PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 92 Ewolucja funkcji małych miast w Polsce | 176--189
Tytuł artykułu

Wpływ zagrożenia powodziowego na rozwój małych miast (na przykładzie miasta Wisła)

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Influence of the Flood Hazard on the Development of Small Cities (on Example of the Wisła City)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Strefy zagrożone wystąpieniem powodzi, zwane strefami zalewowymi, powinny być wyznaczone w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego wraz ze wskazaniem właściwego sposobu ich zagospodarowania. Ustanowienie takiej strefy z jednej strony może wpłynąć na zahamowanie rozwoju miasta (ograniczenia lub wyłączenia z użytkowania atrakcyjnych terenów), z drugiej natomiast, ich brak może spotęgować katastrofalne następstwa wystąpienia powodzi i przyczynić się do jeszcze większego zahamowania rozwoju miasta.(fragment tekstu)
EN
Availability of space which can be used is the key factor of cities development. Consequences of high rate of development are processes of suburbanization and pressure on using undeveloped areas. These attractive areas are often located near rivers where flood hazard is extremely high. The methods of flood prevention were described. The main object of this paper was analysis of spatial planning (esp. spatial management plans) from the point of view of delimitation and management flooded areas. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Borys T.: Raport z realizacji pracy "Zaprojektowanie i przetestowanie ram metodologicznych oraz procedury samooceny gmin na podstawie wskaźników zrównoważonego rozwoju w Systemie Analiz Samorządowych (SAS)". Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Jelenia Góra - Poznań 31 maja 2008.
 • Brandenburg H.: Zarządzanie lokalnymi projektami rozwojowymi. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2003.
 • Brol R., Maj M., Strahl D.: Metody typologii miast. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1990.
 • Ciepielowski A.: Podstawy gospodarowania wodą. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 1999.
 • Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 roku w sprawie ustanowienia ram dla działalności Wspólnoty w dziedzinie polityki wodnej, http://www.mos.gov.pl/dzw/dokumenty.shtml.
 • Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 roku w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim.
 • Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Wisła - Centrum uchwalony uchwałą Rady Miasta Wisły nr XLVII/396/2006 z dnia 24 maja 2006 roku.
 • Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Wisła uchwalony uchwałą Rady Miasta Wisły nr XLVII/397/2006 z dnia 16 maja 2006 roku.
 • Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Wisła, http://www.bip.wisla.pl/index.php?idmp=14&r=r.
 • Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego w zakresie lokalizacji usług sportu w Wiśle-Malince uchwalony uchwałą Rady Miasta Wisły nr X/56/2003 z dnia 6 czerwca 2003 roku.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie zakresu i trybu opracowywania planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy oraz warunków korzystania z wód regionu wodnego (Dz.U. nr 126, poz. 1318).
 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obowiązujące na mocy uchwały Rady Miasta Wisła nr XXXIV/412/2009 z dnia 27 sierpnia 2009 roku dla miasta Wisła.
 • Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz.U. nr 80 poz. 717 z późn. zm.).
 • Ustawa Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (Dz.U. nr 115, poz. 1229 z późn. zm.).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171231003

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.