PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | z. nr 11 | 565--580
Tytuł artykułu

Zróżnicowanie społeczne klientów polskich funduszy inwestycyjnych w świetle tworzenia gospodarki opartej na wiedzy w zakresie oszczędzania

Warianty tytułu
Client's Differentiation of Polish Mutual Funds in Response to the Creation of "Economy Based on the Knowledge in Savings"
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Na polskim rynku finansowym coraz bardziej przejawia się nowe podejście do lokowania nadwyżek finansowych ludności. Podejście, które można określić umownie "gospodarką opartą na wiedzy w zakresie oszczędzania". Gospodarka ta bazuje na produktach oferowanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI), zaś sam proces lokowania środków w coraz większym stopniu wykorzystuje nowe technologie. W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych na grupie klientów TFI Pioneer Pekao, dokonano segmentacji tych klientów oraz wykazano, że mimo dużego zróżnicowania inwestorów, wynikającego przede wszystkim ze stopnia zamożności oraz poziomu wiedzy w zakresie oszczędzania, każdy inwestor może znaleźć odpowiedni dla siebie produkt powierniczy. Przedstawiono również zmianę podejścia Polaków do sposobów oszczędzania, przy czym wykazano, że jest to efektem podwyższenia poziomu wiedzy drobnych inwestorów w zakresie nowych produktów finansowych. (abstrakt oryginalny)
EN
In the Polish financial markets, it is common to notice new attitudes in allocating financial surpluses. This attitude, can be called "the economy based on knowledge in savings". This economy is based on products which are offered by Investment Companies, but the process of allocating means using new technologies more often. The results of examination are shown in this article, which are based on a group of TFI Pioneer Pekao's clients, the segmentation of these clients was done, despite large differential of investors, as the result of different extents of affluence and levels of knowledge about savings. Each investor can find the relevant investment trust for themselves. The change of Polish attitudes to ways of saving has been shown in this article, by the effect of raising the knowledge of small investors about the range of new financial products. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
565--580
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • Antkiewicz S., Ewolucja polskich regulacji prawnych w zakresie instytucji zbiorowego lokowania - od funduszy powierniczych do funduszy inwestycyjnych dostosowanych do norm unijnych, [w:] Studia Europejskie. Stosunki międzynarodowe. Integracja europejska. Politologia. Prawo, Tom XIV, Łokucijewski K., Starosta L. (red.), Wydawnictwo Instytutu Studiów Europejskich, Gdańsk 2005.
 • Antkiewicz S., Perspektywy funduszy inwestycyjnych jako nowej formy lokowania oszczędności, [w:] Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i rynek pracy w Polsce. Ujęcie teoretyczne i empiryczne, Krajewski S., Kucharski L. (red.), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2005.
 • Antkiewicz S., Polskie fundusze inwestycyjne po akcesji do Unii Europejskiej, "Pieniądze i Więź. Kwartalnik Naukowy" 2004, nr 2.
 • Aronson J. R., Public Finance, McGraw-Hill, New York 1986.
 • Dziembała M., Zróżnicowanie rozwoju regionalnego w Polsce na tle budowania gospodarki opartej na wiedzy w Unii Europejskiej, [w:] Gospodarka Polski w zjednoczonej Europie - przedsiębiorczość, branże, regiony, Pangsy-Kania S., Szczodrowski G. (red.), Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005.
 • Musgrave R. A., Musgrave P. B., Public Finance in Theory and Practice, McGraw-Hill, New York 1984.
 • Pawluczuk A., Gospodarka oparta na wiedzy: edukacja i infrastruktura informatyczna w Polsce i w wybranych krajach OECD, [w:] Przemiany i perspektywy polskiej gospodarki w procesie integracji z gospodarką światową, Piech K., Szczodrowski G. (red.), Instytut Wiedzy SGH, Warszawa 2002.
 • System finansowy w Polsce, Pietrzak B., Polański Z., Woźniak B. (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 • Szczepankowska A., Bankowość internetowa jako kierunek rozwoju bankowości, [w:] Przedsiębiorstwa i gospodarka Polski w perspektywie integracji z Unią Europejską, Kulikowski M., Wódkowski Ł. (red.), Instytut Wiedzy SGH, Warszawa 2003.
 • Szybko rosną oszczędności Polaków, "Rzeczpospolita" 2006, nr 198.
 • Turek M., Główne tendencje rozwoju rynków finansowych w krajach wysoko rozwiniętych, [w:] Rynek usług finansowych w Unii Europejskiej - szanse i wyzwania dla Polski, Starczewska-Fiedorow M. (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2004.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171232303

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.