PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2012 | nr 1 (212) | 39--50
Tytuł artykułu

Strategia lizbońska - przyczyny niepowodzenia

Autorzy
Warianty tytułu
Lisbon Strategy - Reasons of Failure
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Tuż po wdrożeniu strefy euro, Rada Europejska przyjęła ambitną strategię (strategia lizbońska) na kolejną dekadę. Jako główny cel dla UE postawiono "przekształcenie się w najbardziej konkurencyjną i dynamicznie rozwijającą się, opartą na wiedzy, gospodarkę, zdolną do trwałego wzrostu oraz zapewniającą więcej miejsc pracy i większą spójność społeczną". Strategia stopniowo przyjęta kształt zestawu różnych gospodarczych i społecznych celów cząstkowych. Główny cel sprowadzał się do zapewnienia przeciętnego tempa wzrostu gospodarczego na poziomie 3%. Jego osiągnięciu miał sprzyjać wzrost nakładów na badania i rozwój do poziomu 3% PKB. W 2005 r. strategię nieznacznie zmodyfikowano, koncentrując się na wzroście gospodarczym i tworzeniu miejsc pracy. Światowy kryzys gospodarczy z 2009 r. dramatycznie pogorszył warunki makroekonomiczne. W 2010 r. Komisja Europejska przyznała, że strategia lizbońska okazała się porażką i postanowiła wyciągnąć wnioski na przyszłość. Za główne przyczyny niepowodzenia uznano brak właściwej koordynacji między KE i państwami członkowskimi, nadmierną liczbę, często ze sobą sprzecznych, celów, brak dostatecznego zaangażowania władz krajowych, a także rozszerzenie w 2004 r. Unii o 10 nowych członków, będących na niższym poziomie rozwoju gospodarczego niż stare państwa członkowskie. W naszym przekonaniu, przyczyną niepowodzenia było również zignorowanie nierównowagi sektora finansów publicznych, a także nieuzasadniona wiara w moc przyjętej wspólnej waluty. (abstrakt oryginalny)
EN
Shortly after the establishment of the euro zone, the European Council launched an ambitious strategy for the decade ending at 2010. The main goal set for the EU was "to become the most competitive and dynamic knowledge-based economy in the world, capable of sustainable economic growth with more and better jobs and greater social cohesion. The so-called Lisbon Strategy was gradually developed into a set of multiple economic and social goals. The main economic goal was to achieve 3% average economic growth rate, among others due to an increase of R&D expenditure to at least 3% of GDP. In 2005, following a mid-term review, the Strategy was slightly modified and focused on growth and jobs creation. The global economic crisis of 2009 had altered dramatically the macroeconomic environment for achievement of Lisbon goals. In 2010, the Commission noted that the Lisbon Strategy was rather a defeat. Among the main causes of that situation there were cited the lack of coordination between the Commission and member states, overcharging of different and contradictory goals, no sufficient engagement of national authorities and, finally, the EU enlargement in 2004, involving ten countries at a lower level of development than the old ones. But to our assessment, the failure of the Lisbon Strategy was also due to non-respecting of equilibrium of public finances and overestimation of the newly introduced, at the time of launching the Lisbon Strategy, common European currency. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
39--50
Opis fizyczny
Twórcy
  • Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie
Bibliografia
  • Lisbon European Council, 23 and 24 March 2000, Presidency Conclusions; European Parliament; http://www.europarl.europa.eu/ summits/lis1 en.htm
  • Göteborg European Council, 15 and 16 June 2001, Presidency Conclusions; cz. II: A Strategy for Sustainable Development, s. 4-8, http://ec.europa.eu/governance/impact/background/docs/ goteborg_concl_en.pdf
  • Facing the Challenge. The Lisbon strategy for growth and employment, Report from the High Level Group chaired by Wim Kok, November 2004, http://europa.eu.int/comm/lisbon_strategy/ index_en.html
  • Kok review of Lisbon strategy: excellent on diagnosis, weak on remedies, 3 November 2004, http://www.euractiv.com/print/ innovation
  • J. Piotrowski, Wspólna skonsolidowana podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym, Wspólnoty Europejskie, nr 3(208)2011, IBRKK, Warszawa 2011.
  • B. van Ark, M. O'Mahony, M. P. Timmer, The productivity Cap between Europe and the United States: Trends and Causes, 'Journal of Economic Perspectives', Volume 22, No 1, Winter 2008, s. 26-30.
  • M. Koczor, P. Tokarski, From Lisbon to Europe 2020. Lisbon Strategy Implementation in 2010: Assessments and Prospects, raport Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, Warszawa, Spring 2011.
  • E. Kaliszuk, Projekt strategii Unii Europejskiej - "Europa 2020", w: Raport roczny "Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie 2009-2010", red. J. Kotyński, IBRKK, Warszawa 2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171231503

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.