PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 20 | nr 1 | 125--136
Tytuł artykułu

Flexicurity - nowa koncepcja rynku pracy

Autorzy
Warianty tytułu
Flexicurity - a New Concept on the Labour Market
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Czas w różnych swych dziedzinach i wymiarach odgrywał dużą rolę w podmiotach gospodarczych działających na rynku. Należycie skonstruowane i właściwie dobrane systemy czasu pracy oraz systemy produkcji przyczyniają się do wzrostu wydajności pracy. Narzędziem, które może zmodernizować dzisiejsze rynki pracy i zwiększyć ich zdolności dostosowawcze oraz konkurencyjność, jest model flexicurity. Jest to wciąż nowe spojrzenie na funkcjonowanie rynku pracy. Koncepcja ta zdobywa w Europie coraz większą popularność, łącząc w sobie elementy elastyczności zatrudnienia z bezpieczeństwem socjalnym. Jak pokazują zachodnie doświadczenia, niektóre elementy flexicurity, np. elastyczne formy zatrudnienia, pozwalają usprawnić zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, wpływając pozytywnie na rozwój firmy i jej konkurencyjność, szczególnie w czasach zastoju gospodarczego. Przy wdrażaniu rozwiązań z zakresu elastyczności i bezpieczeństwa zatrudnienia, tak na poziomie kraju jak i na poziomie przedsiębiorstwa, konieczne jest dostosowanie tych rozwiązań do potrzeb pracodawców i pracowników. Zadaniem flexicurity jest zapewnienie obywatelom państw członkowskich wysokiego poziomu ochrony zatrudnienia, możliwości swobodnego, łatwego znalezienia pracy niezależnie od wieku, a także perspektyw rozwoju przy stale zmieniającym się otoczeniu ekonomicznym. System ten ułatwi optymalne wykorzystanie przez pracowników i pracodawców możliwości, które stwarza globalizacja, a polityka flexicurity ma na celu stworzenie systemu, w którym elastyczność zawodowa oraz zabezpieczenie socjalne wspierają się wzajemnie. W artykule przedstawiono duński modelu flexicurity oraz wyniki badań dotyczące znajomości elastycznych form organizacji czasu pracy wśród pracodawców i pracowników. (abstrakt oryginalny)
EN
Time, in its various aspects and dimensions, plays an important role for business entities operating in the market. Working time and production systems, if properly designed and matched, contribute to the increase of labour effectiveness. A tool that can modernize today's labor markets and increase their adaptability and competitiveness is called flexicurity. It is still perceived as a new look at the labour market. The concept is getting more and more popular in Europe, as it combines elements of flexible employment with social security. Based on western experience, one can observe that some elements of flexicurity, e.g. flexible working time, facilitate management of human resources, positively influencing its development and competitiveness of a company, especially in the period of economic stagnation. Implementing solutions based on flexibility and security of employment, both at the country and the company level, it is necessary to adapt these solutions to the needs of employers and employees. The purpose of flexicurity is to provide EU citizens with high level of employment security, eliminate problems with finding employment regardless of age and ensure development prospects in the constantly changing economic environment. The system is going to facilitate optimal use of possibilities resulting from globalization offered to employees and employers, while the aim of flexicurity policy is to create a system based on support between professional flexibility and social security. The article presents a Danish flexicurity model as well as study results related to knowledge of flexible working time arrangements, conducted among employers and employees. (original abstract)
Rocznik
Tom
20
Numer
Strony
125--136
Opis fizyczny
Twórcy
 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
Bibliografia
 • Chobot A., Czas pracy w znowelizowanym kodeksie pracy, Wyd. Poznańskie, Poznań 2003. ISBN 83-7177-256-4.
 • Polityka spójności a strategia "Europa 2020" [online, dostęp 23.03.2012]. Dostępny w Internecie: http://ec.europa.eu/regional_policy/what/europe2020/index_pl.cfm.
 • Rusewicz M., Flexicurity - mit czy szansa na rozwój. W: Flexicurity. Dobre praktyki. Nowe podejście do pracy, Wyd. Lewiatan, Warszawa 2011.
 • FIS - Flexicurity Integrated Services: Comparative Report [online, dostęp 23.03.2012], Fondiri-genti - Associazione Management Club, Commission to the European Parliament, Brussels, October 2011. Dostępny w Internecie: http://www.polskieflexicurity.pl/pl/a/Raport-FIS-Flexicurity--Integrated- Services.
 • Męcina J., Proponowane zmiany w prawie pracy. W: Polskie flexicurity: propozycje założeń do zmian prawnych, Wyd. PKPP Lewiatan, Warszawa 2011, s. 25-41.
 • Strzemińska E., Formy organizacji czasu pracy: doświadczenia europejskie, Wyd. Poznańskie, Poznań 2008.
 • Rusewicz M., Zakrzewska M., Znajomość i stosowanie rozwiązań elastycznego rynku pracy. W: Polskie flexicurity: propozycje założeń do zmian prawnych, Wyd. PKPP Lewiatan, Warszawa 2011, s. 9-23.
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Dz.U. z 1998 r., nr 21, poz. 94 z późn. zm.
 • Kozioł L., Zarządzanie czasem pracy, Antykwa, Kraków 2000. ISBN 83-87493-01-5.
 • Frieske K.W. (red.), Deregulacja polskiego rynku pracy, IPiSS, Warszawa 2003.
 • Kryńska E., Dylematy polskiego rynku pracy, IPiSS, Warszawa 2001. ISBN 83-87890-25-1.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171231471

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.