12).
 • Białoń L. (red.), Zarządzanie działalnością innowacyjną, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2010. ISBN 978-83-7488-153-1.
 • Żołnierski A., Potencjał innowacyjny polskich małych i średniej wielkości przedsiębiorstw, PARP, Warszawa 2005. ISBN 83-60009-07-4.
 • Penc J., Innowacje i zmiany w firmie. Transformacja i sterowanie rozwojem w firmie, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1999. ISBN 83-85428-47-X.
 • Kalinowski TB., Innowacyjność przedsiębiorstw a system zarządzania jakością, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010. ISBN 978-83-7526-702-0.
 • Stabryła A. (red.), Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy, Wyd. CH. Beck, Warszawa 2009. ISBN 978-83-255-0237-9.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171230941

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.