PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 888 | 61--76
Tytuł artykułu

Dwie dekady zmian w polskim rolnictwie - wybrane problemy

Warianty tytułu
Two Decades of Changes in Polish Agriculture - Selected Issues
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono główne kierunki zmian zachodzących w polskim rolnictwie od roku 1989 aż do chwili obecnej oraz dokonano analizy uwarunkowań historycznych, społecznych i ekonomicznych tej transformacji. Dokonano przeglądu i oceny wprowadzanych zmian pod względem osiągnięcia zakładanych celów, m.in.: modernizacji technologicznej, zwiększenia produkcyjności gospodarstw rolnych, ich efektywności i konkurencyjności, a także zmiany struktury gospodarstw i poprawy warunków życia na polskiej wsi. Przeprowadzone porównanie społeczno-ekonomicznej sytuacji polskiego rolnictwa na początku transformacji ze stanem polskiej wsi i rolnictwa tuż przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej pokazuje, jak gospodarstwa rolne faktycznie reagowały na wprowadzane zmiany. Polskie rolnictwo z pewnością nabrało rozwojowego rozpędu po przystąpieniu Polski do struktur unijnych i realizacji w latach 2007‒2013 programów wspólnej polityki rolnej. Jednak nie wszystkie gospodarstwa w równym stopniu mogły korzystać z unijnego wsparcia, wciąż są regiony niedofinansowane, których potencjał nie jest w pełni wykorzystywany, a które również mogą stanowić o konkurencyjności polskiego rolnictwa w warunkach światowego kryzysu żywnościowego. (abstrakt autora)
EN
The article presents the main trends in Polish agriculture after 1989 and analyses the historical, social and economic background of the transformation. An evaluation of the changes and accomplishment of the initial goals is conducted, with a focus on selected aspects, including, among others, technological modernisation, productivity growth, increased efficiency and competitiveness, changes in the structure of farms, and the improvement of living conditions in the Polish countryside. A comparison of the socio-economic situation of Polish agriculture at the beginning of the transformation with the state of Polish agriculture just prior to EU accession illustrates how farms have responded to the changes implemented. Poland having implemented the Common Agricultural Policy programs for 2007-2013, the country's agriculture certainly accelerated its development after becoming an EU member. However, not all regions of the country have managed to benefit equally from EU support. Some remain underfunded and their potential has not been fully realised, which unfavorably affects the competitiveness of Polish agriculture as the world struggles with a food crisis. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
61--76
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Umiejętności im. St. Staszica w Kielcach
Bibliografia
 • Bański J. [2001], Polskie rolnictwo na tle rolnictwa Unii Europejskiej - ocena dystansu [w:] Wieś i rolnictwo u progu Unii Europejskiej. Studia obszarów wiejskich, red. J. Bański, 1, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa.
 • Bukraba-Rylska I. [2009], Polska wieś czasu transformacji mity i rzeczywistość, "Wieś i Rolnictwo", nr 4.
 • Górz B. [2006], Rolnictwo Polski południowo-wschodniej (uwarunkowania rozwoju i współczesny stan) [w:] Rolnictwo Polski u progu XXI wieku, red. B. Głębocki, Wydawnictwo Uniwersytetu Poznańskiego, Poznań.
 • Hunek T. [2004], Ewolucja struktur sektora rolnego Polski na starcie członkostwa w Unii Europejskiej, "Wieś i Rolnictwo", nr 2.
 • Joźwiak W. [2010], Czy konkurencyjność polskiego rolnictwa może ulec szybkiej poprawie w latach 2014-2020, "Wieś i Rolnictwo", nr 4(149).
 • Kapusta F. [2007], Pozycja rolnictwa polskiego w UE-25, Roczniki Naukowe SERiA, t. IX, z. 1.
 • Klank L. [2008], Ekonomiczne aspekty integracji wsi polskiej w UE [w:] Polska wieś i rolnictwo w UE, red. M. Drygas, A. Rosner, IRWiR PAN, Warszawa.
 • Klepacki B. [2007], Niematerialne czynniki rozwoju rolnictwa polskiego, Roczniki Naukowe, t. IX, z. 1.
 • Klepacki B., Stańko S. [2010], Formy wsparcia rolnictwa i wsi w Polsce, Postępy Nauk Rolniczych, nr 2.
 • Kowalski A., Jóźwiak W. [2010], Sytuacja rolnictwa polskiego w warunkach objęcia wspólną polityką rolną, Roczniki Nauk Rolniczych nr 2.
 • Krasowicz S. [2008], Główne uwarunkowania konkurencyjności polskiego rolnictwa, Roczniki Naukowe SERiA, 10(1).
 • Lis S. [2009], Analiza międzynarodowej konkurencyjności Polski na tle Unii Europejskiej - ujęcie makroekonomiczne [w:] Dwadzieścia lat transformacji gospodarczej w Polsce. Aspekty systemowe i makroekonomiczne, red. W. Balicki, A. Małecki, Zeszyty Naukowe WSB w Poznaniu, nr 24.
 • Piwowar A. [2008], Przestrzenne zróżnicowanie skupu produktów rolnych w Polsce, Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, z. 2.
 • Poczta W. [2009], Zmiany w wolumenie produkcji i w dochodach rolników w warunkach akcesji Polski do Unii Europejskiej, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 4.
 • Poczta W. [2010], Potencjał i pozycja konkurencyjna polskiego sektora rolno-żywnościowego na rynku europejskim, Postępy Nauk Rolniczych, nr 2.
 • Poczta W., Czubak W., Pawlak K. [2009], Zmiany w wolumenie produkcji i dochodach rolniczych w warunkach akcesji polski do UE, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 4.
 • Rocznik Statystyczny [1991], GUS, Warszawa.
 • Rosner A. [2000], Źródła utrzymania ludności wiejskiej [w:] Chłop - rolnik - farmer, red. X. Dolińska, ISP, Warszawa.
 • Sobiecki R. [2007], Globalizacja a funkcje polskiego rolnictwa, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
 • Szafraniec K. [2002], Polskie residuum systemowe, czyli pytanie o rolę wsi i chłopów w procesach przekształceń ustrojowych, Kultura i Społeczeństwo, nr 4.
 • Społeczeństwo w transformacji [1993], red. A. Rychard, M. Fedorowicz, IFiS PAN, Warszawa.
 • Wieś i jej mieszkańcy [1995], red. B. Fedyszak-Radziejowska, IRWiR PAN, Warszawa.
 • Wilkin J. [2008], Wielofunkcyjność rolnictwa i obszarów wiejskich [w:] Wyzwania przed obszarami wiejskimi i rolnictwem w perspektywie lat 2014-2020, red. M. Kłodziński IRWiR, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171232459

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.