PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 1 | 11--25
Tytuł artykułu

Kwestia restytucji zdolności do pracy w systemach ubezpieczeń społecznych w świetle postanowień aktów międzynarodowych

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Problematyka niezdolności do pracy dla celów rentowych (inwalidztwa), jako ryzyka w systemie ubezpieczeń społecznych, znajduje unormowanie w licznych aktach prawa międzynarodowego, wśród których należy wskazać akty o charakterze uniwersalnym, mające zasięg powszechny w tym znaczeniu, że są one adresowane do nieograniczonego kręgu państw (konwencje i zalecenia Międzynarodowej Organizacji Pracy) oraz akty o charakterze regionalnym, uchwalane przez zorganizowane grupy państw związanych wspólnotą interesów na określonych terytoriach. W przypadku kontynentu europejskiego będą to unormowania Rady Europy oraz Unii Europejskiej. Pojawia się pytanie, czy zakresem regulacji wymienionych porządków prawnych objęto także zagadnienia restytucji zdolności do pracy, czy też ograniczają się one w przypadku wskazanego wyżej ryzyka ubezpieczeniowego do postrzegania roli ubezpieczenia społecznego jedynie przez pryzmat elementów kompensacyjnych. Udzielenie odpowiedzi na tak postawione pytanie wymaga analizy odnoszących się do ubezpieczeń społecznych unormowań wymienionych organizacji międzynarodowych. (fragment tekstu)
Rocznik
Numer
Strony
11--25
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • U. Jackowiak, "Niezdolność do pracy"zastąpi "inwalidztwo", PUSiG 1997, nr 7, s. 13 in.
 • U. Jackowiak, Zmiana kryteriów i trybu orzekania o niezdolności do pracy dla celów rentowych, GSP 2000, t. VI s. 149 i n.
 • I. Jędrasik-Jankowska, Nowe ujęcie ryzyka niezdolności do zarobkowania, PiZS 1997, nr 1, s. 15 i n.
 • W. Koczur, Orzekanie o niezdolności do pracy dla celów rentowych, [w:] Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne, polityka społeczna. Wybrane zagadnienia, red. B.M. Ćwiertniak, Opole 1998, s. 383 i n
 • W. Koczur, Zasady i tryb orzekania o niezdolności do pracy dla celów rentowych w pozarolniczym ubezpieczeniu społecznym, [w:] Niepełnosprawni a praca, red. L. Frąckiewicz, W. Koczur, Katowice 2004, s. 125 i n.
 • H. Pławucka, Niezdolność do pracy w przepisach prawa emerytalno-rentowego, PiZS 1998, nr 1, s. 5 i n.
 • M. Wieczorek, Orzekanie o niezdolności do pracy dla celów rentowych - uwagi de lege lata i de lege ferenda, PiZS 2004, nr 2, s. 9 i n.
 • T. Zieliński, Ubezpieczenia społeczne pracowników. Zarys systemu prawnego - część ogólna, Warszawa-Kraków 1994, s. 112 i n.
 • T. Liszcz, Ubezpieczenie społeczne i zaopatrzenie społeczne w Polsce, Kraków-Lublin 1997, s. 34 i n.
 • W. Muszalski, Ubezpieczenie społeczne, Warszawa 2004, s. 200 i n.
 • A. Świątkowski, Międzynarodowa Organizacja Pracy (Powstanie, członkostwo, organizacja), [w:] Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej, red. A. Świątkowski, Kraków 2006, s. 287 i n.
 • J. Auleytner, Polityka społeczna, czyli ujarzmianie chaosu socjalnego, Warszawa 2002, s. 249 i n.
 • A. Egorov, Standards of the International Labour Organization and prospects for development, Social Policy, December 2005, s. 18 i n.
 • N. Valticos, G. von Potobsky, International Labour Law. Second revised edition, Kluwer, Deventer 1995, s. 61 i n.
 • R. Bierzanek, J. Simonides, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2002, s. 289 i n.
 • B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, Warszawa 1999, s. 126.
 • G. Perrin, Reflections on fifty years of social security, International Labour Review, March 1969, s. 255.
 • M. Seweryński, Konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy ratyfikowane przez Polskę, Warszawa 1983
 • L. Florek, Zobowiązania międzynarodowe Polski wynikające z ratyfikacji konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy, Warszawa 1989.
 • zbiór Konwencji i zaleceń Międzynarodowej Organizacji Pracy 1919-1994,1.1: 1919-1966, red. R.A. Henczel, R. Lemieszewska, M. Stefańska, Warszawa 1996, s. 504 i n.
 • Konwencje i zalecenia Międzynarodowej Organizacji Pracy 1919-1994, red. R.A. Henczel, R. Lemieszewska, M. Stefańska, t. 2: 1967-1994, Warszawa 1996, s. 772 i n.
 • A. O'Reilly, The right to decent work of persons with disabilities, Skills and Employability "Working Paper" No 14, ILO, Geneva 2003, s. 17 i n.
 • The inclusion of persons with disabilities in vocational training and employment, International Labour Office, Geneva 2007, s. 1 i n.
 • H. Izdebski, Rada Europy. Organizacja demokratycznych państw Europy i jej znaczenie dla Polski, Warszawa 1996.
 • W. Koczur, Zabezpieczenie społeczne, [w:] Polityka społeczna, red. A. Frączkiewicz-Wronka, M. Zrałek, Katowice 1998, s. 108 i n.
 • G. Uściska, Standardy zabezpieczenia społecznego ustanowione w aktach Rady Europy, PiZS 1998, nr 11, s. 17 i n.
 • G. Uściska, Europejskie standardy zabezpieczenia społecznego a współczesne rozwiązania polskie, Warszawa 2005, s. 319 i n.
 • S. Molina, Zabezpieczenie społeczne w aktach Rady Europy, Pol. Społ. 2005, nr 3, s. 31.
 • Podstawowe dokumenty Rady Europy z dziedziny polityki społecznej. Wybór i opracowanie, R.A. Henczel, J. Maciejewska, Warszawa 1997.
 • E. Imesch, Les activités du Conseil de l'Europe dans le domaine de la sécurite socjale, "Sécurite Sociale" 1993, nr 2, s. 45 i n.
 • J. Jończyk, Artykuł 12 Europejskiej Karty Społecznej, Materiały informacyjne ZUS, 1995, nr 7, s. 46.
 • A. Świątkowski, Rola i znaczenie europejskich standardów zabezpieczenia społecznego dla polskiego ustawodawstwa na XXI wiek, Pol. Społ. 2005, nr 3, s. 11
 • A. Świątkowski, Karta Praw Społecznych Rady Europy, Warszawa 2006, s. 384.
 • Definitions of Disability in Europe. A Comparative Analysis. A study prepared by Brunel University. European Commission, Directorate - General for Employ¬ment and Social Affairs, Luxembourg 2002
 • The Social Security Definition of Disability. Social Security Advisory Board, Washington 2003
 • P. Spicker, Distinguishing disability and incapacity, "International Social Security Review", vol. 56, nr 2, April 2003, s. 31 i n.
 • A. Świątkowski, Karty Społeczne Rady Europy, PiP 2003, nr 8, s. 36 i n.
 • European social charter. towards common application of the revised charter, red. A.M. Świątkowski, Warszawa 2005, s. 6 i n.
 • A. Barczyński, Koszty zatrudniania osób niepełnosprawnych, Warszawa 2008, s. 31 i n.
 • M. Zieleniecki, System zabezpieczeń społecznych, [w:] Zatrudnienie i ochrona socjalna, red. Z. Brodecki, Warszawa 2004, s. 372 i n.
 • T. Bińczycka-Majewska, Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej, Kraków 1999, s. 29 i n.
 • W. Koczur, K. Rubel, Wspólnotowa koordynacja zabezpieczenia społecznego, [w:] Z. Kluszczyńska, W. Koczur, K. Rubel, G. Szpor, T. Szumlicz, System ubezpieczeń społecznych. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 2007, s. 267
 • P. Rodiére, Droit social de l'Union européenne. LGDJ, Paris 2002, s. 571 i n.
 • Orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w zakresie zabezpieczenia społecznego, red. G. Uścińska, B. Kazenas, Warszawa 2002, s. 369 i n.
 • C. Barnard, EC employment law, Oxford University Press, Oxford 2000, s. 72 i n.
 • R. Blanpain, European labour law, Deventer 2002, s.122 i n.
 • L. Florek, Europejskie prawo pracy, Warszawa 2003, s. 15 i n.
 • D. Dzienisiuk, Zabezpieczenie społeczne w Unii Europejskiej - koordynacja świadczeń, Warszawa 2004, s. 27
 • N. Wikeley, A. Ogus, E. Arendt, The law ofsocial security, Butterworths, London 2005, s. 66
 • J. van Langendonck, Coordination of social security in Europe, "Yearbook of Polish Labour Law and Social Policy" 1994, vol. 6, s. 177 i n.
 • I. Kukulak-Dolata, Istota i funkcje instytucji pośrednictwa pracy, Acta Universitatis Lodziensis, "Folia Oeconomica" 1995, vol. 135, s. 94 i n.
 • M. Włodarczyk, Pośrednictwo pracy. Studium prawno-społeczne, Łódź 2002
 • I. Kukulak-Dolata, J. Pichla, Rola publicznych służb zatrudnienia i agencji zatrudnienia na rynku pracy, Warszawa 2007, s. 67-79, 107-112.
 • T. Bińczycka-Majewska, Tendencje w dziedzinie zabezpieczenia społecznego w ramach Unii Europejskiej, PiP 1994, nr 3, s. 61
 • B. Schulze, Koordynacja - harmonizacja - konwergencja: ograniczenie suwerenności i autonomii jako zalecenie ze strony prawa Wspólnoty Europejskiej pod adresem polityki społecznej państw członkowskich, [w:] Ład społeczny w Polsce i Niemczech na tle jednoczącej się Europy. Księga pamiątkowa poświęcona Czesławowi Jackowiakowi, red. B. von Maydell, T. Zieliński, Warszawa 1999, s. 443 i n.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171231433

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.