PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 2 (6) Social Science / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu | 149--179
Tytuł artykułu

Uwarunkowania, funkcje i znaczenie zamiejscowych ośrodków nauczania wrocławskich szkół wyższych przed 1989 r.

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Conditions, Functions and Importance of Non-Resident Teaching Centres of Wroclaw Higher Education Institutions Before 1989
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Częścią działalności uczelni wrocławskiego ośrodka szkolnictwa wyższego po 1945 r. stało się prowadzenie rozbudowanej sieci różnego rodzaju zamiejscowych ośrodków nauczania. Mimo wielu słabości wniosły one istotny wkład w rozwój społeczno-ekonomiczny i kulturalny Dolnego Śląska. Działania te podejmowano zgodnie z centralnymi wytycznymi, a także we współpracy z władzami i przedsiębiorstwami terenowymi. Poniższy tekst jest próbą przedstawienia okoliczności powołania i funkcjonowania zamiejscowych jednostek dydaktycznych wrocławskich uczelni, charakterystyki organizacyjnej tych placówek oraz oceny efektów ich działalności na tle ogólnopolskim. (abstrakt oryginalny)
EN
Part of the activities of the Wrocław's higher education centres after 1945 became the conduct of an extensive network of non-resident teaching centres of various kinds. They provided a significant contribution to the development of socio-economic and cultural development of Lower Silesia. Wrocław's higher schools assigned a significant part of their potential to host consultative points, subsidiaries, branches and divisions in the dozens of towns of Lower Silesia and neighbouring areas. These actions were taken in accordance with the central guidelines, as well as in cooperation with the local authorities and businesses. Owing to these actions thousands of engineers, economists, specialists associated with agriculture and teachers who decreased staff deficit in the administration, the economy, or culture of their home areas were educated. However, non-resident centres were by far insufficiently financed and not connected with the real needs of the local area. Almost all of them proved very fragile structures. They used almost exclusively a visiting staff for teaching. Their equipment also remained weak in most cases. All this did not allow them to develop their scientific and research activities. Non-resident education centres, apart from a few exceptions, became only teaching units. The following text is an attempt to present the circumstances of the establishment and operation of non-resident teaching units of Wroclaw's higher schools, their organizational characteristics as well as the effects of their activities, against the national background. (original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • 40-lecie Politechniki Wrocławskiej w Legnicy 1969-2009, oprac. J. Matuszewski, Legnica 2009.
 • XX lat Zamiejscowego Wydziału Gospodarki Miejskiej i Usług w Jeleniej Górze Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1989.
 • Akademia Ekonomiczna imienia Oskara Langego we Wrocławiu w 40-leciu Polski Ludowej, Wrocław 1986.
 • Balicki L., XXX-lecie Jeleniogórskiego Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, "Nasza Akademia" 1999, nr 3 (5).
 • Burak M., Dackiewicz K., Regiel P., Wrocławskie uczelnie techniczne 1910-2010, Muzeum Architektury we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 • Dzieje Akademii Rolniczej we Wrocławiu, red. J. Sobota, T. Szulc, J. Tyszkiewicz, Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 • Dzierżoniów. Zarys monografii miasta, red. S. Dąbrowski, Wrocław-Dzierżoniów 1998.
 • Fajerek A., Formy współpracy szkoły wyższej z władzami terenowymi, ,,Życie Szkoły Wyższej" 1969, nr 5.
 • Jaworski S.L., Propozycja zmian metody optymalizacji rozwoju, struktury i sieci szkół wyższych, "Życie Szkoły Wyższej" 1986, nr 1.
 • Jelenia Góra. Zarys rozwoju miasta, red. Z. Kwaśny, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1989.
 • Kiedy artysta był tworzywem historii. Wybór źródeł do historii Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu 1946-1989, wybór i opracowanie K. Popiński, Zeszyty Naukowo-Artystyczne Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, 5/2006/2007.
 • Kluczyński J., Szkolnictwo wyższe w czterdziestoleciu Polski Ludowej, PWN, Warszawa-Kraków 1986.
 • Księga Jubileuszowa 50-lecia Politechniki Wrocławskiej 1945-1995, red. R. Czoch, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1995.
 • Księga 50-lecia Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 • Księga 60-lecia Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2007.
 • Kulak T., Pater M., Wrzesiński W., Historia Uniwersytetu Wrocławskiego 1702-2002, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002.
 • Kwaśniewski J., W sprawie wydatków zakładów pracy na studia dla pracujących, "Życie Szkoły Wyższej" 1967, nr 9.
 • Legnica. Zarys monografii miasta, red. S. Dąbrowski, Wrocław-Legnica, DTSK Silesia 1998.
 • Lepich J., Sieć punktów konsultacyjnych szkół wyższych, "Życie Szkoły Wyższej" 1967, nr 9.
 • Lepich J., Badania nad działalnością punktów konsultacyjnych WSE, "Życie Szkoły Wyższej" 1966, nr 4.
 • Moroz P., Żuławiński J., Akademia Rolnicza we Wrocławiu 1945-1991, Wrocław 1991.
 • Politechnika Wrocławska. Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Jeleniej Górze, Jelenia Góra 2006.
 • Popiński K., Funkcja edukacji na poziomie wyższym w rozwoju regionu. Szkolnictwo wyższe na Dolnym Śląsku w latach 1990-2002, [w:] Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, red. R. Brol, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1023, AE, Wrocław 2004.
 • Popiński K., Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu (1974-2007), [w:] Księga 60-lecia Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, red. J. Chumiński, Część I. Historia Wyższej Szkoły Handlowej, Wyższej Szkoły Ekonomicznej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (1947-2007), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2007.
 • Popiński K., Rola edukacji na poziomie wyższym w modernizacji społeczno-ekonomicznej Polski w latach 1945-1989, [w:] Modernizacja czy pozorna modernizacja. Społeczno-ekonomiczny bilans PRL 1944-1989, red. J. Chumiński, Wrocław 2010.
 • Portalski M., Regionalna szkoła wyższa i jej funkcje (próba zarysowania modelu), "Życie Szkoły Wyższej" 1987, nr 1.
 • Program rozwoju Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu na lata 1985-1990, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu 1985 (Archiwum UE we Wrocławiu).
 • Rutkowski W., Przemiany w kwalifikacyjno-zawodowej strukturze zatrudnienia w Polsce, Instytut Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego, PWN, Warszawa 1974.
 • Serczyk J., O rozwoju prowincjonalnych ośrodków naukowych, ,,Życie Szkoły Wyższej" 1956, nr 3.
 • Świdnica. Zarys monografii miasta, red. W. Korta, DTSK, Silesia, Wrocław-Świdnica 1994.
 • Techmańska B., Punkty konsultacyjne i filie wrocławskich uczelni w Legnicy w latach 1960-1989, Alma Mater - uczelnie wyższe w życiu powojennego Wrocławia, Kwartalnik "Pamięć i Przyszłość" 2012, nr 3.
 • Tyszkiewicz J., Dzieje Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 1946-2006, Wrocław 2007.
 • Wrocławskie środowisko akademickie. Twórcy i ich uczniowie 1945-2005, Wrocław-Warszawa-Kraków 2005.
 • Zawadzki S.M., Przestrzenne aspekty rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego w perspektywie do roku 1990, "Życie Szkoły Wyższej" 1975, nr 9.
 • Archiwum Akt Nowych w Warszawie: Zespół Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego Szkolnictwo wyższe w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Warszawa 1955 r., sygn. 306.
 • Zespół KC PZPR Opracowanie: "Niektóre węzłowe problemy szkolnictwa wyższego we Wrocławiu", czerwiec 1966 r., sygn. 237/XVI - 355.
 • Archiwum Ministerstwa Oświaty Ocena aktualnego stanu szkolnictwa wyższego w Polsce, marzec 1972, Ministerstwo Oświaty i Szkol¬nictwa Wyższego - Departament Planowania i Finansowania, sygn. 179/7.
 • Archiwum Państwowe we Wrocławiu Zespół KW PZPR we Wrocławiu: Wydział Oświaty i Szkolnictwa Wyższego: Informacje o różnych problemach szkolnictwa wyższego 1953-1974, sygn. 74/XVIII/13.
 • Informacje o szkolnictwie wyższym - baza lokalowa 1964-1970, sygn. 74/XVIII/25.
 • Rozsyp: Informacje i opracowania dotyczące szkół wyższych Wrocławia, 1979, sygn. 403.
 • Statystyki: Rocznik Statystyczny Wrocławia 1968-1989, Wojewódzki Urząd Statystyczny we Wrocławiu 1969-1990.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171231759

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.