PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2012 | nr 3 (214) | 24--36
Tytuł artykułu

Pomoc publiczna państw członkowskich UE w okresie kryzysu gospodarczego w latach 2008-2010

Warianty tytułu
The EU Member States' Public Aid in the Period of Economic Crisis in 2008-2010
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Kryzys finansowy i gospodarczy lat 2008-2010 sprowokował wiele rządów do podjęcia działań interwencyjnych. W odpowiedzi na pojawiające się oznaki kryzysu gospodarczego na świecie Komisja Europejska dopuściła nieznaczne uelastycznienie warunków udzielania pomocy publicznej. Wzrost wartości pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorstwom gospodarki realnej nie był tak duży, jak mogłoby się wydawać, a udział pomocy horyzontalnej w stosunku do sektorowej nawet nieco zwiększył się. Struktura pomocy horyzontalnej nie zmieniła się radykalnie. Zwiększył się udział pomocy regionalnej, w dużym stopniu dzięki funduszom europejskim wspierającym rozwój gospodarczy państw Europy Środkowej i Wschodniej. Jest to więc raczej wynik realizacji programów operacyjnych niż nagła, nieplanowana wcześniej, interwencja antykryzysowa. Znacznie wzrosły udziały pomocy na badania, rozwój i innowacyjność oraz ochronę środowiska we wsparciu horyzontalnym ogółem, jest to również zasługą funduszy europejskich, które zostały tak pomyślane, aby wspierać te działania w państwach Europy Środkowej i Wschodniej. Jednak znaczną część pomocy na te cele udzieliły w okresie kryzysu gospodarczego takie państwa jak: Niemcy, Francja, Włochy, Szwecja, Wielka Brytania czy Hiszpania. Wsparcie produkcji ekologicznej i innowacyjnej stanowi pomoc, której efekty zaczęły być zauważalne już po kryzysie gospodarczym. Wówczas wspierane w trakcie dekoniunktury przedsiębiorstwa zaczęły stawać się liderami w oferowaniu nowoczesnych i ekologicznych produktów. Spadek koniunktury został wykorzystany przez przedsiębiorstwa do zmiany programów produkcji oraz do wejścia na rynek z nowymi produktami i usługami. Tego rodzaju działania są optymalne z punktu widzenia efektywności wykorzystywania środków publicznych i interwencji państwa w gospodarkę w okresie dekoniunktury. (abstrakt oryginalny)
EN
The financial and economic crisis of 2008-2010 years provoked many governments to pick up emergency actions. In response to the economic crisis in the world, the European Commission adopted slight more flexible conditions of granting state aid. An increase in the value of the state aid granted to enterprises in the EU was not so high, as it could be foreseen, and the share of the horizontal aid in the relationship to sectorial aid increased slightly. The structure of the horizontal aid did not change radically. The share of the regional aid increased, to a large extent thanks to European funds supporting the economic development of the Central and Eastern European countries, so it is rather a result of implementation of operational programmes than sudden, unscheduled earlier, anticrisis interventions. The shares of state aid for research, development and innovation and environment in the total value of horizontal aid increased during the period of crisis in the EU. It is the result of the implementation of European funds, which were programmed in order to support R+D+l actions in the Central and Eastern European countries. However, the essential part of these kinds of aid was granted in the period of economic crisis in the EU in the following Member States: Germany, France, Italy, Sweden, the United Kingdom and Spain. Enterprises, supported in the course of crisis, became the leaders in offering innovative and eco-friendly products. The downturn in the economy has been used by enterprises to restructure their production in order to enter the market with new products and services. It seems that this kind of governmental actions is optimum in terms of effectiveness of spending public sources in the period of crisis. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
24--36
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • K. Piech, Kryzysy gospodarcze świata i polityka gospodarcza w latach 7945-1975, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH", nr 15/2000, s. 160
 • E. Kaliszuk, Pomoc publiczna w Unii Europejskiej w kontekście kryzysu finansowego i gospodarczego oraz po wejściu w życie Traktatu z Lizbony [w:], Raport roczny. Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie 2009-2010, J. Kotyński (red.), IBRKK, Warszawa 2010, s. 72-83.
 • A.A. Ambroziak, Wyłączenia ogólne spod obowiązku notyfikowania pomocy publicznej w Unii Europejskiej, "Wspólnoty Europejskie", IBRKK, Warszawa 2008, nr 6(193).
 • A. Brewka, Pomoc publiczna dla sektora bankowego - działania podjęte przez UE w okresie kryzysu i próba ich oceny, "Unii Europejskiej.pl" nr 3, 2012
 • A.A. Ambroziak, Krajowa pomoc regionalna w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce, Oficyna wydawnicza SGH, Warszawa 2009.
 • P. Krugman, How Did Economists Get It So Wrong? "The New York Times Magazine", 2 September 2009
 • P. Krugman, Dlaczego ekonomiści nieczego nie zrozumieli?, "Gazeta Wyborcza", 30.10.-1.11.2009.
 • J. Cochrane, Response to Paul Krugman, "Economist", 11.9.2008
 • J. Cochrane, Sięgnął dna, "Gazeta Wyborcza", 9.11.2009).
 • D. Altig, Ekonomiści się mylili, ale dlaczego?, "Gazeta Wyborcza", 9.11.2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171231803

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.