PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 27 Modelowanie danych panelowych : teoria i praktyka. Cz. 2 | 113--129
Tytuł artykułu

Aplikacja przestrzennych modeli panelowych do weryfikacji hipotezy Środowiskowej Krzywej Kuznetsa na przykładzie Polski

Warianty tytułu
The application of spatial panel models to verify the Environmental Kuznets Curve hypothesis on the Polish example
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W niniejszej publikacji zweryfikowano hipotezę EKC na poziomie polskich NUTS2 w latach 1995-2010 z zastosowaniem przestrzennych modeli panelowych SAR-FEM i SE-FEM. Zmienną zależną reprezentującą stan środowiska naturalnego (powietrza) był syntetyczny miernik lPOW, skonstruowany z ważonych wielkości emisji zanieczyszczeń gazowych. Zgodnie z założeniem oszacowanych krzywych (tu przyjęto hipotezę o odwrotnej EKC) wyznaczono poziom rozwoju gospodarczego (PKB na jednego mieszkańca w zł) jako punkt, po którym dalszy wzrost ekonomiczny 128 powoduje degradację powietrza (powietrze nie jest traktowane jako dobro luksusowe). Punkty zwrotne wyznaczono dla Polski ogółem oraz dla poszczególnych województw (atut modelu FEM). Ponadto, potwierdzono hipotezę o niekorzystnym wpływie interakcji przestrzennych na jakość powietrza (0,43 Wuit). Interakcje międzyregionalne (emisja zanieczyszczeń wewnątrz i poza granice regionu) powodują obniżenie poziomu rozwoju, od którego dalszy wzrost dobrobytu zagraża jakości powietrza w Polsce (10 000 zł dla SE-FEM-EKC i 9900 zł na mieszkańca dla FEM-EKC) i w każdym województwie. Model przestrzenny okazał się lepszy jakościowo od modelu klasycznego. Wyniki przeprowadzonej analizy wstępnie zarysowują problem wielokierunkowości relacji w systemie człowiek-gospodarka-środowisko. Potwierdzono również słuszność i trafność aplikacyjną przestrzennych modeli na gruncie nauk ekologiczno-ekonomicznych. Kierunkami dalszych badań będą: udoskonalenie konstrukcji miernika POW, weryfikacji stanu innych komponentów przyrody, zastąpienie PKB innymi miernikami dobrobytu, estymacja modeli typu random effects, analiza, np. dla NUTS3, NUTS4. (abstrakt oryginalny
EN
The purpose of this paper is to verify the EKC hypothesis of Polish NUTS2 in years 1995-2010. The study was conducted for selected environmental indicators (emission of gases and dusts into the air), as dependent variables (the environment state), and GDP per capita-explanatory variable (economic development level). Conducted spatial econometric panel analysis was based on EKC functions. The was described the theoretical basis for constructing models. Estimation was carried out by ML in RCran. The obtained results were interpreted and the hypothesis were verified. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Antczak E., Degradacja powietrza a rozwój gospodarczy w Europie. Modele panelowe z efektami przestrzennymi, Wydawnictwo UEK w Krakowie, Krakow 2011, s. 167-177.
 • Antczak E., Wybrane aspekty zrównoważonego rozwoju Europy. Analizy przestrzenno-czasowe, Wydawnictwo Biblioteka, Łodź 2012.
 • Antczak E., Suchecka J., Spatial autoregressive panel data models applied to evaluate the levels of sustainable development in European countries, "Folia Oeconomica Acta Universitatis Lodziensis" 2011, no. 252, s. 21-44.
 • Burnett J.W., Bergstrom J.C., U.S. State-Level Carbon Dioxide Emissions: A Spatial-Temporal Econometric Approach of the Environmental Kuznets Curve, University of Georgia (Athens), Working Paper 2010 ("Faculty Series"), no 96031.
 • Costantini V., A modified Environmental Kuznets Curve for Sustainable Development Assessment Using Panel Data, FEEM (Venice), Nota di Lavoro 2006, no. 148.
 • Ekonometria przestrzenna. Metody i modele analizy danych przestrzennych, red. B. Suchecki, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • Ekonometria przestrzenna II. Modele zaawansowane, red. B. Suchecki, C.H. Beck, Warszawa 2012.
 • Le Gallo J., Ertur C., Exploratory Spatial data analysis of the distribution of regional per capita GDP in Europe 1980-1995, "Regional Science" 2003, vol. 82 (2), s. 175-201.
 • Levinson A., The Ups and Downs of the Environmnetal Kuznets Curve, "UCF/ Center Conference on Environment", 30.11-01.12.2000, Orlando (FL).
 • McConnell K.E., Income and the demand for environmental quality, "Environment and Development Economics" 1997, no. 2, s. 383-399.
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015, Warszawa 2006.
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, Warszawa 2011.
 • Ministerstwo Środowiska, Polityka ekologiczna państwa w latach 2009-2012. Z perspektywą do roku 2016, Warszawa 2008.
 • Rada UE, Odnowiona strategia UE dotycząca trwałego rozwoju, Bruksela 2006.
 • Stern D., The Rise and Fall of the Environmental Kuznets Curve, "World Development" 2004, vol. 32, no. 8, s. 1419-1439.
 • Tobler W.R., A computer movie simulating urban growth in the Detroit region, "Economic Geography"1970, no. 46.
 • Wiszniewska E., Weryfikacja hipotezy środowiskowej krzywej Kuznetsa na przykładzie Polski. Analiza ekonometryczna, Wydawnictwo UEK w Krakowie, Krakow 2009, s. 375-387.
 • http://ec.europa.eu/environment/newprg/index.htm [dostęp 25.03.2012].
 • www.ochronaklimatu.com/ [dostęp 29.03.2012].
 • www.un.org/esa/sustdev/documents/agenda21/index.htm [dostęp 01.03.2012].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171232581

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.