PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 267 Instrumenty i sposoby zarządzania kapitałem przedsiębiorstwa | 129--139
Tytuł artykułu

Rola informacji w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw na rynku kapitałowym

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Role of Information in the Process of Build Competitive Superiority Company on the Capital Market
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Prowadzenie działalności przedsiębiorstwa w obszarze rynku kapitałowego wymaga dużego zaangażowania kadry pracowniczej i zarządczej. Wysoka konkurencja wyznacza trendy i cele do osiągnięcia. Właściwa informacja wykorzystana w odpowiednim miejscu i czasie odgrywa istotne znaczenie w procesie budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw na rynku kapitałowym. Referat ma na celu przybliżyć rolę informacji w budowaniu przewagi konkurencyjnej spółki kapitałowej na rynku, poprzez usprawnienie procesów pomocniczych produkcji. (fragment tekstu)
EN
Strong competitors, high production costs and low demand for goods need from contractors to change management methods. Managers implement innovation management processes in a range of them the most important role plays information management. The right using information has influence on efficiency and quality company management. The aim of this article is to present the role of information in the process of build competitive superiority company on the capital market by the make the maintenance processes more useful. In the article the chose theoretical aspects of the knowledge about information where shown as well as information management in maintenance processes. In the last part of the article the result of the researches concerning influence of cost information on maintenance processes management were presented. (original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Częstochowska
 • Politechnika Częstochowska
Bibliografia
 • Z. Gródek, Sieci informacyjne dla przedsiębiorczości - czynnik przewagi konkurencyjnej opartej na informacji, [w:] R. Borowiecki, J. Czekaj (red.), Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki, Difin, Warszawa 2010
 • R.K. Curtis, Informacja jako towar (w:) Problemy społeczeństwa informacyjnego, red. L.W. Zacher, Warszawa 1997
 • A. Stankiewicz-Mróz, E. Jędrych, Dyrektywa o "informowaniu i komunikowaniu pracowników". Uwarunkowania prawne a praktyka realizacji fuzji i przejęć, [w:] R. Borowiecki, J. Czekaj (red.), Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki, Difin, Warszawa 2010
 • P. Soja, Systemy informacyjne w marketingu, "Zeszyty Naukowe AE w Krakowie" 2003. nr 547, Kraków, s. 87.
 • A. Stabryła, Kierunki badań nad rozwojem systemów informacji menedżerskiej, [w:] R. Borowiecki, J. Czekaj (red.), Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki, Difin, Warszawa 2010
 • L. Kiełtyka, Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa, [w:] L. Kiełtyka, J. Nazarko (red.). Metody i procesy usprawniania zarządzania przedsiębiorstwem. Wybrane zagadnienia. Wydawnictwo Menedżerskie PTM. Warszawa 2006, s. 129-139.
 • P. Laskowski, Zarządzanie informacją finansową w jednostkach samorządu terytorialnego pozyskujących środki z funduszy Unii Europejskiej, [w:] R. Borowiecki, M. Kwieciński (red.). Monitorowanie otoczenia. Przepływ i bezpieczeństwo informacji. W stronę inteligencji przedsiębiorstwa, Zakamycze, Kraków 2003, s. 197.
 • E. Krok, Zarządzanie wiedzą, [w:] A. Szewczyk (red.). Społeczeństwo informacyjne - problemy rozwoju, Difin, Warszawa 2007, s. 172-236.
 • B. Siuta-Tokarska, Zarządzanie wiedzą jako czynnik rozwoju współczesnej organizacji, [w:] R. Borowiecki, M. Kwieciński (red.). Zarządzanie zasobami informacji w przedsiębiorstwie. Ku przedsiębiorstwie przyszłości, WNT, Warszawa 2001, s. 108
 • F. Mroczko, M. Stańkowska, Informacja jako kluczowy zasób współczesnych organizacji, [w:] R. Borowiecki, M. Kwieciński (red.). Monitorowanie otoczenia. Przepływ i bezpieczeństwo informacji. W stronę inteligencji przedsiębiorstwa, Zakamycze, Kraków 2003
 • L. W. Zacher. Od społeczeństwa informacyjnego do społeczeństwa wiedzy (dylematy tranzycyjne: między informacją, wiedzą i wyobraźnią), [w:] Społeczeństwo informacyjne - wizja czy rzeczywistość?, t. 1, red. księgi konferencyjnej L. H. Haber; AGH im. S. Staszica w Krakowie 2004, s. 103-110.
 • W. FIakiewicz, Pojęcie informacji w technologii multimedialnej. Wydanie I, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2005, s. 15-18.
 • B. Stefanowicz, Informacja, SGH w Warszawie. Warszawa 2004, s. 28.
 • M. Molęda-Zdziech, Informacja w działalności lobbingowej, [w:] Społeczeństwo informacyjne - wizja czy rzeczywistość?, t. 2 [Dokument elektroniczny] red. księgi konferencyjnej L. H. Haber; Część VI - Polityka w dobie Internetu i globalizacji, AGH im. S. Staszica w Krakowie, Kraków 2004, s. 147.
 • W. Brzezin, Ogólna teoria rachunkowości, Wydanie drugie zmienione i poprawione. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 1998, s. 55.
 • R. Borowiecki, Wymóg permanentnej restrukturyzacji a "gospodarka oparta na wiedzy". "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie" 2003, nr 618, Kraków, s. 13.
 • K. Krzysztofek, M. S. Szczepański, Zrozumieć rozwój - od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2002, s. 176.
 • J. Kaźmierczak, Eksploatacja systemów technicznych dla studentów kierunków zarządzanie, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. Gliwice 2000, s. 205.
 • K. Kelly, Nowe reguły nowej gospodarki, WIG-Press. Warszawa 2001, s. IX.
 • K. Zadros, Komunikacja w zarządzaniu procesem zmian organizacyjnych, [w;] R. Borowiecki, M. Kwieciński (red.), Informacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Pozyskiwanie, wykorzystanie i ochrona (Wybrane problemy teorii i praktyki, Zakamycze, Kraków 2003, s. 176-181.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171232241

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.