PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | z. nr 11 | 203--221
Tytuł artykułu

Rozwój kapitału ludzkiego jako wyznacznik konwergencji UE : wnioski z doświadczeń UE

Warianty tytułu
Human Capital Development and Economic Convergence : Conclusions from EU Experience
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Autor artykułu dowodzi, iż istotnym czynnikiem rozwoju i konwergencji gospodarki Polski jest akumulacja kapitału ludzkiego. Teoria endogenicznego wzrostu oraz doświadczenia krajów rozwiniętych i rozwijających się dowodzą, że poziom inwestycji w zasoby ludzkie pokrywa się z poziomem produktu. Warto jednak podkreślić, iż istotnym warunkiem odnoszenia korzyści z akumulacji kapitału ludzkiego jest pewna modyfikacja sfery makroregulacji w Polsce. Dlatego sugeruje się wdrożenie strategii gospodarczej opartej na podejściu M. G. Woźniaka, które opiera się na rozwoju kapitału ludzkiego, wzroście produktywności oraz interwencjonizmie, który jest spójny z efektywnością rynków. (abstrakt oryginalny)
EN
Author of the article proves, that human capital acquisition is an important factor of development and convergence of the Polish economy. Endogenous growth theory and experience of developing and developed countries provide evidence that level of human resources investment is coherent with level of economic development (GDP level). It is worth emphasizing, however, that pre-condition of getting benefit from human capital acquisition is a some modification of regulatory framework in Poland. Thus, it is suggested to introduce the economic strategy that is based on M. G. Woźniak's approach, which is based on human capital development, productivity growth and state interventionism that is coherent with logics of the markets. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
203--221
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Ekonomiczna w Krakowie
Bibliografia
 • Action for competitiveness through the knowledge economy in Europe, "European Business Journal" 2001, vol. 13, no.4.
 • Azariadis C., Drazen A., Threshold externalities in economic development, "The Quarterly Journal of Economics" 1990, vol. cv, issue 2.
 • Barro R. J., Sala-i-Martin X., Economic growth, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, London, England 2004.
 • Becker G. S., Murphy K. M., Tamura R., Human capital, fertility, and economic growth, "Journal of Political Economy" 1990, vol. 98, no. 5, part 2.
 • Begg I., Do we really Need a Lisbon Strategy?, "Intereconomics" 2005, vol. 40, no. 2.
 • Benabou R., Heterogeneity, stratification, and growth: macroeconomic implication of community structure and school finance, "American Economic Review" 1996, vol. 86.
 • Caballe J., Santos M. S., On endogenous growth with physical and human capital, "Journal of Political Economy" 1993, Vol. 101, no. 6.
 • Cardak B. A., Heterogeneous, preferences, education expenditures and income distribution, "The Economic Record" 1999, vol. 75, no. 228.
 • Development planning in a market economy, LDC series no. 6, United Nation, New York 2001.
 • Glomm G., Ravikumar B., Public versus private Investment In human capital: endogenous growth and income inequality, "Journal of Political Economy" 1992, vol. 100.
 • Islam N., What have we learned from the convergence debate?, "Journal of Economic Surveys" 2003, vol. 17, no. 3.
 • Jakubowski W., Gospodarka i polityka (wybrane zagadnienia ekonomiczno-społeczne współczesnej Polski), INP UW, Elipsa, 1997.
 • Jorgenson D. W., Europe 's path towards innovation and technology, "CESifo Forum" 2002, vol. 3, no. 2.
 • Lęcznar M., Rozwój zasobów ludzkich a wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki w świetle wytycznych Strategii Lizbońskiej, [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Kapitał ludzki i intelektualny. Część I, Woźniak M. G. (red.), Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Teorii Ekonomii, Rzeszów 2005.
 • Lipowski A., Zmiany w strukturze tworzenia PKB w Polsce w okresie transformacji 1990-97/98. Analiza i ocena., "Ekonomista" 1999, nr 5.
 • Lucas R. E., On the mechanics of economic development, "Journal of Monetary Economics" 1988, no. 22, North-Holland.
 • Maddison A., Dynamic forces in capitalist development. A long run comparative view, Oxford University Press, New York-Oxford 1991.
 • Mankiv G., Romer D., Weil D., A contribution to the economic growth, "Quarterly Journal of Economics" 1992.
 • Mookherjee D., Ray D., Persistent inequality, "Review of Economic Studies" 2003, vol. 70, no. 243.
 • Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 - 2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie, Narodowa Strategia Spójności, dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 1 sierpnia 2006r.
 • Radło M. J., Wyzwania konkurencyjności. Strategia Lizbońska w poszerzonej Unii Europejskiej, ISP, Warszawa 2003.
 • Radło M. J., Strategia Lizbońska 2005-2010: Kluczowe wyzwania. Najważniejsze priorytety, Polskie Forum Strategii Lizbońskiej, www.pfsl.pl, stan na dzień 15 marzec 2006 r.
 • Romer P., Endogenous technological change, "Journal of Political Economy" 1990, no. 98.
 • Tamura R., Income convergence in an endogenous growth model, "Journal of Political Economy" 1991, vol. 99, no. 31.
 • Tamura R., Human capital and economic development, Federal Reserve Bank of Atlanta, Working Papers Series, WP 2004-34, December 2004.
 • Woźniak M. G., Challenges of human and intellectual capital development and depreciation in Poland, [in:] Transformation process in Poland and Ukraine, Teczke J. (edit.), Cracow University of Economics Publisher, Cracow 2006 a.
 • Woźniak M. G., Odrabianie dystansu rozwojowego przez Polskę w warunkach ekspansji gospodarki opartej na wiedzy, [w:] Prace z zakresu ekonomii stosowanej, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 707, Kraków 2006 b.
 • Woźniak M. G., Ups and downs of the EU socio-economic cohesion. Recommendation for the Ukraine, artykuł przygotowany na konferencję pt. "To the East and South from the EU: Problems of Formation of Common European Economic Space", zorganizowanej przez Kyiv National University of Economics, 5-7 październik 2006 c, Kijów, Ukraina.
 • Woźniak M. G., Jabłoński Ł., Conditions of socio-economic cohesion and human capital development In Poland, [w:] Determinants of attitudes and behaviour of the decision-making entities, Kopycińska D. (red.), Economics & Competition Policy, no. 5, Szczecin 2006 a.
 • Woźniak M. G., Jabłoński Ł., Kapitał ludzki w procesie konwergencji gospodarki. Wnioski dla Polski, Prace z zakresu ekonomii Stosowanej, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 707, Kraków 2006 b.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171231691

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.