PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | z. nr 11 | 43--60
Tytuł artykułu

Niesprawności interwencjonizmu państwa w kształtowaniu spójności społeczno-ekonomicznej

Warianty tytułu
Handicaps of State Intervention in Shaping Socio-Economic Cohesion
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W oparciu o dowody przedstawiane w ramach teorii wyboru publicznego i teorii informacji, autor artykułu identyfikuje przyczyny za-wodności państwa jako regulatora spójności społeczno-ekonomicznej. Przedstawia również argumenty uzasadniające celowość ukierunkowanych na spójność społeczno-ekonomiczną działań regulacyjnych państwa oraz wskazuje na niektóre warunki konieczne do ograniczania tej zawodności. W oparciu o kontrowersyjne wobec teorii dobrobytu ustalenia J. Rawlsa, A. Sena i H. Jonasa dotyczące harmonizowania efektywności ekonomicznej i sprawiedliwości autor artykułu opowiada się za solidarnym państwem respektującym wymagania efektywności ekonomicznej i konkurencyjności. Postuluje również uwzględnienie wymogów efektywności adaptacyjnej związanych z różnorodnością wzorców myślenia i działania i spontanicznym, długotrwałym procesem ewolucji norm nieformalnych. W usuwaniu źródeł nieefektywnego państwa szczególne znaczenie przypisuje usuwaniu ograniczeń poznawczych i informacyjnych poprzez upowszechnianie wiedzy o konsekwencjach sprzężeń pomiędzy poszczególnymi sferami egzystencji ludzkiej dla spójności społeczno-ekonomicznej. (abstrakt oryginalny)
EN
Basing on the proves presented in the theory of public choice and the theory of information, the author of the study identifies some causes of state failure as a regulator of socio-economic cohesion. He also presents some arguments that justify regulatory state actions directed at socio-economic cohesion necessary to limit this failure. Basing on some controversial against the welfare theory conclusions of J. Rawls, A. Sen and H. Jonas concerning harmonization of economic effectiveness and justice the author of the study supports the idea of solidary state that takes into account conditions of economic effectiveness and competitiveness. He also proposes considering requirements of adaptive effectiveness connected with differences in patterns of thoughts and actions and spontaneous, long-standing process of evolution of informal norms. In elimination of sources of state handicaps, he puts special meaning down to elimination of cognitive and informative constraints by spreading knowledge about consequences of interactions between individual spheres of human existence for socio-economic cohesion. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
43--60
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Ekonomiczna w Krakowie; Uniwersytet Rzeszowski
Bibliografia
 • Baudrillard J., Symulakry i symulacje, Wyd. Sic!, Warszawa 2005.
 • Buchanan J. M., Finanse publiczne w warunkach demokracji, PWN, Warszawa 1992.
 • Buchanan J. M., Tullock G., The Calculas of Contest, University of Michigan Press, 1962.
 • Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna, Kot S. M., Malawski A., Węgrzecki A. (red.), Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2005.
 • Filek J., Ontologizacja odpowiedzialności: Analityczne i historyczne wprowadzenie w problematykę, Wyd. Baran i Suszczyński, Kraków 1996.
 • Fukuyama F., Koniec człowieka, Wyd. Znak, Kraków 2004.
 • Gorynia M., Zachowania przedsiębiorstw w okresie transformacji, Mikroekonomia przejścia, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2000.
 • Jan Paweł II, Kościół jest solidarny z uniwersytetem w poszukiwaniu pełnej prawdy o człowieku, Przemówienie wygłoszone na Uniwersytecie w Bolonii 18 kwietnia 1982 r., [w:] Wiara i kultura. Dokumenty, przemówienia, homilie, Rzym 1986.
 • Jan Paweł II, Nauka - sumienie, Spotkanie z przedstawicielami Uniwersytetu Narodów Zjednoczonych w Hiroszimie, 25 lutego 1981 roku, [w:] Uniwersytety w nauczaniu Jana Pawła II, Instytut Badań Naukowych Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 1999.
 • Jonas H., Zasada odpowiedzialności, Wyd. Platon, Kraków 1966.
 • Kapitał ludzki i intelektualny jako czynnik wzrostu gospodarczego i ograniczania nierówności społecznych, Temat badawczy nr 21/KES/1/2005/213 realizowany przez Katedrę Ekonomii Stosowanej AE w Krakowie pod kierunkiem naukowym M. G. Woźniaka, Kraków 2005, (nie publikowany).
 • Kymlicka W., Braterstwo, [w:] Przewodnik po współczesnej filozofii politycznej, Godin E., Petii F. (red.), KiW, Warszawa 2002.
 • Nozick R., Anarchy, State and Utopia, Basic Books, New York 1974.
 • Rawls J., Teoria sprawiedliwości, PWN, Warszawa 1994.
 • Sen A., Nierówności społeczne. Dalsze rozważania, Znak, Kraków 2000.
 • Stiglitz J. E., Globalizacja, PWN, 2004.
 • Stiglitz J. E., Informacja i zmiana paradygmatu w ekonomii, "Gospodarka Narodowa" 2004, nr 3 - 4.
 • Stiglitz J. E., Whither Reform? Ten years of the transition, [w:] Pleskovic B, Stiglitz J. E. (red.), Proceedings of the annual bank conference on development economics, 1999, Washington DC, World Bank, 2000.
 • Tischner J., Etyka Solidarności, Znak, Kraków 2000.
 • Williamson O. E., Ekonomiczne instytucje kapitalizmu, PWN, Warszawa 1998.
 • Woźniak M. G., Wzrost gospodarczy. Podstawy teoretyczne, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2004.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171231337

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.