PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 17 Wpływ kryzysu na zachowania przedsiębiorstw oraz przemiany struktur regionalnych = The Impact of the Crisis on the Behavior of Enterprises and Regional Structure Changes | 99--113
Tytuł artykułu

Wpływ kryzysu na zmiany produkcji przemysłowej w Polsce

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Impact of Crisis on Changes in Industrial Production in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
[...]Istotne wydaje się pytanie, w jakim stopniu światowy kryzys gospodarczy wpłynął na zmiany produkcji przemysłowej w Polsce na tle innych krajów europejskich. W pracy podjęto próbę odpowiedzi na to pytanie, poddając analizie zmiany podstawowych wskaźników: dynamiki produkcji przemysłowej, zmian produkcji ważniejszych wyrobów, zatrudnienia w przemyśle, wydajności pracy oraz tzw. klimatu koniunktury. Zakres czasowy analizy obejmuje lata 2005-2009 i I poł. 2010 r. (fragment tekstu)
EN
The aim of this paper is to analyze the impact of the global economic crisis on changes in industrial production in Poland compared to other European countries. The paper examines the changes in indicators such as industrial production growth, changes in production of major products, employment in industry, labor productivity and economic climate. This analysis shows that current negative effects f economic crisis on Polish industry are not as major as expected and are comparable with previous periods of economic downturn (eg. the late 90's of the 20th century). It also implies, that very often the changes in industrial production are affected by number of other socio-economic factors, the economic crisis being only one of the external factors. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Bibliografia
 • Gierańczyk W., 2007, Międzynarodowy outsourcing jako proces transformacji struktur społeczno-ekonomicznych i przestrzennych, [w:] Procesy transformacji społeczno-ekonomicznych i przyrodniczych struktur przestrzennych. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Zioło, red. J. Lach, M. Borowiec, T. Rachwał, Wydawnictwo Naukowe Kraków, s. 539-547.
 • Gierańczyk W., 2008, Problematyka definiowania zmian w tendencjach lokalizacyjnych przedsiębiorstw przemysłowych w dobie globalizacji, [w:] Problematyka badawcza geografii przemysłu,red. Z. Zioło, T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 11, Wydawnictwo Naukowe AP, Warszawa-Kraków, s. 86-97.
 • Gorzelak G., red., 2009, Geografia polskiego kryzysu. Kryzys peryferii czy peryferia kryzysu?, Regional Studies Association - Sekcja Polska, Warszawa.
 • Jodkowska L., Polish economy in the time of crisis against the backdrop of CEE countries, [in:] Countries of Central & Eastern Europe versus global economic crisis, ed. J. Kitowski, Geopolitical Studies, vol. 15, Polish Academy of Sciences - Institute of Geography and Spatial Organization, Warsaw, s. 29-43.
 • Kitowski J., 2007, Przemiany struktury przestrzennej specjalnych stref ekonomicznych w Polsce, [w:] Procesy transformacji społeczno-ekonomicznych i przyrodniczych struktur przestrzennych. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Zioło, red. J. Lach, M. Borowiec, T. Rachwał, Wydawnictwo Naukowe AP, Kraków, s. 257-276.
 • Kitowski J., 2009, Influence of global economic crisis on operation of special economic zones in Poland, [in:] Countries of Central & Eastern Europe versus global economic crisis, ed. J. Kitowski, Geopolitical Studies, vol. 15, Polish Academy of Sciences - Institute of Geography and Spatial Organization, Warsaw, s. 235-262.
 • Kotler P., Caslione J.A., 2009, Chaos. Zarządzanie i marketing w erze turbulencji, MT Biznes, Warszawa.
 • Nesterowicz R., 2009, Globalization of financial markets and risk of economic crisis, [in:] Countries of Central & Eastern Europe versus global economic crisis, ed. J. Kitowski, Geopolitical Studies, vol. 15, Polish of Sciences - Institute of Geography and Spatial Organization, Warsaw, s. 45-56.
 • Polska wobec światowego kryzysu gospodarczego, 2009, Narodowy Bank Polski, Warszawa.
 • Rachwał T., 2003, Globalne uwarunkowania restrukturyzacji przedsiębiorstw przemysłowych Polski Południowo-Wschodniej, [w:] Przemysł w procesie globalizacji, red. Z. Zioło, Z. Makieła, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 6, Wydawnictwo Naukowe AP, KGP PTG, Warszawa- Kraków, s. 129-138.
 • Rachwał T., 2009a, Changes of industry in the countries of Central and Eastern Europe under conditions of economic transformation and European integration, [in:] Countries of Central & Eastern Europe versus global economic crisis, ed. J. Kitowski, Geopolitical Studies, vol. 15, Polish Academy of Sciences - Institute of Geography and Spatial Organization, Warsaw, s. 133-164.
 • Rachwał T., 2009b, Problematyka badawcza zmian powiązań przestrzennych przedsiębiorstw przemysłowych, [w:] Geografia w naukach ekonomiczno-przestrzennych, red. T. Kudłacz i J. Wrona, Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 8, Kraków, s. 157-176.
 • Rachwał T., 2009c, Rola przedsiębiorstw przemysłowych w kształtowaniu obszarów metropolitalnych, [w:] Potencjalne metropolie ze szczególnym uwzględnieniem Polski Wschodniej, red. Z. Makieła, Studia KPZK PAN, tom CXXV, Warszawa, s. 121-135.
 • Rachwał T., 2010, Struktura przestrzenna i działowa przemysłu Polski na tle Unii Europejskiej w dwudziestolecie rozpoczęcia procesów transformacji systemowej, [w:] Procesy przemian przemysłu i usług w wybranych krajach, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 16, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Instytut Geografii UP, Wydawnictwo Naukowe UP, Warszawa-Kraków, s. 105-124.
 • Rachwał T., 2011a, Transformations of the employment structure as an expression of the transformation of the Polish industry against a background of the European Union, Bulletin of Geography, Socio-economic series, vol. 15/2011, s. 525.
 • Rachwał T., 2011b, Industrial restructuring in Poland and other European Union states in the era of economic globalization, Procedia. Social and Behavioral Sciences, vol. 19, s. 1-10.
 • Smętkowski M., 2008, Rola specjalnych stref ekonomicznych w kształtowaniu struktury przestrzennej przemysłu w Polsce, [w:] Procesy transformacji układów przestrzennych przemysłu na tle zmieniającego się otoczenia, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 10, Wydawnictwo Naukowe AP, Warszawa-Kraków, s. 204-216.
 • Stryjakiewicz T., 1999, Adaptacja przestrzenna przemysłu w Polsce w warunkach transformacji, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 • Stryjakiewicz T., 2009, Nowe spojrzenie na czynniki lokalizacji działalności gospodarczej, [w:] Współczesne problemy przemian strukturalnych przestrzeni geograficznej, red. I. Jażewicz, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, Słupsk, s. 94-102.
 • Tkocz M., 2001, Restrukturyzacja przemysłu regionu tradycyjnego, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, nr 1998, Katowice.
 • Zioło Z., 2003, Kształtowanie się przedsiębiorstw przemysłowych w procesie globalizacji, [w:] Przemysł w procesie globalizacji, red. Z. Zioło, Z. Makieła, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 6, Wydawnictwo Naukowe AP, KGP PTG, Warszawa-Kraków, s. 9-19.
 • Zioło Z., 2008, Procesy transformacji przemysłowych układów przestrzennych na tle zmieniającego się otoczenia, [w:] Procesy transformacji układów przestrzennych przemysłu na tle zmieniającego się otoczenia, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 10, Wydawnictwo Naukowe AP, Warszawa-Kraków, s. 11-22.
 • Zioło Z., 2009, Rola przemysłu w procesie kształtowania społeczeństwa informacyjnego, [w:] Funkcje przemysłu w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 13, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej IG UP, Wydawnictwo Naukowe UP, Warszawa-Kraków, s. 11-20.
 • Zioło Z., 2010, Uwarunkowania kształtowania się procesów transformacji przemysłu i usług, [w:] Procesy transformacji przemysłu i usług w regionalnych i krajowych układach przestrzennych, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 15, Wydawnictwo Naukowe UP, Warszawa-Kraków, s. 45-60.
 • Zioło Z., Rachwał T., red., 2006, Efekty restrukturyzacji polskiej przestrzeni przemysłowej, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 9, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Wydawnictwo Naukowe AP, Warszawa-Kraków.
 • Zioło Z., Rachwał T., red., 2008, Procesy transformacji układów przestrzennych przemysłu na tle zmieniającego się otoczenia, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 10, Wydawnictwo Naukowe AP, Warszawa-Kraków.
 • Zioło Z., Rachwał T., red., 2009, Wpływ procesów globalizacji i integracji europejskiej na transformację struktur przemysłowych, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 12, Wydawnictwo Naukowe AP, Warszawa-Kraków.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171232427

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.