PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 24 | 331--349
Tytuł artykułu

Miejsce e-administracji w kreowaniu społeczeństwa informacyjnego - teoria i praktyka

Autorzy
Warianty tytułu
Role of e-administration in creating information society - theory and practice
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Dokonujące się od pewnego czasu przemiany społeczne, ekonomiczne i technologiczne radykalnie zmieniają otaczającą nas rzeczywistość. Motorem tych przemian jest informacja, która stała się zasobem niezbędnym do funkcjonowania i rozwoju każdego społeczeństwa, każdej gospodarki, każdej organizacji i każdego człowieka trzeciego milenium2. W nowej rzeczywistości olbrzymi potencjał wykazuje stosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT)3. Efektem transformacji jest natomiast społeczeństwo informacyjne4. Społeczeństwo informacyjne (SI) to nie tyle modny temat do dyskusji intelektualistów, ile obiektywna, wymagająca pragmatyzmu rzeczywistość i nowe paradygmaty naukowo-badawcze. Wizja społeczeństwa informacyjnego jest zajmująca i wymaga fundamentalnych zmian w sposobach myślenia na temat jego funkcjonowania i rozwoju. Tworzący się nowy paradygmat społeczeństwa informacyjnego skłania zatem do poszukiwania i projektowania coraz doskonalszych rozwiązań informatycznych, które pozwolą kreować i doskonalić społeczeństwa informacyjne. (abstrakt oryginalny)
EN
The goal of the following elaboration is to present the paradigm of information society, and the role of the electronic administration in creating information society. In the cognitive part, the substance and genesis of information society are described. In addition, electronic administration is presented as one of the rudiment of information society. In the empirical part, the implementation of electronic administration is presented through the case of the Region of Silesia. Results of the research may be helpful in undertaking activities related to the development of e-administration in the country as well as its specific regions. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
331--349
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • A Definition of E-Government, The World Bank, Washington DC 2003.
 • Aldrich D., Berlot J.C., McClure C.R., E-Government: Initiatives, Development and Issues, "Government Information Quarterly" 2002, vol. 19 (4).
 • Almarabeh T., Abu Ali A., A General Framework for E-Government: Definition Maturity Challenges, Opportunities, and Success, "European Journal of Scientific Research" 2010, vol. 39, no. 1.
 • Andersen K.V., Henriksen H.Z., E-government Maturity Models: Extension of the Layne and Lee model, "Government Information Quarterly" 2006, vol. 23, issue 2, s. 236-248.
 • Anttiroiko A.V., Electronic Government: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications, Hershey, New York 2008.
 • Awad E., Ghaziri H., Knowledge Management, Pearson Education, Prentice Hall, New Jersey 2004.
 • Baum C.H., Maio A.D., Gartner's Four Phases of E-government Model, Gartner Group, 2000, http://www.gartner.com/id=317292 [dostęp 23.04.2011].
 • Bell D., The Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social Forecasting, Basic Books, New York 1973.
 • Bogucki D., eGovernment w Unii Europejskiej, "eAdministracja" 2005, nr 1.
 • Castells M., The Information Age: Economy, Society and Culture. The Rise of Network Society, vol. 1, Blackwell Publishers, Oxford 1996.
 • Castells M., The Information Age: Economy, Society and Culture. The Rise of Network Society, vol. 2, Blackwell Publishers, Oxford 1997.
 • Castells M., The Information Age: Economy, Society and Culture. The Rise of Network Society, vol. 3, Blackwell Publishers, Oxford 1998.
 • Dalkir K., Knowledge Management in Theory and Practice, Elsevier Butterworth-Heinemann, Oxford 2005.
 • Drucker P.F., Post-Capitalist Society, Harper Business, New York 1993.
 • eEurope 2002. Action Plan, 2001, http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/ l24226a_en.htm [dostęp 12.10.2011].
 • eEurope. An Information Society for All, 2000, http://europa.eu/legislation_summaries/ information_society/l24221_en.htm [dostęp 12.11.2011].
 • ePolska. Plan działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2001-2006, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2001, http://kbn.icm.edu.pl/cele/epolska. html [dostęp 12.10.2011].
 • European Interoperability Frameworks (EIF) for Pan-European Government e-services, European Communities, Belgium 2004, http://ec.europa.eu/idabc/servlets/Doc?id =19529 [dostęp 05.12.2011].
 • Firestone J.M., McElroy M.W., Key Issues in the New Knowledge Management, Elsevier Butterworth-Heinemann, Burlington 2003.
 • Fox M., Corporate Governance Lessons from Transition Economic Reform, Princeton University Press, Princeton 2006.
 • Gore A., Remarks on the National Information Infrastructure, National Press Club, Washington 2003, http://www.ibiblio.org/nii/goremarks.html [dostęp 12.04.2008].
 • Grudzewski W.M., Hejduk K.I., Sankowska A., Wańtuchowicz M., Sustainability w biznesie, czyli przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania, Poltext, Warszawa 2010.
 • Grytner R.A., Zintegrowane biblioteki procedur. Narzędzie do budowy taniej, sprawnej i nowoczesnej administracji publicznej, "eAdministracja" 2008, nr 6.
 • Hamel G., Breen B., The Future of Management, Harvard Business School, Boston 2007.
 • Hanna N.K., Enabling Enterprise Transformation. Business and Grassroots Innovation for the Knowledge Economy, Springer, New York 2010.
 • Hanna N.K., e-Transformation: Enabling New Development Strategies, Springer, New York 2009.
 • Hanna N.K., Transforming Government and Building the Information Society: Challenges and Opportunities for the Developing World, Springer, New York 2010.
 • Hesse W., Muller D., Ruß A., Information, Information Systems, Information Society: Interpretations and Implications, "Poiesis Prax" 2008, no. 5.
 • i2010. A European Information Society for Growth and Employment, 2005, http://europa. eu/ legislation_summaries/information_society/c11328_en.htm [dostęp 12.08.2011].
 • Kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy w świetle śląskich uwarunkowań regionalnych, red. C.M. Olszak, E. Ziemba, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice 2010.
 • Kisielnicki J., Społeczeństwo informacyjne a cyberterroryzm, w: Informatyka dla przyszłości, red. J. Kisielnicki, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzaniu Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009.
 • Kowalczyk A., Nogalski B., Zarządzanie wiedzą. Koncepcja i narzędzia, Difin, Warszawa 2007.
 • Olszak C.M., Ziemba E., Rozwój e-administracji. Rodzaje i poziomy dojrzałości e-usług publicznych w regionie śląskim, w: Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego. Stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia, red. H. Babis, R. Czapiewski, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" 2011 nr 651, "Ekonomiczne Problemy Usług" nr 68, t. 2.
 • Olszak C.M., Ziemba E., The Information Society Developments on a Regional Level, "The Journal of Issues in Informing Science and Information Technology" 2009, vol. 6.
 • Olszak C.M., Ziemba E., The Stage of e-Government Maturity in a Polish Region - Silesia, "Journal of Economics & Management" 2011, no. 7, red. B. Kos.
 • Plan działań na rzecz rozwoju elektronicznej administracji (eGovernment) na lata 2005-2006, Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, Warszawa 2004, http://archiwum-ukie.polskawue. gov.pl/HLP/ files.nsf/0/B686F3119ECD01A1C125721F003BA1CF/$file/Plan_dzialan_na_rzecz_rozwoju_elektronicznej_administracji_na_lata_2005_-_2006.pdf [dostęp 12.03.2010].
 • Raport Bangemanna. Europa a globalne społeczeństwo informacyjne. Zalecenia dla Komisji Europejskiej, Bruksela 1994, http://kbn.icm.edu.pl/gsi/raport.html [dostęp 12.04.2010].
 • Raport: Strategia rozwoju informatyki w Polsce, I Kongres Informatyki Polskiej, Poznań 1994, http://www.kongres.org.pl/on-line/1-szy_Kongres/index.html [dostęp 12.04.2008].
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Urząd Marszałkowski, Katowice 2007.
 • Roztocki N., Weistroffer H.R., Information and Communications Technology in Developing, Emerging and Transition Economies: An Assessment of Research, w: Proceedings of the Fifteenth Americas Conference on Information Systems, San Francisco 2009, August 6-9, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1457435 [dostęp 12.10.2011].
 • Roztocki N., Weistroffer H.R., Information Technology in Transition Economie, "Journal of Global Information Technology Management" 2008, no. 11 (4).
 • Sahu G.P., Dwivedi Y.K., Weerakkody V., E-government Development and Diffusion: Inhibitors and Facilitators of Digital Democracy, IGI Global, Hershey 2009.
 • Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego województwa śląskiego do roku 2015, Uchwała nr III/37/2/2009 Sejmiku Województwa Śląskiego, Katowice 2009.
 • Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Warszawa 2008, http://www.mswia.gov.pl/strategia/ [dostęp 12.03.2010].
 • Tapscott D., Grown Up Digital: How the Net Generation is Changing Your Word, McGraw-Hill, New York 2009.
 • Tapscott D., Williams A.D., Wikinomics: How Mass Collaboration Changes Everything, Penguin Group, New York 2006.
 • The E-government Project, OECD, 2001, http://www.oecd.org [dostęp 05.04.2011].
 • Toffler A., The Third Wave, Bantam Books, New York 1980.
 • Webster F., Theories of the Information Society, Routledge, New York 2002.
 • Ziemba E., Projektowanie portali korporacyjnych dla organizacji opartych na wiedzy, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171231733

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.