PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2012 | nr 5 (216) | 35--42
Tytuł artykułu

Migracja czy mobilność - wykorzystywanie przez Romów prawa do swobodnego przemieszczania się osób

Autorzy
Warianty tytułu
Migration or Mobility : Roma and the Free Movement of Persons
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Ponad połowa Romów w Unii Europejskiej pochodzi z państw, które przystąpiły do Unii w latach 2004-2007. Uzyskane obywatelstwo UE uprawnia ich między innymi do swobodnego poruszania się po jej obszarze. Społeczeństwa i rządy państw docelowych tych migracji nie akceptują ich rzucającej się w oczy obecności. Romowie są postrzegani na równi z migrantami spoza UE. W połączeniu z nieustającym problemem wykluczenia społecznego tej grupy oraz z dyskryminacją, jaka spotyka ich praktycznie we wszystkich państwach europejskich, sytuacja Romów wymaga podjęcia konkretnych działań. Wzór mobilności romskiej został utrwalony w ich tożsamości cywilizacyjnej, choć jest postrzegany jako wzór narzucony. Jednak ze względu na kulturowy charakter, trudno jest go zmienić. Mimo to romska społeczność jest zmuszona podjąć wysiłek i porzucić pozostawanie na marginesie społeczeństwa. Natomiast społeczeństwo musi zaakceptować jej mobilność i odmienność kulturową, która nawet przy próbie aktywnej integracji pozostanie w dalszym ciągu zauważalna. Dotyczy to w szczególności ograniczenia praktyk dyskryminacyjnych. Najnowsza strategia UE wobec Romów, powiązana z założeniami Europy 2020 i działaniami zaprojektowanymi na poziomie krajowym, ma szansę w dłuższej perspektywie czasu przynieść wymierne rezultaty. (abstrakt oryginalny)
EN
More than half of the Roma in the European Union come from the new member states. The EU citizenship entitles them to move freely within the EU area. Peoples and governments of the target countries do not accept their highly visible presence. Roma are perceived, without respect for the principles of equal treatment, along with migrants from outside the EU. In conjunction with an ongoing social exclusion of this group and the discrimination they experience in all European countries, the situation of Roma in the EU must take concrete action. A model for the mobility of the Roma has been fixed in their civilizational identity but is seen as the model imposed. However, due to its cultural character, the model is difficult to change. Despite this, the Roma community is forced to make an effort and give up staying marginalised from the mainstream society. On the other hand, the society must accept their mobility and cultural diversity which, with an attempt of active inclusion, will still be noticeable. It concerns especially diminishing discriminatory practices. The latest EU Roma strategy linked to Europa 2020 and activities designed at the national level may in the long term bring about tangible results. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
35--42
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Bibliografia
 • M. Szewczyk, Europejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym a Romowie, [w:] P. Borek (red.), Zapomniani sąsiedzi. Studia o Romach w Polsce i w Europie, Wydawnictwa Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kraków 2011, s. 81.
 • M. Olivera, Interrogating the doxa about Roma migrations: the realities of Romanian Roma in Parisian area, [w:] N. Sigona (red.), Romani mobilities in Europe: Multidisciplinary perspectives, International Conference, 14-15 January 20120, University of Oxford, Conference Proceedings, s. 148.
 • M. Slavkova, Romani migrations from Bulgaria to Spain: challenges and perspectives, [w:] N. Sigona (red.), Romani mobilities in Europe: Multidisciplinary perspectives, International Conference, 14-15 January 20120, University of Oxford, Conference Proceedings, s. 210.
 • C. Cahn, E. Guild, Recent Migration of Roma in Europe, OSCE, 2008, s. 30-35.
 • L. Olmazu, Roma/Cypsies in Europe - Exodus or Invasion? The "Culture of Poverty" and the East-West Roma Migration, Research Paper, 2006, http://www.policy.hu/olmazu, s. 47.
 • S. Milcher, K. Zigova, The Impact of Social Policies on Self-Reliance Incentives For Roma in Central and Eastern Europe, "Ekonomika", 69/2005, s. 59.
 • M. Cuet, Challenges related to Roma migration and freedom of movement in Europe, [w:] N. Sigona (red.), Romani mobilities in Europe: Multidisciplinary perspectives, International Conference, 14-15 January 20120, University of Oxford, Conference Proceedings, s. 77-78.
 • T. Acton, Theorising mobility: Migration, nomadism, and the social reconstruction of ethnicity, [w:] N. Sigona (red.), Romani mobilities in Europe: Multidisciplinary perspectives, International Conference, 14-15 January 20120, University of Oxford, Conference Proceedings, s. 6.
 • P. Vermeersch, Roma and mobility in the European Union, [w:] K. Pietarinen (red.), Roma and Traveller Inclusion in Europe. Green questions and answers, The Green European Foundation, Brussel 2011, s. 93; ERIO, Roma Migration: a European Challenge, Conference Report, 27 May 2009, s. 2.
 • FRA, Migrants, minorities and employment Exclusion and discrimination in the 27 Member States of the European Union. Update 2003-2008, Publications Office of the European Union, Luxembourg 2011, s. 16, 19.
 • P.H. Cheong, R. Edwards, H. Goulbourne, J. Solomos, Immigration, Social Cohesion and Social Capital: A Critical Review, "Critical Social Policy", 27/2007, s. 34.
 • M. Farhi, All History Is the History of Migration, "Index on Censorship", 2(35)/2006, s. 67-68.
 • S. Vertovec, S. Wessendorf, Migration and Cultural, Religious and Linguistic Diversity in Europe: An overview of issues and trends, Centre on Migration, Policy and Society, "Working Paper", no. 18, University of Oxford, 2005, s. 16.
 • International Migration Outlook: SOPEMI 2011, OECD Publishing, 2011, s. 129-135, http://dx.doi.org/10.1787/migr_outlook-2011-ens;
 • J. Koehler i in., Migracje a kryzys gospodarczy w Unii Europejskiej. Wpływ na politykę, Wydział Badań i Publikacji Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM), s. 40-41;
 • J. Huttova, E. Kalaycioglu, L. Molokotos-Liederman, The Education of Migrant Children. An NGO Guide to EU Policies and Actions, Open Society Foundations, New York 2010, s. 133-164.
 • M. Szewczyk, Aktywność legislacyjna Unii Europejskiej podejmowana od ostatniego jej rozszerzenia wobec romskiego problemu na przykładzie Opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie "Integracja mniejszości - Romowie", [w:] P. Borek (red.), O Romach w Polsce i Europie, Kraków 2009, Collegium Columbinum, s. 67.
 • A. McCarry, The dilemma of the European Union's Roma policy, "Critical Social Policy", 32(1), 2011, s. 128.
 • C. Cahn, E. Guild, Recent Migration of Roma In Europe, Rada Europy, 2008, s. 10.
 • E. Sobótka, Romani Migration In the 1990s: Perspectives on Dynamic, Interpretation and Policy, "Romani Studies", vol. 1 3, no 2, 2003, s. 83-101, 107-111.
 • J.P. Légeois, Roma, Gypsies, Travellers, Council of Europe, Strasbourg 1994, s. 64-67.
 • M. Szewczyk, Romanipen - podstawa funkcjonowania Romów we współczesnym świecie, [w:] T. Homa i inni (red.), Naród. Społeczeństwo. Kultura, Wydawnictwo EPISTEME, Kraków 2011, s. 182-190.
 • A. Mason, N. Holtu, Introduction: Immigration, diversity and social cohesion, "Ethnicities", 10/2010, s. 408.
 • E. Vasta, Accommodating Diversity: Why Current Critiques of Multiculturalism Miss the Point, University of Oxford, Centre on Migration, Policy and Society, Working Paper, no. 53, 2007, s. 5.
 • M. Szewczyk, Społeczność romska - instytucjonalne wyzwania dla paradygmatu spójności Unii Europejskiej, "Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy", 26/2012, s. 333-334.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171232179

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.