PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 110 Ekonomiczne i społeczne aspekty funkcjonowania współczesnego rynku pracy | 113--121
Tytuł artykułu

Równowaga między pracą a życiem osobistym pracowników jako istotny czynnik wpływający na kapitał ludzki

Autorzy
Warianty tytułu
Balance between Work and Personal Life of Workers as a Important Factor Influencing Human Capital
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest zwrócenie uwagi na zagadnienie równowagi między pracą zawodową a życiem osobistym pracowników jako istotny czynnik wpływający na funkcjonowanie kapitału ludzkiego we współczesnych organizacjach. W artykule przedstawiono badania ankietowe dotyczące tej ważnej problematyki. Przyjęto w nich, że balans między pracą a życiem pozazawodowym ma duże znaczenie dla zatrudnionych współcześnie osób, a czynnikiem, który bezpośrednio wpływa na kształtowanie równowagi praca-życie wśród pracowników, są kompetencje społeczne przełożonego. Analizie poddano opinie pracowników związane z poczuciem równowagi praca-życie oraz działaniami przełożonych na rzecz kształtowania WLB, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji społecznych menedżerów wspierających równowagę między pracą a życiem pozazawodowym pracowników (fragment tekstu)
EN
Human capital, which is the most precious value of every organization requires shaping a work environment, in which it is possible to connect individual needs and expectations of employees with the strategic aims of the organization. The changing character of work and employment did not remain without impact on the personal life of contemporary employees. The necessity of growing professional competence together with constantly increasing variability and intensity of work, in condition of knowledgebased economy, often causes imbalance between professional work and personal life. Shaping of human capital in contemporary organizations can not ignore the accurate identification of symptoms of lack of work-life balance (WLB) among workers, analysis of different causes of this phenomenon and activities to support the recovery and maintenance of harmony between these spheres of life of employees. The aim of this paper is to highlight the issue of balance between professional work and personal lives of employees. The article presents research on the impact of managers on the shaping work relationships in the workplace and creating work-life balance among employees. The paper analyzed employees' opinions related to a sense of worklife balance and superiors' actions for shaping a good working atmosphere. Particular attention was given to the importance of managers' social competence related to creating work relationships and to supporting a balance between professional work and personal live of employees.(original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • A. Pocztowski: Zarządzanie zasobami ludzkim: strategie - procesy - metody. PWE, Warszawa 2007, s. 403.
 • D. Clutterbuck: Równowaga między życiem zawodowym a osobistym. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005, s. 26.
 • S. Borkowska: Praca a życie pozazawodowe. W: Przyszłość pracy XXI wieku. Red. S. Borkowska. Wydawnictwo IPiSS, Warszawa 2004, s. 54.
 • T. Chirkowska-Smolak: Równowaga między pracą a życiem osobistym. "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2008, nr 1, s. 16.
 • A.M. Zalewska: Konflikty praca-rodzina, ich uwarunkowania i konsekwencje. Pomiar konfliktów. W: Rodzina i praca z perspektywy wyzwań i zagrożeń. Red. L. Golińska, B. Dudek. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, s.68.
 • L. Machol-Zajda: Godzenie życia zawodowego i pozazawodowego - poszukiwanie rozwiązań organizacyjnych i czasowych. W: Godzenie pracy z rodziną w kontekście aktywizacji zawodowej kobiet. Red. C. Sadowska-Snarska, L. Tchon. Wydawnictwo WSE, Białystok 2008, s. 29.
 • A. Smoder: Równowaga praca-życie. Wybór czy konieczność? "Polityka społeczna" 2010, nr 4, s. 12-13.
 • W.F. Cascio: Kalkulacja kosztów zasobów ludzkich. Oficyna Ekonomiczna. Dom Wydawnictwo ABC, Kraków 2001, s. 177-198
 • E. Robak: Kształtowanie równowagi między pracą z życiem osobistym pracowników jako istotny cel współczesnego zarządzania zasobami ludzkimi. W: Wyzwania dla współczesnych organizacji w warunkach konkurencyjnej gospodarki. AGH, Kraków 2010,s. 210.
 • S. Konarski: Kluczowe znaczenie kompetencji społeczno-psychologicznych we współczesnych koncepcjach i praktyce systemów edukacji ekonomistów i menedżerów. W: Kompetencje społecznoekonomiczne ekonomistów i menedżerów. Red. S. Konarski. Poltext, Warszawa 2005, s. 7-21.
 • D. Turek, A. Wojtczuk-Turek: Wybrane aspekty rozwijania kompetencji społecznopsychologicznych menedżerów. W:Kompetencje społeczno-ekonomiczne ekonomistów i menedżerów. Red. S. Konarski. Poltext, Warszawa 2005,s.169
 • P. Smółka: Kompetencje społeczne metody pomiaru i doskonalenia umiejętności interpersonalnych. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Kraków 2008, s. 64.
 • K. Balawajder: Umiejętności interpersonalne w pracy menedżera. W: Psychologia w pracy menedżera. Red. B. Kożusznik. Katowice 1994, s. 76-77.
 • A. Matczak: Kwestionariusz kompetencji społecznych KKS. Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa 2001, s. 6.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171232037

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.