PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 165
Tytuł artykułu

Krzywa dochodowości a polityka pieniężna : modelowanie i kryteria doboru krzywej na polskim rynku

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jednym z istotnych elementów polityki pieniężnej jest wykorzystanie krzywej dochodowości do pomiaru siły i stopnia oddziaływania banku centralnego na rynek. Dodatkowo, krzywa dochodowości stanowi istotne źródło zachowań rynkowych odzwierciedlających oczekiwania dotyczące prowadzonej polityki pieniężnej. W rozprawie podjęto temet modelowania krzywej dochodowości pod kątem wykorzystania jej potencjału informacyjnego w procesie prowadzenia polityki pieniężnej. Tym samym skupiono się na analizie ex ante dotyczącej możliwości wykorzystania krzywej w trakcie procesu decyzyjnego (przed zmianą stóp). Przedstawione w rozprawie badanie zostało oparte na różnych aspektach krzywej dochodowości. Analizowano możliwości zastosowania modeli parametrycznych w warunkach polskich, różne kryteria dopasowania modeli do danych rzeczywistych oraz modelowanie oczekiwań rynkowych wraz z premią za ryzyko przy użyciu implikowanej stopy forward. Jednym z podstawowych motywów skłaniających do podjęcia tematu było pokazanie, jaki wpływ ma dobór kryterium dopasowania krzywej do danych rzeczywistych na wyniki i proces wnioskowania o stanie rynku. (fragment tekstu)
Rocznik
Strony
165
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Adams A.T., Booth P.M., Bowie D.C., Freeth D.S.: Investment Mathematics, John Wiley & Sons, Chichester 2003.
 • Alexander C.: Market Models. A Guide to Financial Data Analysis, John Wiley & Sons, Chichester 2001.
 • Alexander C.: Market Risk Analysis, Vol. III, John Wiley & Sons, Chichester 2008.
 • Alexander C., Lvov D.: Statistical Properties of Forward Libor Rates, ISMA Discussion Papers in Finance 2003-03, January 2003.
 • Anderson N., Sleah J.: New Estimate of the UK Real and Nominal Yield Curves, "Bank of England Quarterly Bulletin" November 1999.
 • Anderson N., Sleah J.: New Estimate of the UK Real and Nominal Yield Curves, Bank of England Working Paper, 2001.
 • Andersson M., Diolen H., Sellin P.: Monetary Policy Signaling and Movements in the Swedish Term Structure of Interest Rates, Sveriges Working Paper Series 2001, No. 132.
 • Anderson N., Breedon F., Deacon M., Derry A., Murphy M.: Estimating and Interpreting the Yeld Curve, John Wiley & Sons, West Sussexs 1996.
 • Audley D., Chin R., Ramamurthy S.: Term Structure Modeling, (in:) Interest Rate, Term Structure and Valuation Modeling, ed. F.J. Fabozzi, John Wiley & Sons, Hoboken 2002.
 • Bachert P.: Wycena procentowych kontraktów swap przy użyciu krzywej zerokuponowej, "Bank i Kredyt" 1998, nr 4.
 • Bakhshi H., Haldane A.G., Hatch N.: Quantifying Some Benefits of Price Stability, "Bank of England Quarterly Bulletin" 1997, No. 8.
 • Barczak A.S., Biolik J.: Podstawy ekonometrii, Wydawnictwo AE Katowice 2003.
 • Barro R.J., Gordon D.: A Positive Theory of Monetary Policy in a Natural Rate Model, "Journal of Political Economy" 1983. No. 91 (4).
 • Barucci E.: Financial Markets Theory: Equilibrium and Information, Springer-Verlag, London 2003.
 • Batini N., Yates A.: Hybrid Inflation and Price Level Targeting, "Journal of Money, Credit and Banking" 2003, No. 35.
 • Begg D., Fisher S., Dornbush R.: Makroekonomia, PWE, Warszawa 2000.
 • Belke A., Polleit T.: Monetary Economics in Globalised Financial Markets, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg 2009.
 • Bernanke B.S., Boivin J., Eliasz P.: Measuring the Effects of Monetary Policy: A Factor-augmented Vector Autoregressive (FAVOR) Approach, NBER Working Paper Series 2004, No. 10220.
 • Białek J.: Uogólnione indeksy agregatowe, "Wiadomości Statystyczne" 2010, nr 10.
 • Bindseil U.: Monetary Policy Implementation. Theory Past-Present, Oxford University Press, Oxford-New York 2004.
 • BIS, Monetary and Economic Department, Zero-coupon Yield Curves: Technical Documentation, BIS Paper No. 25, October 2005.
 • Bjork T.: A Geometric View in Interest Rate Theory, Working Paper Series in Economic and Finance, Stockholm School of Economic 2000, No. 419.
 • Blake D.: Financial Market Analysis, John Wiley & Sons, Chichester 2007.
 • Bliss R.R.: Testing Term Structure Estimating Methods, Federal Reserv Bank of Atlanta Working Paper 1996, No. 96-12a.
 • Bodie Z., Kane A., Marcus A.J.; Investments, 8th ed., McGraw Hill, Singapore 2009.
 • Bofinger P.: Monetary Policy: Goals, Institutions, Strategies, and Instruments, Oxford University Press, Oxford 2001.
 • Brace A., Gątarek D., Musiela M.: The Market Model of Interest Rate Dynamics, "Mathematical Finance" 1997, No. 7.
 • Brigo D., Mercurio F.: Interest Rate Models. Theory and Practice, Springer Finance, Berlin, Heidelberg 2006.
 • Brousseau V.: The Functional Form of Yield Curves, ECB Working Paper 2002, No. 148.
 • Brzoza-Brzezina M.: Neutralność pieniądza a badanie mechanizmów transmisji monetarnej w Polsce, "Bank i Kredyt" 2000, nr 3.
 • Brzoza-Brzezina M.: Neutralność pieniądza a oczekiwania, Materiały i studia nr 92, NBP, Warszawa sierpień 1999.
 • Cairns A.J.G.: Interest Rate Models: An Introduction, Princeton University Press, New Jersey 2004.
 • Capiński M., Zastawniak T.: Mathematics for Finance: An Introduction for Financial Engineering, Springer-Verlag, London 2003.
 • Cecchetti S.G., Kim J.: Inflation Targeting, Price-Path Targeting and Output Variability, (in:) The Inflation-Targeting Debate, ed. B.S. Bernanke, M. Woodford NBER Studies in Business Cycles, Vol. 32, The University of Chicago Press, Chicago and London 2005.
 • Central Banking in the Modern World, ed. M. Lavoie, M. Seccareccia, Edward Elgar, Cheltenham, Northampton 2004.
 • Choudhry M.: An Introdustory Guide to Analyzing and Interpreting the Yield Curve, (in:) Interest Rate, Term Structure and Valuation Modeling, ed. F.J. Fabozzi, John Wiley & Sons, Hoboken 2002.
 • Choudhry M.: Analyzing and Interpreting the Yield Curve, John Wiley & Sons (Asia), Singapore 2004.
 • Choudhry M.: The Repo Handbook, Butterworth-Heinemann, Elsevier-Science, Oxford 2002.
 • Chrzan P.: Matematyka finansowa. Podstawy teorii procentu, Oikonomos, Katowice 2001.
 • Cięciwa G.: Wyznaczanie krzywych dochodowości metodą zmodyfikowanego bootstrapingu, "Bank i Kredyt" 2003, nr 2.
 • Collin P.H., Bartnicki K.: Słownik bankowości i finansów, Wilga, Warszawa 2000.
 • Cox J.C., Ingersoll Jr J.E., Ross S.A.: A Re-examination of Traditional Hypotheses about the Term Structure of Interest Rates, "Journal of Finance" 1981, No. 4.
 • Cukierman A.: Central Bank Strategy, Credibility and Independence, Cambridge University Press, Cambridge 1992.
 • Culbertson J.M.: The Term Structure of Interest Rates, "Quarterly Journal of Economics" 1957, No. 11.
 • Cuthbertson K., Nitzsche D.: Quantitative Financial Economics: Stocks, Bonds and Foreign Exchange John Wiley & Sons, Chichester 2005.
 • Das S.: Risk Management, John Wiley & Sons (Asia), Singapore 2006.
 • de La Grandville O.: Bond Pricing and Portfolio Analysis, MiT Press, Cambridge-London 2001.
 • Deacon M., Derry A., Mirfrenderski D.: Inflation-indexed Securities John Wiley & Sons, Chichester 2004.
 • Dębski W.: Rynek finansowy i jego mechanizmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 • Diaz A., Jareno F., Navarro E.: Term Structure of Voliatilities and Yield Curve Estimation Methodology, "Quantitative Finance" April 2011, Vol. 11, No. 4.
 • Douglas L.G.: Yield Curve Analysis. The Fundamentals of Risk and Return, New York Institute of Finance, New York 1988.
 • Duwendag D., Ketterer K.H., Kosters W., Pohl R., Simmert D.: Teoria pieniądza i polityka pieniężna, Poltext, Warszawa 1996.
 • Dziwok E.: Krzywa dochodowości. Metody konstrukcji i zastosowanie, Wydawnictwo AE, Katowice 2008.
 • Dziwok E.: Znaczenie procentowych instrumentów pochodnych rynku pieniężnego w polityce banku centralnego, Wydawnictwo AE, Katowice 2009.
 • ECB, Euro Money Market Study 2001, ECB, Frankfurt 2002.
 • ECB, The Monetary Policy of the ECB, ECB, Frankfurt 2004.
 • ECB, The Predicability of the ECB᾿s Monetary Policy, ECB Monthly Bulletin 2006, No. 1.
 • Eijffinger S.C.W., Hoeberichts M.M.: Central Bank Accountability and Transparency: Theory and some Evidence, Discussion paper 6/00, Economic Research Centre of the Deutsche Bundesbank, November 2000.
 • Ellison M., Valla N.: Learning, Uncertainty and Central Bank Activism in an Economy with Strategic Interactions, ECB Working Paper 2000, No. 28.
 • Enders W.: Applied Econometric Time Series, John Wiley & Sons, Hoboken 2003.
 • Fabozzi F.J.: Fixed Income Analysis, 2nd. ed., John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey 2007.
 • Fabozzi F.J.: Fixed Income Mathematics. Analytical and Statistical Techniques, 4th ed., McGraw-Hill, New York 2006.
 • Fabozzi F.J.: Rynki obligacji. Analiza i strategie, WIG-Press, Warszawa 2000.
 • Fabozzi F.J., Fong G.: Zarządzanie portfelem inwestycji przynoszących stały dochód, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Fabozzi F.J., Mann S.V.: Bond Pricing and Yield Measures, (in:) The Handbook of European Fixed Income Securities, ed. F.J. Fabozzi, M. Choudry, John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey, 2004.
 • Fabozzi F.J., Mann S.V., Choudry M.: Measuring and Controlling Interest Rate and Credit Risk, John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey 2003.
 • Fajfer W.: Popyt na środki pieniężne, "Bank i Kredyt" 1999, nr 1-2.
 • Fama E.F.: Forward Rates and Predictors of Future Spot Rates, "Journal of Financial Economics" 1976, No.4.
 • Fama E.F.: The Information in the Term Structure, "Journal of Financial Economics" 1984, 13(4).
 • Filipović D.: Term-Structure Models: A Graduate Course, Springer-Verlag , Berlin-Heidelberg 2009.
 • Fisher L., Weil R.L.: Coping with the Risk of Interest-rate Fluctuation : Returns to Bondholder from Naive and Optimal Strategies, "Journal of Business" 1971, No. 4.
 • Fisher M.: Forces that Shape the Yield Curve: Part 1 and 2, Federal Reserve Bank of Atlanta, Working Paper 2001-3.
 • Fisher M., Nychka D., Zervos D.: Fitting the Term Structure of Interest Rates with smoothing splines, Finance and Economics Discussion Series 1995, Federal Reserve Board, No. 95-1.
 • Focardi S.M., Fabozzi F.J.: The Mathematic of Financial Modeling and Investment Management, John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey 2004.
 • France S.C., Mann P., Kolossa B.: Angielsko-polski słownik tematyczny. Ekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Francis j.C.: Inwestycje: analiza i zarządzanie, WIG-Press, Warszawa 2000.
 • Fries C.: Mathemetical Finance: Theory, Modeling, Implementation, John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey 2007.
 • Golinelli R., Rovelli R.: Monetary Policy Transmission, Interest Rate Rules and Inflation Targeting in Three Transition Countries, "Journal of Banking and Finance" 2005, No. 29.
 • Golub B.W., Tilman L.M.: Risk Management: Approaches for Fixed Income Markets, John Wiley & Sons, New York 2000.
 • Goodfriend M.: Using the Term Structure of Interest Rates of Monetary Policy, " Federal Reserve Bank of Richmond Economic Quarterly' 1998, Vol. 84/3.
 • Grabek G., Kłos B., Kokoszczyński R., Łyziak T., Przystupa J., Wróbel E.: Porównanie podstawowych cech transmisji monetarnej w Polsce i w strefie euro, BISE, Warszawa, kwiecień 2008.
 • Greenspan A.: Transparency in Monetary Policy. Przemówienie wygłoszone w czasie konferencji w Federal Reserve Bank of St. Louis 11.10.2001, www.federalreserve.gov.
 • Gruszecki T.: Teoria pieniądza i polityka pieniężna. Rys historyczny i praktyka gospodarcza, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 • Grzęda-Latocha R.: Inflacja jako wielomianowa funkcja luki produkcyjnej, "Ekonomista" 2007, nr 2.
 • Gurazdowski E.: Wykorzystanie modelu zmiennej sztywności krzywej stóp terminowych do przybliżania krzywej rynku pieniężnego, "Bank i Kredyt" 2003, nr 2.
 • Heltzner A.H.: Monetary Reform in an Uncertain Envirointment, (in:) idem, Money, Credit and Policy , Edward Elgar Publications, New York 2005.
 • Homer S., Sylla H.: A History of Interest Rates, 4th ed., John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey 2005.
 • Hull J.; Kontrakty terminowe i opcje. Wprowadzenie, WIG-Press, Warszawa 1998.
 • Ingresoll J.E.: Theory of Financial Decision Making, Rowman & Littlefield Publishing, Savage 1987.
 • Ireland P.N.: Long-Term Interest Rate and Inflation: A Fisherian Approach, Federal Reserve Bank of Richmond, "Economic Quarterly" 1996, Vol. 82/1.
 • Ireland P.N.: Price Stability under Long-Run Monetary Targeting, "Federal Reserve Bank of Richmond Economic Quarterly" 1993, Vol. 79/1.
 • Issing O.: Monetary Policy in a World of Ucertainty, "Economie Internationale" 2002, No. 92.
 • Jackson M., Staunton M.: Advanced Modeling in Finance using Excel and VBA, John Wiley & Sons, Chichester 2001.
 • Jajuga K.: Modelowanie stóp procentowych a narzędzia ekonometrii finansowej. Dynamiczne modele ekonometryczne, IX Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 6-8 września 2005, Toruń.
 • Jajuga K., Jajuga T.: Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • Jakubowski J., Palczewski A., Rutkowski M., Stettner Ł.: Matematyka finansowa. Instrumenty pochodne, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2003.
 • James J., Weber N.: Interest Rate Modeling, John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey 2000.
 • Joshi M.S.: The Concept and Practice of Mathematical Finance, Cambridge University Press, Cambridge 2003.
 • Joyce M., Meldrum A.: Market Expectations of Future Bank Rate, "Bank of England Quarterly Bulletin" 2008.
 • Jurek M.: Zero jako granica polityki stóp procentowych banku centralnego, "Ekonomista" 2004, nr 1.
 • Jurek W.: Konstrukcja i analiza portfela papierów wartościowych o zmiennym dochodzie, Wydawnictwo AE, Poznań 2001.
 • Kahneman D., Tversky A.: Variants of Uncertainty, (in:) Judgment Under Uncertainty: Heuristic and Biases, ed. W.D. Kahneman, P. Slovic, A. Tversky, Cambridge University Press, New York 2005.
 • Karatzas I., Shreve S.E.: Methods of Mathematical Finance, Springer-Verlag, New York 1998.
 • Kaźmierczak A.: Polityka pieniężna w gospodarce otwartej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • Kelm R.: Ekonometryczny model cen i popytu na pieniądz w Polsce: perspektywa średniookresowa 1995-2003, "Ekonomista" 2005, nr 4.
 • Keynes J.M.: Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 • Kliber P.: Estymacja struktury terminowej stóp procentowych w Polsce, "Bank i Kredyt" 2009, nr 40 (1).
 • Kluza S., Sławiński A.: Arbitraż na rynku instrumentów procentowych (na przykładzie rynku FRA i obligacji), "Bank i Kredyt" 2003, nr 8.
 • Kokoszczyński R.: Współczesna polityka pieniężna w Polsce, PWE, Warszawa 2004.
 • Kokoszczyński R., Stopyra J.: Dylematy wyborów celów pośrednich i operacyjnych w polityce pieniężnej NBP, "Bank i Kredyt" 1996, nr 6.
 • Kołodziej J.: Ceny kontrolowane w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz Unii Europejskiej, "Bank i Kredyt" 2004, nr 8.
 • Konstantinou P.T.: The Expectations Hypothesis of the Term Structure, "Emerging Markets Finance and Trade" 2005, Vol. 41, No. 3.
 • Kydland F., Prescott E.: Rules Rather than Discretion: The Inconsistency of Optimal Plans, "Journal of Political Economy" 1977, No. 85 (3).
 • Larsen J., May B., Talbot J.: Estimating Real Interest Rates for the United Kingdom, Bank of England Working Paper No. 200, London 2003.
 • Leja F.: Rachunek różniczkowy i całkowy, PWN, Warszawa 1979.
 • Leksykon finansowo-bankowy, PWE, Warszawa 1991.
 • Liberadzki K., Wójcik J.: Wyznaczanie zerokuponowej krzywej dochodowości z wykorzystaniem hybrydowego algorytmu genetycznego, "Bank i Kredyt" 2006, nr 2.
 • Lin B.: Fitting Term Structure of Interest Rates Using B-splines: The Case of Taiwanese Government Bonds, "Applied Financial Economics" 2002, No. 12.
 • Lobley J.N.: J.P. Morgan Yield Curve Model, mimeo, Bond Index Group, J.P. Morgan 1989.
 • Lucas Jr R.E.: Asset Prices In an Exchange Economy, "Econometrica" 1978, Vol. 46.
 • Luenberger D.G.: Teoria inwestycji finansowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 • Łukasik K.: Kontrakty FRA na krajowym rynku finansowym, "Rynek Terminowy" 2002, nr 3 (17).
 • Łyziak T.: Monetary Transmission Mechanism in Poland. The Strenght and Delays, Materiały i Studia NBP, No. 26, NBP, Warszawa 2002.
 • Łyziak T., Stanisławska E.: Consumer Inflation Expectations. Survey Questions and Quantification Methods - the Case of Poland, NBP, Materiały i Studia No. 37, Warsaw 2006.
 • Łyziak T., Stanisławska E.: Inflacja bieżąca a różne miary oczekiwań inflacyjnych konsumentów w wybranych krajach, "Bank i Kredyt" 2006, nr 10.
 • Maddala G.S.: Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Marciniak M.: Yield Curve Estimation at the National Bank of Poland, "Bank i Kredyt" 2006, nr 10.
 • Martellini L., Priaulet P., Priaulet S.: Fixed-income Securities: valuation, Risk Management and Portfolio Strategies, John Wiley & Sons, Chichester 2003.
 • Mayo H.B.: Wstęp do inwestowania, K.E. Liber, Warszawa 1997.
 • McCulloch J.H.: Measuring the Term Structure of Interest Rates, "Journal of Business" 1971, No. 44.
 • McCulloch J.H.: The Tax-adjusted Yield Curve, "Journal of Finance" 1975, Vol. 30, No. 3.
 • Mechanizm transmisji impulsów polityki pieniężnej: przegląd głównych teorii oraz specyfika transmisji w Polsce, red. R. Kokoszczyński, Materiały i Studia NBP, nr 91, Warszawa 1999.
 • Mehra Y.P.: Some Key Empirical Determinants of Short-Term Nominal Interest Rates, Federal Reserve Bank of Richmond, "Economic Quarterly" Summer 1995, Vol. 81/3.
 • Meier I.: Estimating the Term Structure of Interest Rates: The Swiss Case, Swiss National Bank, Working Papers nr 99.06.
 • Meucci A.: Risk and Asset Allocation, Springer Verlag, Berlin, Heidelberg 2005.
 • Mishkin F.S.: Ekonomika pieniądza, bankowości i rynków finansowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Modigliani F., Sutch R.: Innovation in Interest Rates Policy, "American Economic Review" May 1966.
 • Monetary Policy Transmission in the Euro Area, ed. I. Angeloni, A. Kashyap, B. Mojon, Cambridge University Press, Cambridge 2003.
 • Musiela M., Rutkowski M.: Martingale Methods In Financial Modeling, Springer Verlag, Berlin, Heidelberg 2005.
 • Nawalkha S.K., Soto G.M., Beliaeva N.A.; Interest Rate Risk Modeling, John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey 2005.
 • Nelson C.R., Plosser C.I.: Trends and Random Walks in Macroeconomic Time Series: Some Evidence and Implications, "Journal of Monetary Economics" 1982, Vol. 10.
 • Nelson C.R., Siegel A.F.: Parsimonious Modeling of Yield Curve, "Journal of Business" 1987, Vol. 60, No. 4.
 • Opiela T.P.: Survey of the Channels of the Monetary Transmission Mechanism, Materiały i Studia NBP 1996, nr 13.
 • Orphanides A., Williams J.C.: Imperfect Knowledge, Inflation Expectations and Monetary Policy, NBER Working Paper 9884, July 2003.
 • Parmenter M.M.: Theory of Interest and Life Contingencies with Pension Applications, ACTEX Publications, Winsted 1988.
 • Pienaar R., Choudhry M.: Fitting the Term Structure of Interest Rates Using the Cubic Spline Methodology, (in:) Interest Rate, Term Structure and Valuation Modeling, ed. F. Fabozzi, John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey 2002.
 • Pietrzak B., Polański Z.: System finansowy w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 • Piotrowska M.: Makroekonomiczne uwarunkowania rynku pieniężnego w Polsce, Wydawnictwo AE, Wrocław 1998.
 • Platen E., Heath D.: A Benchmark Approach to Quantitative Finance, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg 2006.
 • Pliska S.R.: Wprowadzenie do matematyki finansowej. Modele z czasem dyskretnym, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2005.
 • Podgórska M., Klimkowska J.: Matematyka finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Polański Z., Opiel T.P.: Rynki finansowe a transmisja impulsów polityki pieniężnej banku centralnego, "Bank i Kredyt" 1995, nr 6.
 • Poole W.: Optimal Choice of Monetsry Policy Instruments in a Simple Stochastic Macro Model, "Quarterly Journal of Economics" 1970, No. 84.
 • Rebonato R.: Modern Pricing of Interest-rate Derivatives, Princeton University Press, Princeton and Oxford 2002.
 • Rebonato R.: Voliatility and Correlations, 2nd ed., John Wiley & Sons, Chichester 2004.
 • Reilly F.K., Brown K.C.: Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem, t. 2, PWE, Warszawa 2001.
 • Risk Management: A Modern Perspective, ed. M.K. Ong, Elsevier, Burlington-San Diego 2006.
 • Roley V.V., Cellon G.H.: Monetary Poicy Actions and Long-Term Interest Rates, "Economic Review" Fourth Quarter 1995, Federal Reserve Bank of Kansas City.
 • Roman S.: Introduction to the Mathematics of Finance: From Risk Management to Options Pricing, Springer-Verlag, New York 2004.
 • Romer D.: Makroekonomia dla zaawansowanych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Ron U.: A Practical Guide to Swap Curve Constraction, (in:) The Handbook of European Fixed Income Securities, ed. F.J. Fabozzi, M. Choudhry, John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey 2004.
 • Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, red. J. Czekaj, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • Rzońca A.: Stopy procentowe banku centralnego bliskie zera a ryzyko wystąpienia deflacji, część I, "Bank i Kredyt" 2004, nr 3.
 • Rzońca A.: Stopy procentowe banku centralnego bliskie zera a ryzyko wystąpienia deflacji, część II, "Bank i Kredyt" 2004, nr 4.
 • Samuelson P.A., Nordhaus W.D.: Ekonomia 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Schaefer S.M.: Measuring a Tax-specific Term Structure of Interest Rates in the Market for British Government Securities, "The Economic Journal" 1981, No. 91.
 • Schich S.T.: Estimating the German term structure, Discussion paper 4/97 Economic Research Group of the Deutsche Bundesbank, Frankfurt 1997.
 • Sellon Jr G.H.: Expectations and the Monetary Policy Transmission Mechanism, "Federal Reserve Bank of Kansas City Economic Review" 2004, Fourth Quarter.
 • Serletis A.: The Demand for Money, Springer, New York 2007.
 • Shea G.S.: Pitfalls in Smoothing Interest Rate Term Structure Data: Equilibrium Models and Spline Approximation, "Journal of Finance and Quantitative Analysis" 1884, No. 19.
 • Shiller R.J., Campbell J.Y., Schoencholtz K.L.: Forward Rates and Future Policy: Interpreting the Term Structure of Interest Rates, "Brooking Papers on Economic Activity" 1983, No. 1.
 • Shiller R.J., McCulloch J.H.: The Term Structure of Interest Rates, (in:) Handbook of Monetary Economics, vol. 1, ed. B.M. Friedman, F.H. Hahn, Elsevier Science Publishers BV, Amsterdam 1990.
 • Sławiński A.: Ceny instrumentów terminowych jako źródła informacji o oczekiwaniach rynku, "Bank i Kredyt" 1997, nr 7-8.
 • Sławiński A.: Krzywa dochodowości, "Bank i Kredyt" 1996, nr 11.
 • Sławiński A.: Rola inwestorów instytucjonalnych, banków i funduszy arbitrażowych w rozwoju globalnego rynku finansowego. Referat na konferencję: Współczesne problemy finansów międzynarodowych Kolegium Gospodarki Światowej SGH 17.11.2006, mimeo.
 • Sławiński A.: Terminowe rynki finansowe a polityka pieniężna, Materiały i Studia NBP, Zeszyt nr 66, Warszawa 1997.
 • Smaganowicz M.: Efektywność zarządzania portfelem złotowych instrumentów dłużnych w Polsce, "Rynek Terminowy" 2001, nr 2(12).
 • Snowdon B., Vane H., Wynarczyk P.: Współczesne nurty teorii makroekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 • Sopoćko A.: Rynkowe instrumenty finansowe, Wydawwnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Sotomska-Krzysztofik P.: Jak Bank Szwecji wspiera stabilność finansową za pomocą polityki informacyjnej, "Bank i Kredyt" 2005, nr 1.
 • Stamirowski M.: Empirical Application of the "Nelson and Siegel" Parsimonious Zero-coupon Yield Curve Model, Materiały i Studia NBP, Paper No. 16, Warsaw 1999.
 • Stander Y.S.: Yield Curve Modeling, Palgrave Macmillan, New York 2005.
 • Steiner R.: Kalkulacje finansowe, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
 • Stępniak I., Zieliński J.: Estymacja i interpretacja zerokuponowej krzywej dochodowości, Materiały i Studia NBP, nr 108, Warszawa 2000.
 • Sundaresan S.: Fixed Income Markets and their Derivatives, South-Western Thomson Learning, Cincinnati 2002.
 • Svensson L.E.O.: Estimating and Interperting Forward Interest Rates: Sweden 1992-1994, NBER Working Paper Series 1994, No. 4871.
 • Svensson L.E.O.: Price Stability as a Target for Monetary Policy: Defining and Maintaining Price Stability, NBER Working Paper 1999, No. 91.
 • Szpunar P.: Polityka pieniężna. Cele i warunki skuteczności, PWE, Warszawa 2000.
 • Świętoń M.: Terminowa struktura dochodowości skarbowych papierów wartościowych w Polsce w latach 1998-2001, Materiały i Studia NBP, nr 150, Warszawa 2002.
 • Taylor J.B.: Monetary Policy Rules, NBER Business Cycles Series, Vol. 31, The University of Chicago Press, Chicago 1999.
 • Tuckman B.: Fixed Income Securities: Tools for Today᾿s Market, John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey 2002.
 • Vasicek O.A., Fong H.G.; Term Structure Modeling Using Exponential Splines, "Journal of Finance" 1982, No. 37.
 • Waggoner D.F.: Spline Methods for Exstracting Interest Rate Curves from Coupon Bond Prices, Federal Reserve Bank of Atlanta Working Paper 1997, No. 97-10.
 • Walsh C.E.: Monetary Theory and Policy, MIT Press, Cambridge-London 2003.
 • Waluś W.: Nota o interpolacji czynników dyskontowych, "Rynek Terminowy" 2001, nr1(7).
 • Welfe A., Brzeszczyński J., Majsterek M.: Angielsko-polski i polsko-angielski słownik terminów metod ilościowych, PWE, Warszawa 2002.
 • Weron A., Weron R.: Inżynieria finansowa, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1998.
 • Wojtyna A.: Szkice o niezależności banku centralnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1998.
 • Wolańska A., Dzieża J.: Transakcje swapowe na stopę procentową, "Rynek Terminowy" 2000, nr 2(8), s. 11-16.
 • Wolnik D.: Zarządzanie ryzykiem procentowym przy wykorzystaniu instrumentów pochodnych, Biblioteka Menadżera i Bankowca, Warszawa 1997.
 • Woodford M.: Interest and Prices, Princeton University Press, Princeton 2003.
 • Woodford M.: Public Debt and Price Level, Paper presented at the conference on Government Debt Structure and Monetary Conditions, Bank of England 1998, June 18-19.
 • Wróbel E., Pawłowska M.: Monetary Transmission in Poland: Some Evidence on Interest Rate and Credit Channels, Materiały i Studia NBP, No. 24, Warszawa 2004.
 • Wu L.: Interest Rate Modeling. Theory and Practice, CRC Press, London 2009.
 • Zarządzanie ryzykiem, red, K. Jajuga, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • Ziarko-Siwek U.: Ocena efektywności informacyjnej wybranych segmentów rynku finansowego w Polsce, Materiały i Studia NBP, nr 178, Warszawa 2004.
 • Ziarko-Siwek U., Kamiński M.: Empiryczna weryfikacja teorii oczekiwań terminowej struktury stóp procentowych w Polsce, Materiały i Studia NBP, nr 159, Warszawa 2003.
 • ACI Polska Polskie Stowarzyszenie Dealerów Bankowych, Regulamin fixingu stawek referencyjnych WIBOR i WIBID, Warszawa 1.02.2004.
 • ACI Polska Stowarzyszenie Rynków Finansowych, Regulamin fixingu stawki referencyjnej "POLONIA", 2008.
 • ACI Polska, Rekomendacja: Transakcja swapa odsetkowego opartego na indeksie POLONIA (OIS).
 • NBP: Regulamin Fixingu Skarbowych Papierów Wartościowych. Warszawa, styczeń 2008.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na przetargach. Dz.zu. z 1999, Nr 38, poz. 368, z późniejszymi zmianami.
 • Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach. Dz.U. z 2011, Nr 120, poz. 1300 z późniejszymi zmianami.
 • www.acipolska.pl
 • www.nbp.pl
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171231243

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.