PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 888 | 77--95
Tytuł artykułu

Miejsce metropolii w potencjale rozwojowym regionów na przykładzie województw dolnośląskiego, małopolskiego i mazowieckiego

Warianty tytułu
The Place of Metropolises in the Development Potential of the Region in Which They Are Found - the Example of Dolnośląskie, Małopolskie and Mazowieckie Voivodships
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Metropolie są węzłami przepływu dóbr, usług, informacji, kapitału i ludzi, a jednocześnie najważniejszymi jednostkami w strukturze osadniczej województwa. To wszystko sprawia, że choć ośrodki metropolitalne są naturalnie nakierowane na współpracę z innymi metropoliami, można zaobserwować "mimowolną" wzajemną interakcję metropolia‒region (trudno jednak w teorii rozstrzygać siłę i charakter powiązań pomiędzy ośrodkiem metropolitalnym a regionem). Niniejszy artykuł ma na celu ukazanie potencjału rozwojowego ośrodka metropolitalnego na tle regionu w ujęciu statycznym oraz dynamicznym. Za przykład posłużyły: Wrocław i województwo dolnośląskie, Kraków i województwo małopolskie oraz Warszawa i województwo mazowieckie. W ramach przeprowadzonych badań poddano analizie portfel wskaźników opisujących proces rozwoju regionalnego i lokalnego, a także strukturę branżową gospodarek, co pozwoliło na ustalenie miejsca zajmowanego przez metropolię w potencjale rozwojowym województwa. Przeprowadzone badanie umożliwiło opracowanie wniosków dotyczących struktur układu branżowego oraz wskaźników rozwoju gospodarczego metropolii oraz jej otoczenia regionalnego. Wszystko to stało się podstawą bardziej ogólnych wniosków dotyczących roli metropolii w kształtowaniu społeczno-gospodarczego rozwoju województwa, a także pozwoliło na postawienie tez dotyczących interakcji zachodzących pomiędzy ośrodkiem metropolitalnym i regionem, co wydaje się szczególnie istotne wobec różnic w poglądach przedstawianych na ten temat w literaturze przedmiotu. (abstrakt autora)
EN
Metropolises are hubs of the flow of goods, services, information, capital, people and, at the same time, the most important units in the structure of the voivodship's settlement. This means that, though metropolis centers are naturally focused on cooperating with other like population centres, "involuntary" metropolis-region interaction may be observed (in theory it is difficult to determine the strength and nature of the relationship between the metropolis center and the region it is in). This article compares the development potential of the metropolitan centre to the regional context from both a static and dynamic perspective. Wrocław and Dolnośląskie voivodship, Kraków and the Małopolska region, and Warsaw and Mazowieckie voivodship serve as examples. A portfolio of indicators describing the process of regional and local development is analysed. The industrial structure of economies is also considered, allowing the place occupied by the metropolises' development potential in their respective regions to be determined. The research will make it possible to create proposals for the structure of trade and economic development indicators of a metropolis and its regional environment. All of this will allow general conclusions on the role of the metropolis to be drawn, not only on the creation of the socio-economic development of the region, but also concerning the interaction between the metropolitan center and the region, which seems to be particularly important to the present differences in views on this issue in the subject literature. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
77--95
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
  • Domański R. [2006], Gospodarka przestrzenna. Podstawy teoretyczne, PWN, Warszawa.
  • Filipiak B. i in. [2005], Rozwój lokalny i regionalny, Fundacja na Rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
  • Instrumenty transferu technologii i pobudzania innowacji. Wybór ekspertyz [1997], red. T. Markowski, E. Stawasz, R. Zembaczyński, Wydawnictwo Przedświt, Warszawa.
  • Konkurencyjność i potencjał polskich metropolii - szanse i bariery [2004], red. S. Korenik, L. Szołek, KPZK PAN, z. 214, Warszawa.
  • Korenik S. [2000], Rozwój regionu ekonomicznego na przykładzie Dolnego Śląska, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
  • Stawasz D. [2000], Współczesne uwarunkowania rozwoju polskich regionów, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
  • Szczepański M.S., Jałowiecki B. [2002], Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Scholar, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171232463

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.