PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 12 | z. 2 | 248--254
Tytuł artykułu

Samorząd gminny wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich

Warianty tytułu
Self-Government of Commune Faced with Challenges of Sustainable Development of Rural Areas
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zrównoważony rozwój oznacza harmonizację ekonomicznych, społecznych i ekologicznych aspektów rozwoju. Kluczowym podmiotem realizacji tej koncepcji na szczeblu lokalnym jest samorząd gminny. Większość zadań własnych gmin w dziedzinie lokalnego rozwoju, z racji swego charakteru, koresponduje z ideą rozwoju zrównoważonego. Jednocześnie gmina wyposażona jest w uprawnienia decyzyjne i inne instrumenty pozwalającej skutecznie koordynować jej wdrażanie. Powstaje zatem pytanie o przyczyny niepełnej realizacji zadań, zwłaszcza w gminach wiejskich, gdzie potrzeby w zakresie wspierania zrównoważonego rozwoju są największe. Celem opracowania jest ukazanie - w nawiązaniu do teorii - roli samorządów lokalnych we wdrażaniu koncepcji zrównoważonego rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem czynników ograniczających i stymulujących ten proces. (abstrakt oryginalny)
EN
The crucial actor in the implementation of the concept of sustainable development at the local level is commune self-government. The responsibilities of the commune in this field cover different problem categories such as technical and social infrastructure, public order and security, and spatial and ecological order. These responsibilities directly refer to the idea of sustainable development because they are conducive to the satisfaction of local needs with the simultaneous rational management of natural resources and their protection. The commune, having decision-making powers on the one hand, and on the other the ability to use many instruments (financial, administrative, educational as well as strategic/operational planning) can effectively coordinate the implementation of this idea. However, carrying out public tasks of the commune requires a specific budget; therefore the extent of the accomplishment of tasks is determined by the revenue situation of individual commune. In Poland we are witnessing a negative phenomenon associated with huge spatial differences in budget revenues of commune, which translates into difficulties in carrying out basic tasks. There is a particularly difficult situation in rural commune, where the need to support socio-economic development in all its aspects is the greatest. (original abstract)
Rocznik
Tom
12
Numer
Strony
248--254
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • Borys T. 1998: Jak budować program ekorozwoju. Informacje ogólne. Agenda 21. T. 1. Fundacja Karkonoska, Jelenia Góra - Warszawa.
 • Borys T. 2001: Planowanie ekorozwoju na poziomie regionalnym i lokalnym. Ekonomia i Środowisko, nr 2.
 • Budżety jednostek samorządu terytorialnego. 2007: Informacje i opracowania statystyczne. GUS, Warszawa.
 • Fiedor B. 1999: Podstawy badania trwałości wzrostu we współczesnej ekonomii. Ekonomia i Środowisko, nr 1.
 • Kozłowski S. 1993: Ekorozwój w gminie. Materiały informacyjne do przygotowania programu ekorozwoju gminy. Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok, s. 10.
 • Machowski J. 2003: Ochrona środowiska. Prawo i zrównoważony rozwój. Wyd. Akademickie "ŻAK", Warszawa, s. 22.
 • Ministerstwo Środowiska. 2000: U Polityka Ekologiczna Państwa. Warszawa.
 • Polska wieś w Unii Europejskiej. 2007: UKTĘ, Warszawa, s. 32.
 • Poskrobko B. 1997: Teoretyczne aspekty ekorozwoju. Ekonomia i Środowisko, nr 1.
 • Poskrobko B. 1998: Ochrona środowiska. Problemy społeczne, ekonomiczne i prawne PWE, Warszawa, s. 79.
 • Poskrobko B. 1998а: Zarządzanie środowiskiem. PWE, Warszawa, s. 123.
 • Poskrobko B., Oleńska J. 2001: Regionalne i lokalne strategie rozwoju oraz trwałego i zrównoważonego rozwoju. [w:] Ekonomia a rozwój zrównoważony (red. F. Piontek) Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok, t. 2, s. 36.
 • Raport końcowy z badania ewaluacyjnego. 2009: Analiza przyczyn braku aktywności lub niskiej aktywności niektórych samorządów gminnych w sięganiu po wsparcie z Funduszy Unijnych. Grupa Gomułka, Katowice, s. 75-78.
 • Stochlak J., Podolak M. 2006: Ochrona środowiska w Polsce. Studium prawno-politologiczne. Wyd. UMCS, Lublin, s. 31.
 • Śleszyński J. 1997: Wskaźniki trwałego rozwoju. Ekonomia i Środowisko, nr 2.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym. Dz. U. 1990, Nr 16, poz. 95, (tekst jednolity - Dz. U. 1996, Nr 13, poz. 74.
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dz. U. Nr 80, poz. 717, art. 9.
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Dz. U. Nr 62, poz. 627.
 • Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Dz. U. Nr 216, poz. 1370.
 • Wasilewski A. 2000: Samorząd gminny jako podmiot zrównoważonego rozwoju. [w:] Rocz. Nauk. SERiA, t. II, z. 6, s. 74.
 • World Commision on Environment and Development. 1987: Our Common Future. Raport Brundtland. Oxford and New York, s. 12.
 • Zaufal B. 1986: Problematyka i założenia ekorozwoju. [w:] Ekorozwój szansą przetrwania cywilizacji. Prace Naukowe PKE, Kraków, t. 3, s. 18.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171231625

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.