PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | z. nr 10 | 481--493
Tytuł artykułu

Nierówności ekonomiczne a kapitał ludzki w Polsce

Warianty tytułu
Economic Inequality and Human Capital in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Badania nad kapitałem ludzkim wskazują, iż może on w istotny sposób warunkować wzrost nierówności społecznych i ekonomicznych. W Polsce w ostatnich kilkunastu latach obserwuje się wzrost poziomu wykształcenia społeczeństwa, który wymuszony jest wzrostem znaczenia wiedzy w gospodarce. Znajduje to odzwierciedlenie we wzroście gospodarczym, który przekłada się na zwiększenie przeciętnych dochodów, jak i wydatków gospodarstw domowych. Dane liczbowe, które stały się podstawą opracowania, pochodzą z badań budżetów gospodarstw domowych, przeprowadzanych corocznie przez Główny Urząd Statystyczny. Do analizy wykorzystano dane za lata 1998-2004. Wyniki badań wskazują, Ze podniesienie poziomu wykształcenia w Polsce wpływa na wzrost ogólnego poziomu nierówności, mierzonego współczynnikiem Giniego i dekomponowalnym indeksem Theila. Najwyższy ich poziom możemy zaobserwować wśród gospodarstw prowadzonych przez osoby z wyższym wykształceniem, natomiast najniższy wśród gospodarstw, w których głową jest osoba z wykształceniem zawodowym zasadniczym lub średnim. Spowodowane jest to wzrostem nierówności międzygrupowych oraz coraz większym udziałem wśród zatrudnionych grupy pracowników z wyższym wykształceniem. Niezależnie od tego jedyną szansą zlikwidowania luki cywilizacyjnej gospodarki Polski jest dalszy rozwój kapitału ludzkiego. (abstrakt oryginalny)
EN
Researches on human capital indicate that it may determine growth of social and economic inequality. In recent years we can observe an increase of education level in Polish society that is forced by growing importance of knowledge in economy. It may be reflected in economic growth which can determine an increase in average income and expenditure of households. Data comes from households budget surveys carried by Central Statistical Office in Poland every year. Data used in this paper concerns years from 1998 to 2004. The results of researches indicate that a rise in education level in Poland affects in growth of general level of inequality which can be measured by Gini ratio or Theil index. We can observe the highest extent of inequality in households in which the head of household is high educated and the lowest one in households with less than secondary education. It is caused by increment of inequality between households with different level of education and bigger and bigger participation of employees with higher education. However, development of human capital is a chance of elimination the civilization gap of Polish economy. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
481--493
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Akademia Ekonomiczna w Krakowie
 • Akademia Ekonomiczna w Krakowie
Bibliografia
 • Bal-Woźniak T., Kapitał intelektualny w gospodarce opartej na wiedzy, [w:] Kapitał ludzki w gospodarce opartej na wiedzy, Kopycińska D. (red.), Katedra Mikroekonomii, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006.
 • Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwania dla Polski XXI wieku, Kukliński A. (red.), Komitet Badań Naukowych, Warszawa 2001.
 • Grodzicki J., Rola kapitału ludzkiego w rozwoju gospodarki globalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003.
 • Kakwani N.C., Income Inequality and Poverty - Methods of Estimation and Policy Applications, Oxford University Press 1980.
 • Kot S.M., Ekonometryczne modele dobrobytu, PWN, Warszawa-Kraków 2000.
 • Kuznets S., Economic Growth and Income Inequality, American Economic Review, 45(1)/1955.
 • Lambert P.J., The Distribution and Redistribution of Income. A Mathematical Analysis, 2nd Edition, Manchester University Press, Manchester-New York 1993.
 • Shorrocks A.F., The Class of Additively Decomposable Inequality Measures, Econometrica 1980, vol. 48, no. 3.
 • Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 1999 r., GUS, Warszawa 2000 i kolejne.
 • Woźniak M. G., Wzrost gospodarczy. Podstawy teoretyczne, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004.
 • www.encyklopedia.pwn.pl
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171231063

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.