PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 274 Ubezpieczenia | 47--60
Tytuł artykułu

Problematyka aktywizacji zawodowej w świetle podwyższonego wieku emerytalnego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Issue of Economic Activity in the Light of Increased Retirement Age
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przemiany struktury wiekowej społeczeństw wielu krajów wskazują na konieczność zwiększenia zaangażowania osób starszych na rynku pracy. Obserwowane w krajach europejskich tendencje demograficzne przejawiające się niskim wskaźnikiem dzietności przy wydłużającym się trwaniu ludzkiego życia powodują zmniejszenie zasobów siły roboczej. Oznacza to wzrost nacisku na wydatki publicznych funduszy emerytalnych, które w obecnym stanie gospodarki nie mogą zostać zrekompensowane podniesieniem składek na ubezpieczenie emerytalne lub podatków. Zwiększenie obciążeń przyczynia się do osłabienia konkurencyjności gospodarki oraz powstawania presji migracyjnej. W tym kontekście manipulacja wiekiem emerytalnym jest postrzegana jako narzędzie oddziaływania na systemy emerytalne i kształtowania zasobów osobowych rynku pracy. (fragment tekstu)
EN
Poland is one of the European countries undergoing intensive legal and economic changes (increased retirement age, changes in the labour market) aimed at reducing the negative consequences of population aging and shrinking labour force. The changes in the demographic structure, as evidenced by low birth rate and increasing life expectancy are causing increased pressure on public pension expenditures. Implementation of the procedures intended to increase the retirement age requires obligatory coordination with the measures taken by the state in the area of labour market to support economic activity of individuals within the pre-retirement age bracket. This translates into the need to make the best use of the existing labour market instruments, employment services, and to support effective cooperation between labour market participants - mainly employers, but prospective employees as well. (original abstract)
Rocznik
Strony
47--60
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Z. Góral, Dyferencjacja statusu prawnego bezrobotnych, [w:] Prawo pracy a wyzwania XXI-go wieku, Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Zielińskiego, Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2002, s. 197.
 • A. Kosut, Formy zatrudnienia bezrobotnych subsydiowane środkami Funduszu Pracy, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2006, nr 8, s. 19, 22.
 • Z. Góral (red.), Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Komentarz, Lex, Warszawa 2011.
 • E. Kryńska, Wydłużanie życia zawodowego na polskim rynku pracy, "Polityka Społeczna" 2006, nr 9, s. 3.
 • M. Fraczek, O podnoszeniu kwalifikacji zawodowych - w kodeksie pracy, "Służba Pracownicza" 2010, nr 11, s. 9.
 • S. Adamczyk, B. Surdykowska, Wyzwanie demograficzne a efektywne wykorzystanie potencjału pracowników starszych, "Monitor Prawa Pracy" 2012, nr 4, s. 186.
 • K. W. Witek, Idea kształcenia ustawicznego w działaniach organizacji międzynarodowych, "E-mentor" 2008, nr 1(23); http://www.e-mentor.edu.pl, dostęp 15.05.12.
 • E. Trafiałek, D. Kozieł, M. Kaczmarczyk, Wyzwania starzejącego się społeczeństwa opartego na wiedzy, [w:] J. T. Kowaleski, A. Rossa (red.), Przyszłość demograficzna Polski, "Acta Universitatis Lodziensis" 2009, Folia Oeconomica 231, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 312.
 • European Commission, The EU contribution to active ageing and solidarity between generations, Publications Office of the European Union, Luxembourg 2012, s. 18-19
 • P. Woszczyk (red.), Zarządzanie pracownikami 50+. Teoria a praktyka, Lodź 2011, s. 12-13.
 • M. Winderszal-Bazyl, Sposoby ograniczania stresu starszych pracowników (2), "Bezpieczeństwo Pracy" 2008, nr 7-8, s. 9.
 • Cedefop - European Centre for the Development of Vocational Training, Working and Ageing. Guidance and Counseling for Mature Learners, Publications Office of the European Union. Luxembourg 2011, s. 38-39
 • E. Kryńska, Osoby starsze na rynku pracy, [w:] E. Karpowicz (red.), Rynek pracy, "Studia BAS", Wydawnictwo Sejmowe Kancelarii Sejmu, Warszawa 2007, s. 149.
 • J. Liwiński, U. Sztanderska, Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie, Warszawa 2010, s. 9
 • T. Schimanek (red.), Zarządzanie wiekiem i nie tylko. Informacje użyteczne dla pracodawców i pracowników, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Warszawa 2010, s. 43.
 • A. Patulski, Nietypowe formy zatrudnienia. Elastyczność czy stabilizacja? Część 2, "Monitor Prawa Pracy" 2008, nr 3, s. 131.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171231391

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.