PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | nr 10 (99) | 11
Tytuł artykułu

Funkcje współczesnej administracji danin publicznych w ujęciu teoretycznym

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
A Theoretical View on the Functions of Contemporary Public Levies Administration
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule sklasyfikowano i omówiono od strony teoretycznej funkcje administracji danin publicznych. Autor wyróżnił dwie zasadnicze grupy funkcji. Po pierwsze, grupę funkcji zarządzania daninami publicznymi, po drugie, grupę funkcji związanych z wykonywaniem prawa daninowego. Do pierwszej zaliczył programowanie i planowanie danin publicznych, projektowanie i tworzenie prawa daninowego, organizację i kierowanie wykonywaniem planowych zadań w zakresie realizacji dochodów z danin publicznych, kontrolę nadzorczą oraz edukację. Druga grupa funkcji obejmuje natomiast rejestrację, wymiar, weryfikację, kontrolę, pobór i windykację, prewencję, funkcję dochodzeniowo-śledczą oraz informacyjną. Podział na funkcje zarządzania oraz wypełniane przez organy skarbowe wskazuje w sposób klarowny na wymagania, które stawiane są nie tylko przed organizacją skarbowości, ale również w zakresie procedur administracyjnych, według których postępują organy skarbowe, a które powinny prowadzić do ustalenia prawdy materialnej oraz wykonania zobowiązania podatkowego. (abstrakt oryginalny)
EN
This article looks at the functions of the administration of public levies. The author describes two major groups of these functions: relating to the management of public levies, and to the administration of the law. The arcticle concludes with a brief summary. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
11
Opis fizyczny
Twórcy
 • Biuro Analiz Sejmowych
Bibliografia
 • J. Gliniecka, Zasady polskiego prawa dochodów samorządu terytorialnego, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2001.
 • C. Kosikowski, [w:] Finanse publiczne i prawo finansowe, pod red. C. Kosikowskiego i E. Ruśkowskiego, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2003, s. 151.
 • C. Kosikowski, Administracja finansów jako dział prawa i dyscyplina naukowa [w:] Studia Prawno-Ekonomiczne, t. XXIV, 1980 r., s. 27-28.
 • I. Bogucka, Funkcje prawa. Analiza pojęcia, Zakamycze, Kraków 2000, s. 7.
 • J.A.F. Stoner, Ch. Wankel, Kierowanie, PWE, Warszawa 1992, s. 23.
 • L. Kurowski, H. Sochacka-Krysiak, Podstawy kontroli finansowej, PWE, Warszawa 1988, s. 34-38
 • L. Kurowski, E. Ruśkowski, H. Sochacka-Krysiak, Kontrola finansowa w sektorze publicznym, PWE, Warszawa 2000, s. 11-21.
 • A. Bień-Kocuła, Zasada władztwa daninowego w Konstytucji RP z 1997 r., Toruń 2005
 • T. Dębowska-Romanowska, Istota i treść władztwa finansowego - samowola finansowa (samowola podatkowa) - zagadnienia pojęciowe [w:] Konstytucja, ustrój i system finansowy państwa, Księga pamiątkowa ku czci Prof. Natalii Gajl, Warszawa 1999, s. 345-360
 • C. Kosikowski, Ustawa podatkowa, Lexis Nexis, Warszawa 2006, s. 17-95
 • J. Kulicki, Zakres władztwa podatkowego w obecnym systemie prawnym w Polsce, "Analizy BAS", 2010, nr 16(41), http://parl.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf
 • R. Mastalski, Prawo podatkowe I - część ogólna, C.H. Beck, Warszawa 1998, s. 13-14.
 • S. Wronkowska, Problemy racjonalnego tworzenia prawa, Poznań 1982, J. Wróblewski, Racjonalny model tworzenia prawa, "Państwo i Prawo" 1973, nr 11
 • Teoria racjonalnego tworzenia prawa, Warszawa 1985.
 • Kontrola tworzenia i stosowania prawa podatkowego pod rządami Konstytucji RP, L. Etel, C. Kosikowski, E. Ruśkowski (red.), Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2006, s. 22-51.
 • W. Brzeziński [w:] Prawo administracyjne, cz. II, M. Jaroszyński (red.), PWN, Warszawa 1952, s. 165
 • Z. Leoński, Pojęcie kontroli społecznej i formy jej realizacji przez rady narodowe, "Prace Wydziału Prawa" 1962, nr 3, Wydział Prawa Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu, s. 6
 • J. Starościak, Prawo administracyjne, PWN, Warszawa 1969, s. 358.
 • J. Kulicki, Kontrola skarbowa, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2000
 • E. Ruśkowski, J. Stankiewicz, Ustawa o kontroli skarbowej, Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa 1997.
 • C. Kosikowski [w:] C. Kosikowski, H. Dzwonkowski, A. Huchla, Ustawa Ordynacja podatkowa, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2002, s. 631-640
 • R. Kosińska, Kontrola podatkowa w świetle ustawy o swobodzie działalności gospodarczej - wybrane zagadnienia [w:] Sanacja finansów publicznych w Polsce. Aspekty prawne i ekonomiczne, Szczecin 2005, s. 129-140
 • R. Kubacki, Kontrola podatkowa, "Przegląd Podatkowy" 1998, nr 5, s. 32
 • R. Mastalski, J. Zubrzycki, Ordynacja podatkowa, Oficyna Wydawnicza "Unimex", Wrocław 1998, s. 244-248
 • M. Popławski [w:] C. Kosikowski, L. Etel, R. Dowgier, P. Pietrasz, M. Popławski, S. Presnerowicz, Ordynacja podatkowa. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 1205-1297
 • S. Presnerowicz [w:] C. Kosikowski, E. Ruśkowski (red.), Finanse publiczne i prawo finansowe, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2003
 • J. Zdanowicz, Kontrola podatkowa w świetle ordynacji podatkowej, "Monitor Podatkowy" 1998, nr 10
 • D. Zalewski, A. Melazini, Kontrola podatkowa przedsiębiorców, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
 • C. Kosikowski [w:] Encyklopedia podatkowa, C. Kosikowskiego (red.), PWN, Warszawa 1998, s. A/14.
 • J. Chechliński, Z zagadnień teorii podatku, PWE, Warszawa 1963, s. 249.
 • A. Gomułowicz, Zasada sprawiedliwości podatkowej, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2001
 • A. Buczek, H. Dzwonkowski, L. Etel, J. Gliniecka, J. Glu- mińska-Pawlic, A. Huchla, W. Mieniec, Z. Ofiarski, J. Serwacki, M. Zdeber, Z. Zgierski, Prawo podatkowe, C.H. Beck, Warszawa 2006, s. 87-88.
 • N. Gajl, Modele podatkowe. Podatki dochodowe, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa1995, s. 9-24.
 • A. Gomułowicz, Postulat sprawiedliwości podatkowej a prawodawstwo podatkowe [w:] Księga pamiątkowa ku czci Profesora Apoloniusza Kosteckiego. Studia z dziedziny prawa podatkowego, TNOIK "Dom Organizatora", Toruń 1998, s. 85-91
 • J. Oniszczuk, Równość - najpierwsza z zasad i orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Warszawie, Warszawa 2004.
 • P.M. Gaudemet, Finanse publiczne, PWE, Warszawa 1990, s. 521-531
 • J. Głuchowski, Sprawiedliwość podatkowa; założenia teoretyczne i możliwości aplikacji [w:] System podatkowy. Stan, kierunki, reformy, wpływ na wzrost gospodarczy, Warszawa 1999, s. 38.
 • A. Gomułowicz, Moralność podatkowa - uwarunkowania i zasadnicze dylematy [w:] Ex iniuria non oritur ius. Księga ku czci Profesora Wojciecha Łączkowskiego, A. Gomułowicz, J. Małecki (red.), Poznań 2003, s. 366.
 • H. Dzwonkowski, Powstawanie i wymiar zobowiązań podatkowych, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2003
 • A. Nita, Stosunek prawnopodatkowy: obowiązek i zobowiązanie podatkowe, Zakamycze, Kraków 1999.
 • H. Dzwonkowski, Z. Zgierski, Procedury podatkowe, Difin, Warszawa 2006.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171232501

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.