PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 110 Ekonomiczne i społeczne aspekty funkcjonowania współczesnego rynku pracy | 81--89
Tytuł artykułu

Finansjeryzacja gospodarki a problem bezrobocia

Warianty tytułu
Financialization of Economy and the Issue of Unemployment
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego artykułu jest charakterystyka procesu finansjeryzacji gospodarki oraz wpływu, jaki proces ten może mieć na wykorzystanie czynników wytwórczych, w tym siły roboczej. Wśród przedstawicieli głównych nurtów teoretycznych badających czynniki determinujące wzrost gospodarczy i wykorzystanie czynników wytwórczych nie ma zgody co do znaczenia wpływu czynników pieniężnych.(fragment tekstu)
EN
20th century and the first decade of 21th century can be described as an era of dynamic changes which affected almost every sector of world economy. Financial market is an area in which changes can be seen very clearly. Both globalization of financial markets as well as capital monopolization in the hands of the several biggest financial corporations are not neutral to economy of individual countries. Unemployment has become global issue. Nevertheless it is not apparent whether changes that occur in financial markets cause this problem to rise and to which extend. (original abstract)
Bibliografia
 • A. Kazimierczak: Monetarny Policy in Market Economy. SGH, Warszawa 2004, s. 99-100.
 • B. Snowdon, H. Vane, P. Wynarczyk: Współczesne nurty teorii makroekonomii. PWN, Warszawa 1998, s. 66-67.
 • J. Solarz: Zarządzanie strategiczne w bankach. Poltext, Warszawa 1997, s. 169-179.
 • R.M. Lastra: Legal Foundations of International Monetary Stability. Oxford - New York 2006, s. 13.
 • J.K. Solarz: Zarządzanie ryzykiem systemu finansowego. PWN, Warszawa 2008, s. 19.
 • K.M. Książepolski: Ekonomiczne zagrożenia bezpieczeństwa państw. Metody i środki przeciwdziałania. Wydawnictwo Elipsa, Warszawa 2004, s. 160.
 • J. Kulawik: Rozwój finansowy a wzrost i rozwój ekonomiczny. "Bank i Kredyt" 1998, nr 1-2, s. 31-32.
 • P. Lubecki: Wzrost gospodarczy a poziom rozwoju rynków finansowych na przykładzie wybranych krajów Europy Środkowej i Unii Europejskiej. "Ekonomista" 2004, nr 5, s. 655-656.
 • T. Tokarski: Wybrane modele podażowych czynników wzrostu gospodarczego. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005, s. 123-124.
 • R.G. King, R. Levin: Finance, Entrepreneurship and Growth. Theory ond Evidence. "Journal of Economic Literature". 1993
 • J.P. Krahnen, R.H. Schmidt: Development Finance as Institution Building. A New Approach to Poverty - Oriented Banking. Westview Press, Boulder - San Francisco - Oxford 1994, s. 6-9; http://ilo-mirror.library.cornell.edu/public/english/employment/finance/download/wpap11.pdf
 • J. Żyżyński: System finansowy a gospodarka realna: między służebnością a wyobcowaniem. "Ekonomista" 2006, nr 4, s. 546.
 • World Investment Reports 1992-2006. UNCTAD, New York, Genewa. http://www.unctad.org/ /en/docs/wir2006_en.pdf, s.181-182
 • M. Popławski: Skutki napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rozwój gospodarczy Polski w okresie transformacji systemowej. W: Polityka wzrostu gospodarczego w Polsce i w Unii Europejskiej. Red. J.L. Bednarczyk, S.I. Bukowski, W. Przybylska-Kapuścińska. CeDe-Wu, Warszawa 2008, s. 276.
 • Witryna internetowa Międzynarodowej Organizacji Pracy: http://www.ilo.org/wcmsp5/ groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_155824.pdf. s. 127-139.
 • E. Kwiatkowski: Makroekonomiczne znaczenie bezrobocia długookresowego - analiza na przykładzie polskiej gospodarki. W: Polityka wzrostu gospodarczego w Polsce i w Unii Europejskiej. Red. J.L. Bednarczyk, S.I. Bukowski, W. Przybylska-Kapuścińska. CeDe-Wu, Warszawa 2008,s. 38
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171232005

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.