PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 230
Tytuł artykułu

Metoda agile w zarządzaniu projektem logistycznym

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Praca traktuje o zarządzaniu projektem rekonfiguracji łańcucha dostaw i posiada charakter koncepcyjno-projektowy, a jej celem jest: transpozycja zasad i metod agile w obszar zarządzania projektem logistycznym, polegająca w szczególności na rekonfiguracji łańcucha dostaw w drodze outsourcingu przez operatora 4PL. (...) Rozdział pierwszy ma na celu zdefiniowanie cech projektu logistycznego oraz na podstawie analizy literaturowej uporządkowanie wiedzy na jego temat. (...) W rozdziale drugim przedstawiono cykl realizacji projektu ze specjalnym uwzględnieniem projektów logistycznych. Szczególną uwagę zwrócono na organizację cyklu realizacji projektu (...) z zastosowaniem metod agile. (...) Trzeci rozdział dotyczy działalności operatorów 4PL, funkcjonujących na rynku usług logistycznych. Zaprezentowano w nim dwie podstawowe ścieżki rozwoju i powstawania operatora 4PL, integratora łańcucha dostaw. Rozdział czwarty i piąty (...) definiuje zasady planowania i realizacji projektu rekonfiguracji łańcucha dostaw w drodze outsourcingu przez operatora 4PL. (...) Realizację utylitarnego celu pracy spełnia opis wdrożenia projektu (...) w dużym koncernie petrochemicznym, zawarty w rozdziale piątym. (fragment tekstu)
Rocznik
Strony
230
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Aniszczuk O.: Wieża Babel w logistyce. "Eurologistics" 2006, nr 4.
 • Antia K., Frazier G.L.: The Severity of Contract Enforcement in Interfirm Channel Relationships. "Journal of Marketing" October 2001, Vol. 65.
 • Antoszkiewicz J.: Metoda specyficzna w rozwiązywaniu problemów. "Przegląd Organizacji" 1993, nr 9.
 • Archutowska J., Żbikowska E.: Dywersyfikacja portfela usług TSL. Wirtualny Leksykon Transportu i Logistyki, www.logistyka.edu.pl.
 • Archutowska J., Żbikowska E.: Nowoczesne usługi TSL w Polsce. Nowoczesne produkty na rynku usług transportowo-spedycyjno-logistycznych. Red. B. Kos. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2003.
 • Armstrong M.: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 • Ash S.: Moscow Paper. www.dsdm.org/knowledgebase/download/165/moscow_prioritisation_briefing_paper.doc (12.02.2011).
 • Baccarini D., Salm G., Love P.E.D.: Management of Risks in Information Technology Projects. "Industrial Management & Data Systems" 2004, Vol. 104, Iss. 4.
 • Bal. J., Wilding R., Gundry J.: Virtual Teaming in the Agile Supply Chain. "International Journal of Logistics Management" 1999, Vol. 10, No. 2.
 • Ballou R.H.: Business Logistics Mangement. Prentice Hall Engelwood Cliffs, New York 1992.
 • Beier F.J., Rutkowski K.: Logistyka. SGH, Warszawa 1993.
 • Biały A.: Agile'owe metody prowadzenia projektów (agile/Xp/Scrum) a tradycyjne podejście (PMBoK). http://www.bialy.en/?p=13 (4.11.2011).
 • Blaik P.: Logistyka. PWE, Warszawa 2001.
 • Blokdijk G.: Project Management 100 Sucsess Secrets. Emereo, November 19, 2007, www.diesel-ebooks.com/item/9780980459906/Blokdijk-Gerard-Project-Management-100-Sucsess-Secrets/1.html.
 • Błuś A., Maśny K.: Złoty Trójkąt doświadczenia. "Eurologisitcs" 2010, nr 20.
 • Bradbury D.: Scrum Down to Get a Project Moving (Scrum Agile Software Development)). "Computer Weekly" September 2007.
 • Brandenburg H.: Zarządzanie projektami. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 1999.
 • Brdulak H.: Spedytor jako operator logistyczny. "Spedycja i Transport" 2000, nr 2.
 • Brdulak H.: Metodyka zarządzania projektem w oparciu o praktykę firm logistycznych. W: Zarządzanie projektami logistycznymi. Red. J. Witkowski, A. Skowrońska. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2008.
 • Bryndza J.: Analiza hierarchiczna problemu w szacowaniu ryzyka projektu informatycznego metodą punktową. www.swo.ae.katowice.pl/_pdf/292.pdf.
 • BS 6079-2:2000 ustęp 2.
 • Building Value. W: Logistic Outsourcing IBM Global Business Services Supply Chain Management the Future of the Logistics Provider Industry IBM Corporation 2008. www.935.ibm.com/srevices/us/index.wss/ibvstudy/imc/a1023466?cntxt=a 1000068.
 • Burton C., Michael N.: Zarządzanie projektem. Astrum, Wrocław 1999.
 • Caridi M., Cigolini R.: Improving Materials Management Effectiveness. A Step Towards Agile Enterprise. "International Journal of Physocal Distribution and Logistics Management" 2002, Vol. 32, No. 7.
 • Carlos C.E., Capaldo A.D.: Evaluating and Agile Method for Planning and Controlling Innovation Projects. "Project Management Journal" April 2010, Vol. 41, Iss 4.
 • Carvalho T., Powell W.: A Multipler Adjustment Method for Dynamic Resource Allocation Problems. "Transportation Science" 2000, Vol. 34, No. 2.
 • Cervone H.F.: Project Risk Management. "OCLC Systems & Services" 2006, Vol. 22, Iss. 4.
 • Chaberek M.: Reengineering procesów logistycznych. "Problemy Ekonomiki Transportu" 1997, nr 2.
 • Chi Chu S., Leung L.C., Hui Y.V., Cheung W.: 4th Party Cyber Logistics for Air Cargo. Kluwer Academic Publishers Group, Norwell, Massachusetts 2004.
 • Chmura M.: Zarządzanie projektowe w logistyce. Materiały konferencyjne. World Class Logistics - Zarządzanie logistyką na światowym poziomie. III Edycja. Warszawa 2007.
 • Chong Y.Y., Brown E.M.: Zarządzanie ryzykiem projektu. ABC, Kraków 2001.
 • Christopher M., Lowson R., Peck H.: Creating Agile Supply Chains in the Fashion Industry, http://martin-christopher.info/wp-content/uploads/2009/12/CREATING-AGILE-SUPPLY-CHAINS-IN-THE-FASHION-INDUSTRY.pdf (12.11.2011).
 • Christopher M.: Logistics and Supply Chains Management. Prentice Hall, Upper Saddle River 2005.
 • Christopher M.: Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw. Polskie Centrum Doradztwa Logistycznego, Warszawa 2000.
 • Clarc M.P.: Virtual Logistics. An Introduction and Overview of the Concepts. "International Journal of Physical Distribution and Logistics Management" 1998, Vol. 28, No. 7.
 • Collin J., Lorenzin D.: Plan for Supply Chain Agility at Nokia. Lessons from the Mobile Infrastructure Industry. "International Journal of Physical Distribution & Logistics Management" 2006, Vol.36, No. 6.
 • Coyle J.J., Bardi E.J., Langely Jr. C.J.: Zarządzanie logistyczne. PWE, Warszawa 2002.
 • Crowley J.A.: Virtual Logistics: Transport in the Marketspace. "International Journal of Physical Distribution and Logistics Management" 1998, Vol. 28, No. 7.
 • Czym jest outsourcing? http://www.hp.com.pl/doc/1214.html (11.12.2010).
 • Davidson J.: Kierowanie projektem. Praktyczny poradnik dla tych, którzy nie lubią tracić czasu. K.E. Liber, Warszawa 2002.
 • Davidson Frame J.: Zarządzanie projektami w organizacjach. WIG Press, Warszawa 2001.
 • Dąbrowska-Mitek M.: Wskaźniki i mierniki służące do oceny procesów logistycznych. "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 2008, nr 5.
 • Dembińska-Cyran I.: Co to jest logistyka? "Spedycja i Transport" 2000, nr 2.
 • Dembińska-Cyran I.: Co to jest logistyka? W: Logistyka przedsiębiorstw w warunkach przemian. Red. J. Witkowski. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2002.
 • Dembińska-Cyran I.: Nadchodzi 4PL. "Logistyka" 2004, nr 6.
 • Descartes R.: Rozprawa o metodzie. Antyk, Warszawa 2002.
 • Desmond C.L.: Project Manager for Telecomunication Managers. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht 2004.
 • Dinsmore p.C.: AMA Handbook of Project Management. Amacom Books, New York 1993.
 • Dredo K.: Jak stać się mistrzem w korzystaniu z outsourcingu. Różne oblicza outsourcingu. "Harvard Business Review" 2007, dodatek specjalny.
 • Dudzik M.: Outsourcing zakupów, czyli koniec funkcji zakupów? "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 2005, nr 1.
 • Elssamadisy A.: Agile. Wzorce wdrażania praktyk zwinnych. Helion, Gliwice 2010.
 • Ettl M., Feigin G., Lin G., Yao D.: 2000. A Supply Network with Base-Stock Control and Service Requrements. "Operatoins Research" 2000, Vol. 48, No. 2.
 • Fechner I.: Zarządzanie łańcuchem dostaw. Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2007.
 • Feller G., Schmeling U.: China - Die Neue Wirtschaftsmacht. Grӧsser, besser, Spitze. "Internationales Transport Zeitschrift" 2004, Nr 19.
 • Fernandes M.T., Ribeiro F.L.: Exploring Agile Methods in Construction Small and Medium Enterprises: A Case Study. "Journal of Enterprise Information Management" 2010. Vol. 23, No. 2.
 • Ficoń K.: Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie. Impuls Plus Consulting, Gdynia 2001.
 • Fopp L.: Warunki i sposoby wprowadzania zmian. "Zarządzanie na Świecie" 1988, nr 11.
 • Francis D., Meredith S.: Journey Towards Agility: The Agile Wheel Explorer. "The TQM Magazine" 2000, Vol. 12, No. 2.
 • Frączkowski K.: Zarządzanie projektem informatycznym. Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2003.
 • Fulconis F., Saglietto L., Paché G.: Strategy Dynamics in the Logistics Industry: A Transactional Center Perspective. "Management Decision" 2007, Vol. 45, Iss. 1.
 • Gay C.L., Essinger J.: Outsourcing strategiczny. Wolters Kluwer Polska, Kraków 2002.
 • Glover F.: Future Paths for Integrer Programming and Links to Artificial Intelligence. "Computers and Operations Research" 1986, No. 13(5), s. 533-549.
 • Greaver M.F. II: Strategic Outsourcing. A Structural Approach Outsourcing Decisions and Initiatives. Amacom, New York 1999.
 • Griffin R.W.: Podstawy zarządzania organizacjami. Przeł. M. Rusiński. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 • Gwanhoo L., Weidong X.: Toward Agile: An Integrated Analysis of Quantitative Field Data on Software Development Agility. "MIS Quarterly" March 2010, Vol. 34, Iss. 1.
 • Hakansson H., Havila V., Pedersen A.C.: Learning in Networks. "Industrial Marketing Management" 1999, Vol. 28, No. 5.
 • Heim W.: Outsourcing - wettbewerbsfähiger durch optimale Nutzung der Potentiale von Zulieferern. "Io - Management Zeitschrift" 1994, Nr 7-8.
 • Heldman K.: Project Management Professional. Sybex, Alamed 2002.
 • Henderson J., McAdam R.: Managing Quality in Project-Based Emerging Network Organisations. "International Journal of Quality & Reliability Management" 2000, Vol. 17, No. 4/5.
 • History of Booz Allen 1950s, na http://www.boozallen.com/about/history/history_5.
 • Hoberman S.: Is Agile Enterprise data Modeling an Oxymoron? "Information Management" January-February 2010, Vol. 20, Iss. 1.
 • Hoek van R.I., Chong I.: Epilogue: UPS Logistics - Practical Approaches to the e-Supply Chain. "International Journal of Physical Distribution & Logistics Management" 2001, Vol. 31, No. 6.
 • Hoek van R.I.: UPS Logistics and to Move towards 4Pl or Not? www.assignment4u.co.nz/ass_document128714560833284789_UPS%204PL%20-%20case%20study_2008.pdf (16.12.2010).
 • http://agilenanifesto.org/principles.html.
 • http://c2.com/cgi/wiki?ExtremeProcess.
 • http://cio.sc.gov/NR/rdonlyres/BB25586F-80C2-4972-B8D6-^d1045D7F919/0/Glossary_PMTerms.pdf.
 • http://computersun.pl/programowanie/artykuly/microsoft-solutions-framework-cz2_70.html.
 • Instrukcja 5000.2 Departament Obrony USA (kwiecień 2000).
 • Jeszka A.M.: Generacja Four Party logistics - kolejny etap rozwoju sektora usług logistycznych? "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 2007, nr 10.
 • Jeszka A.M.: Operator Logistyczny w łańcuchu dostaw. "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 2007, nr 11.
 • Jonkis A., Jaroszyński J.: Outsourcing logistyczny. "Logistyka" 2008, nr 6.
 • Kaerney A.T.: Integrating the Supply Chain. "Management Reports" 1997, No. 42.
 • Kałużny S.: Nadzór i kontrola w przedsiębiorstwie. Kwantum, Warszawa 1998.
 • Karaszewski R.: TQM: teoria i praktyka. TNOIK, Warszawa 2001.
 • Kasperek M., Niestrój K.: Logistyka jakonarzędzie poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw. W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. Red. R. Knosala. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2001.
 • Kasperek M., Świerczek A.: Innowacyjny model funkcjonowania Operatora 5PL w sektorze MSP. Badania własne. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2010.
 • Kasperek M.: Analiza transportu w firmie. Zakup. Metody. Narzędzia. Pomoce. WEKA, Warszawa 2002, Część 7.7.4, s. 8-9.
 • Kasperek M.: Firma wirtualna. Zarządzanie. "Gazeta Menedżera" 1999, nr 2.
 • Kasperek M.: Jak zerwać się z łańcucha? "Eurologistics" 2004, nr 2.
 • Kasperek M.: Konflikty logistyczne. W pułapce redukcji kosztów. "Eurologistics" 2003, nr 4.
 • Kasperek M.: Logistics Project, czyli naprawdę duża logistyka. "Eurologistics" 2004, nr 4.
 • Kasperek M.: Logistyka jako narzędzie redukcji kosztów i poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa. "Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny" listopad 2001.
 • Kasperek M.: Operating model of 4PL. "Journal of Economics and Management" 2012 (w druku).
 • Kasperek M.: Outsourcing - narzędzie redukcji kosztów funcjonowania przedsiębiorstwa. Szanse i zagrożenia rozwoju rynku energetycznego w Polsce. Red. J. Pyka. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2007.
 • Kasperek M.: Planowanie i organizacja projektów logistycznych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2006.
 • Kasperek M.: Zarządzanie projektem. Wydanie drugie poprawione. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2011.
 • Kasperek M.: Zarządzanie projektem. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2004.
 • Kasperek m., Kempny D., Hanus P., Niestrój K.: Kierunki rozwoju obsługi logistycznej. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2010.
 • Kawa A., Solecki B., Śliwka R.: Projekty usprawniające projekty logistyczne. "Logistyka" 2009, nr 1.
 • Kawa A.: Łańcuch dostaw. Zarządzanie. Strategie łańcuchów dostaw. Red. M. Ciesielski i J. Długosz. PWE, Warszawa 2009.
 • Keil M., Cule P., Lyytinen E., Schmidt K.: A Framework for Identifying Software Project Risks. Communications of the ACM 1998, Vol. 41, No. 11.
 • Kerzner H.: Project Management for Executives. Von Nostrand Publishing. New York 1982.
 • Kieżun W.: Sprawne zarządzanie organizacją. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1997.
 • Kijoch J.: Outsourcing wirtualny. "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 2006, nr 3.
 • Kinnunen O.: Management of Project Risks in Logistics Development. University of Helsinki, Helsinki 2000.
 • Kisielnicki J.: Zarządzanie. Jak zarządzać i być zarządzanym. PWE, Warszawa 2008.
 • Knight F.H.: Risk, Uncertainty and Profit. University of Boston Press, Boston 1921.
 • Komicz T.: Jaki rodzaj outsourcingu działalności logistycznej może najlepiej zapewnić elastyczną obsługę klienta. Materiały konferencyjne III Spotkania logistyczne, Jachranka 2.02.2004.
 • Kompendium wiedzy o zarządzaniu projektami. PMBOK Guide, MT&DC, Warszawa 2000.
 • Kopczak L.R.: Logistics Partnerships and Supply Chain Restructuring: Survey Results from the US Computer Industry. "Productind and Operating Management" 1997, Vol. 6, No. 3.
 • Kordel Z.: Spedytor jako operator logistyczny. IV Międzynarodowa Konferencja LOGISTICS᾽98 "Zarządzanie łańcuchem dostaw". Materiały konferencyjne, tom II: Obrady panelowe. PTL, Poznań 1998.
 • Kotarbiński T.: Ogólne pojęcie planu. W: T. Kotarbiński: Dzieła wszystkie. Prakseologia. Ossolineum, Warszawa 1999.
 • Kotarbiński T.: Traktat o dobrej robocie. Ossolineum - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław-Warszawa-Kraków 1982.
 • Koźlak A.: Innowacyjne modele biznesowe w prowadzeniu działalności logistycznej. "Logistyka" 2009, nr 3.
 • Kralijic P.: Purchasing Must Become Supply Management. "Harvard Business Review" 1983, Vol. 61, No. 5.
 • Kramarz M.: Analiza otoczenia łańcucha dostaw jako etap konfiguracji złożonego systemu logistycznego na przykładzie branży farmaceutycznej. www.logforum.net/vol5/issue4/no5./2009 (21.11.2011)
 • Kroker B.: Outsourcing usług logistycznych. "Logistyka" 2006, nr 3.
 • Kruszewska M.: Wydatki pod kontrolą. "Businessman Magazine" 2003, nr 3(132).
 • Krzyżaniak S.: Outsourcing logistyczny - szansa wzrostu efektywności przedsiębiorstw. Materiały konferencyjne IV Polsko-Niemieckiej Konferencji Logistycznej: "Usługi logistyczne na współczesnym rynku wymiany towarowej". Red. S. Krzyżaniak, B. Hentschel, Poznań 1999.
 • Książkiewicz D.: Rola spedytora w nowoczesnych przedsiębiorstwach logistycznych. "Logistyka" 2003, nr 2.
 • Kufel M.: Koszty przepływu materiałów w przedsiębiorstwach przemysłowych. Problemy budżetowania, ewidencji i kontroli. AE Wrocław 1990.
 • Kupczyk A., Korniejewska-Mróz H., Czerwionka M.: Radykalne zmiany w firmie - od reeningeeringu do organizacji uczącej się. Wydawnictwo Prawno-Ekonomiczne INFOR, Warszawa 1998.
 • Kuriata A.: Operator logistyczny. Próba ujęcia systemowego w dobie przemian. Logistyka przedsiębiorstw w warunkach przemian. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej , Wrocław 2002.
 • Lambert T.: Problemy zarządzania. ABC, Warszawa 1999.
 • Leach L.P.: Critical Chain Management Artech House, London 2000.
 • LeRoy Ward J.: Project Management Terms: A Worikng Glossary. 2nd Edition. ESI International, Arlington 2000.
 • Lewis J.P.: Fundamentals of Project Management. Amacom Books, New York 1995
 • Lockyer K. Gordon J.: Project Management and Project Network Technique. Pitman Publishing, London 1996.
 • Logistik für die Bundeswehr. www.accenture.com/Countries/Germany/Services/LogistikBundeswehr.hm
 • Logistyka. Red. D. Kisperska-Moroń, S. Krzyżaniak. Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2009.
 • Łapuńka I., Knosala R.: Istota zakłóceń w zarządzaniu projektami. "Zarządzanie Przedsiębiorstwem" 2010, nr 1.
 • Łapuńka I., Jurczyk M., Knosala R.: Planowanie i realizacja projektu w warunkach zakłóceń. www.swo.ae.katowice.pl/_pdf/116.pdf.
 • Łupnicka A.: Sieci logistyczne. "Logistyka" 2007, nr 1.
 • Małkus T.: Geneza outsourcingu. "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 2005, nr 3.
 • Małkus T.: Podstawa porozumień w outsourcingu. "Eurologistics" 2002, nr 6.
 • Marsh E.R.: The Harmonogram of Karol Adamiecki. "The Academy of Management Journal" June 1975, No. 18(2).
 • Maruta M.: Umowy outsourcingowe. MSPStandard, wrzesień 2008, www.mspstandard.pl/artykuly/59389/Umowy.outsourcingowe.html.
 • Maternowska M.: Fourth Party Logistics kolejny etap ewolucji outsourcingu w ramach łańcucha dostawczego. "Logistyka" 2002, nr 1.
 • Maylor H.: Project Management. Pitman Publishing, London 1996.
 • Mee J.: First Were There "Three", Now There Are "Four". "Logistics Solutions" 2002, No. 30.
 • Metodyki zarządzania projektami, KPFS, 2008, http://www.projekt.gammanet.pl/book/wpict/strony/1/i/30002.html.
 • Mills A.: A Systematic Approach to Risk Management for Construction. "Structural Survey" 2001, Vol. 19, Iss. 5.
 • Mingus N.: Zarządzanie projektami. Helion - Alpha Books, Gliwice 2002.
 • Mobey A., Parker D.: Risk Evaluation and Its Importance to Project Implementation. "Work Study" 2002, Vol. 51, Iss. 4.
 • Morris P.W.G.: Managing Project Interfaces : Key Points for Project Succes. W: Project Management Handbook. Edited by K. Calyland. Prentice Hall, Engelwood Cliffs, New York 1988.
 • Mukhopadhyay S.K., Setaputra R.: The Role of 4PLas the Reverse Logistics Integrator. "International Journal of Physical Distribution & Logistics Management" 2006, Vol. 36, No. 9.
 • Murphy P.L.: Pharmaceutical Project Management. Is It Different? "Project Management Journal" September 1989.
 • Năftănăilă I.: Agile Software Development Methodologies: An Overview of the Current State of Research. "Annals of the University of Oradea, Economic Science Series" 2009, Vol. 18, Iss. 4.
 • Naspiński T.: Outsourcing usług logistycznych w ramach zintegrowanego łańcucha dostaw. Studia Gdańskie, Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna, Gdańsk 2007.
 • Olsson R.: Risk Management in a Multi-Project Enviroinment. An Approache to Manage Portfolio Risks. "International Journal of Quality & Reliability Management" 2008, Vol. 25, No. 1.
 • Olszewski J.: Outsourcing logistyczny. "Eurologistics" 2003, nr. 2.
 • Outsourcing in the FTSE 100. The Definitive Study. Chabers Morgan 2001, www.cw360.com/outsourcingreport.
 • Paprocki W., Pieregut J.: Zarządzanie jakością łańcucha dostaw z wykorzystaniem Key Performance Indicators. II Ogólnopolska Konferencja "Techniczne i ekonomiczne aspekty zarządzania jakością", SGH, Warszawa 6 grudnia 2002.
 • Paprocki W.: Koncepcja logistyczna w transporcie. Monografie i Opracowania, nr 285, SGPiS, Warszawa 1989.
 • Pawlak M.: Zarządzanie projektami. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Payne S.: Wykorzystanie outsourcingu-kluczowa umiejętność firmy w XXI w. Różne oblicza outsourcingu. "Harvard Business Review" 2007, dodatek specjalny.
 • Pfohl H.C., Mayer S.: Trendy i strategie w logistyce europejskiej. Cz. 2, "Logistyka" 1999, nr 6.
 • Pietras P., Szmit M.: Zarządzanie projektem. Wybrane metody i techniki. Horyzont, Łódź 2003.
 • Piotrowicz A.: Zmiany struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2002.
 • Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem. Cz. I. Red. H. Bieniok. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 1977.
 • Poradnik zakupy. Red. M. Kasperek, K. Niestrój. WEKA, Warszawa 1999.
 • Portable MBA in Project Management. Red. E. Verzuh. John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey 2003.
 • Pradelok E., Pyka J.: Koncepcja agile zarządzania projektami. Nowoczesne instrumenty zarządzania. SGH, Warszawa 2008.
 • Prichard C.L.: Zarządzanie ryzykiem w projektach. Teoria i praktyka. WIG Press, Warszawwa 2008.
 • PRINCE2 2004 Glossary of Terms - English - Polish. The APM Group 2004.
 • Project Management Body of Knowlege. Praca zbiorowa. Project Management Institute, Newton Square, Pensylwania 2000.
 • Project Management. Efektywne zarządzanie przedsięwzięciami. Praca zbiorowa. WEKA, Warszawa 1999-2000.
 • Raport Frost & Sullivan B268 (03/2004), www.frost.com/prod/servlet/reportbroschure.pag?id=B268-01-00-00-00 (8.01.2012).
 • Raport specjalny. "Harvard Business Review Polska" Czerwiec 2006, s. 7.
 • Richardson H.L.: What Are You Willing to Give up? A 4PL Relationship Can Make Your Company More Copmetitive, but You Have to Be Willing to Give uup Some Control over our Supply Chain. "Logistic Today" 1 March 2005.
 • Rosenau M.D.: Successful Project Management. Wiley India, New Delhi 2006.
 • Rutkowski K.: Rola operatorów logistycznych w restrukturyzacji globalnych łańcuchów dostaw. "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 2005, nr 12.
 • Rutkowski K.: Zintegrowany łańcuch dostaw. Doświadczenia globalne i polskie. SGH, Warszawa 2000.
 • Rydzykowski W., Wojewódzka-Król K.: Transport. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • Sanchez H., Robert B., Bourgault M., Pellerin R.: Risk Management Applied to Projects, Programs and Portfolios. "International Journal of Managing Projects in Business" 2009, Vol. 2, Iss. 1.
 • Screeton J.: 5pls? The Next Supply Chain Innovation. "Logistics & Transport Focus" February 2009, Vol. 11, Iss. 2.
 • Scrum in Five Minutes. http://www.softhouse.se/Uploades/Scrum_eng_webb.pdf.
 • Shanahan J.: 3PL Role Continue To Grow. "Logistics Management" 2004, No. 2.
 • Shary P.B., Skjot-Laresen T.: Zarządzanie globalnym łańcuchem podaży. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Shenhar A.J.: From Genesis to Content to Classification. www.maxwideman.com/papers/genesis//genesis.pdf [16.12.2010].
 • Signs that Your Company May Need a 4PL Intervention. "Purchasing" February 2010, Vol. 139, Iss. 2.
 • Skowronek Cz., Sarjusz-Wolski Z.: Logistyka w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa 2003.
 • Słownik języka polskiego. Praca zbiorowa. PWE, Warszawa 1983.
 • Sołtysik M.: Zarządzanie logistyczne. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 1996.
 • Sołtysik M.: Zarządzanie logistyczne. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2003.
 • Stabryła A.: Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Stabryła A.: Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Stajniak M.: Outsourcing logistyczny szansą poprawy funkcjonowania firmy. "Logistyka" 2006,nr 5.
 • Stefański M.: 10 kroków do sukcesu w outsourcingu. Vademecum menagera. Różne oblicza outsourcingu. "Harvard Business Review" 2007, Dodatek Specjalny.
 • Stępień P.: Wprowadzenie do zarządzania projektami. www.skutecznyprojekt.pl/artykul.php?AID=65
 • Stępień P.; Zarządzanie ryzykiem projektów. Cz. 2. - Ocena ryzyka. www.skutecznyprojekt.pl/artykul.htm?AID=18
 • Stoner J.A.F., Wankel Ch.: Kierowanie. PWE, Warszawa 2008.
 • Strategiczne zarządzanie projektami. Red. M. Trocki i E. Sońda-Drączkowska. Bizzare, Warszawa 2008.
 • Strategie łańcuchów dostaw. Red. M. Ciesielski, J. Długosz. PWE, Warszawa 2009.
 • Sudoł S.: Przedsiębiorstwo. TNOiK, Toruń 1999.
 • Szyjewski Z.: Zarządzanie projektami informatycznymi. Metodyka tworzenia projektów informatycznych. Placet, Warszawa 2001.
 • Takeuchi H., Nonaka I.: The New New Product Development Game. "Harvard Business Review" January-February 1986.
 • Tang J., Yung K., Liu S.: Synchronized Production and Transportation Planning Using Subcontracted Vehicles in a Production - Distribution Network. "Transportation Planning and Technology" 2007, Vol. 30, Iss. 2-3.
 • Tao J., Li J., Yao M.: Reconstruction Model of Agile Logistics Based on Decision-Making Method of Grey Relational Grade. Vol. 1. International Conference on Artifical Intelligence and Computational Intelligence, Las Vegas 2009, s. 518-522.
 • Taylor F.W.: The Principles of Scientific Management. Harper & Brothers, Eldritch Press, www.wissensnavigator.com/documents/TaylotScientificManagement.pdf.
 • Tetteh E.O.: From Business Networks to Virtual Organisation: A Strategic Approach to Business Environment Transformation in Online Small and Medium-Sized Enterprises. Proceedings of 10th Australasian Conference ofn Information Systems, 1999.
 • Trocki M., Grucza B., Ogonek K.: Zarządzanie projektami. PWE, Warszawa 2003.
 • Trocki M.: Organizacja projektowa. Bizzare, Warszawa 2009.
 • Trocki M.: Outsourcing funkcji operacyjnych przedsiębiorstwa. "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 2001, nr 2.
 • Trocki M.: Outsourcing. PWE, Warszawa 2003.
 • Vastag G., Kasarda J.D., Boone T.: Logistical Support for ManufacturingAgility in Global Markets. "International Journal of Operations & Production Management" 1994, Vol. 14, Iss. 11.
 • Vidal A., Marle F.: Understanding Project Complexity: Implications on Project Management. "Kybernetes" 2008, Vol. 37, Iss. 8.
 • Vinodh S., Sundararaj G., Devadasan S.R., Rajanayagam S., Edinbarough I.: Agile ITQFD and its Financial Vaibility: A Pilot Project Approach. "The TQM Journal" 2008, Vol. 20, Iss. 5.
 • Wing L., Alton Ch.: The Mismanagement of Knowledge Management. "Aslib Proceedings" 2005, Vol. 57, Iss. 5.
 • Witkowski J., Rodawski B.: Logistics Project - Definition, Typology and Risk. W: Zarządzanie projektami logistycznymi. Red. J. Witkowski, A. Skowrońska. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2008.
 • Witkowski J., Rodawski B.: Pojęcie i typologia projektów logistycznych. "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 2007, nr 3.
 • Wodecka-Hyjek A.: Outsourcing i co-sourcing jako formy współpracy dostawcy i odbiorcy usług. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 2005.
 • www.aacei.org.
 • www.dsdm.org.
 • www.europages.pl.
 • www.informer.info.pl/index.php/uslugidlafirm/outsourcingit.html
 • www.kompass.com.
 • www.outsourcing-center.pl.
 • Wysocki R.K., McGary R.: Efektywne zarządzanie projektami. Helion, Gliwice 2005.
 • Zarządzanie cyklem projektu. Praca zbiorowa. Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa 2004.
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw. Red. M. Ciesielski. PWE, Warszawa 2011.
 • Zimniewicz K.: Współczesne koncepcje i metody zarządzania. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • Zuckerman A.: An Evolving Tech Backbone Makes 4PL Service More Effective. "World Trade" January 2009, Vol. 22, Iss. 1, s. 24-28.
 • Żabicki D.: Systemy zarządzania łańcuchem dostaw SCM. www.utrzymanieruchu.pl/menu-gorne/artykul/article/systemy-zarzadzania-lancuchem-dostaw-sem/?tx_ttnews[backPid]=24&cHash-0663a232e (12.09.2011).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171232033

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.