PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 95 Współczesne problemy demograficzne w dobie globalizacji : aspekty pozytywne i negatywne | 297--306
Tytuł artykułu

Przedwczesna umieralność mieszkańców południowo-zachodzniej Polski

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Premature Mortality of Residents of South-Western Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu podjęto problem przedwczesnej umieralności mieszkańców regionu południowo-zachodniego, obejmującego, zgodnie z nomenklaturą NTS, dwa województwa: dolnośląskie i opolskie. Stosowany w demografii termin umieralność jest równoznaczny z pojęciem natężenia zgonów, czyli relacji liczby zgonów do liczby ludności. Obecnie jako granicę wieku starszego przyjmuje się 65 lat, zatem za przedwczesną umieralność rozumie się natężenie zgonów osób w wieku poniżej 65 lat, czyli relację liczby zgonów osób w wieku do 65 lat do liczby ludności w tym wieku. Dla czytelności wyniku zastosowano mnożnik 10 tysięcy. Waga badanego problemu jest znacząca, bowiem wysokość współczynnika przedwczesnej umieralności pozostaje w ścisłym związku z warunkami społecznymi i ekonomicznymi, w jakich żyją mieszkańcy analizowanego regionu. Środowisko naturalne, osiągane dochody, poziom edukacji społeczeństwa, a także poziom i skuteczność opieki lekarskiej są czynnikami determinującymi długość życia mieszkańców każdego obszaru. Wydłużające się trwanie życia oraz zmniejszanie przypadków przedwczesnych chorób i zgonów jest postrzegane jako wskaźniki rozwoju i efektywności polityki państwa. Dla prawidłowego opracowania koncepcji polityki ludnościowej potrzebna jest dogłębna wiedza na temat przebiegu procesów demograficznych, w tym m.in. znajomość liczby zgonów i ich przyczyn. Dlatego celem niniejszego opracowania jest statystyczna analiza przedwczesnej umieralności mieszkańców południowo-zachodniej Polski. Analizę oparto na danych statystycznych dotyczących zgonów oraz ludności (w Polsce, jak i w poszczególnych województwach) opublikowanych w Rocznikach Demograficznych z lat 2000-2008, oraz na danych z Banku Danych Regionalnych i niepublikowanych danych US we Wrocławiu i Opolu. Niepublikowane dane dotyczyły liczby zgonów według powiatów, wieku oraz przyczyny zgonu. Okresem poddanym analizie były wybrane lata, to jest 2000, 2004 i 2008. Jedynie przy badaniu zgonów według przyczyn i powiatów z konieczności (brak danych dla 2000 roku) ograniczono się do 2004 i 2008 roku. Dla opisu badanego zjawiska użyto współczynników natężenia zgonów oraz odpowiednich parametrów statystycznych. (fragment tekstu)
EN
The report raises the problem of premature mortality - that is, the increase in deaths of people under the age of 65, living in the South-Western region of Poland. The severity of the problem is significant because the premature mortality ratio level is closely associated with the social and economic conditions in which the people of the analysed region live. Environment, income, education level of the society, as well as the quality and effectiveness of medical care are factors determining the life expectancy of the population of each area. Mortality ratio has been analysed according to gender, age and the cause of death, and the period of study covers the years 2000, 2004 and 2008. Premature mortality is mainly caused three causes: cardiovascular diseases, cancer and external causes. There is also a large disparity between the mortality of men and women to 65 years in the studied region. (original abstract)
Słowa kluczowe
EN
Twórcy
Bibliografia
  • Scenariusze polityki ludnościowej Polski. Badanie eksperckie Delphi. Red. I.E. Kotowska. Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2005, s. 9.
  • J.Z. Holzer: Demografia. PWE, Warszawa 1999, s. 211.
  • M. Cieślak: Ludność świata 1950-2050. Proces starzenia się. W: Ekonomia a demografia. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Wrocław 2008, s. 15.
  • Ocena wybranych wskaźników demograficznych populacji województwa dolnośląskiego w latach 1999-2004. Red. J. Drobik, P. Kollbek. Dolnośląskie Centrum Zdrowia Publicznego, Wrocław 2006, s. 35.
  • M. Okólski: Demografia zmiany społecznej. Scholar, Warszawa 2004, s. 53.
  • Problemy demograficzne Polski przed wejściem do Unii Europejskiej. Red. Z. Strzelecki. PWE, Warszawa 2003, s. 348-350.
  • B. Pułaska-Turyna: Statystyka dla ekonomistów. Difin, Warszawa 2008, s. 78.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171232561

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.