PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 123 Międzynarodowe stosunki gospodarcze - integracja regionalna w Europie i na świecie | 251--262
Tytuł artykułu

Zarys ewolucji wspólnego rynku energii w Unii Europejskiej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Evolution of Common Energy Market in the European Union
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Tworzenie Wspólnego Rynku Energii jest dla Unii Europejskiej wielkim wyzwaniem, którego realizacja ma bezpośredni wpływ na wszystkie dziedziny życia. Rynek ten ma się stać konkurencyjny w skali światowej, a także przyczynić się do rozwoju europejskiej gospodarki. (fragment tekstu)
EN
The purpose of this paper is to present the way that the European Union had to go through to obtain even partial results in the creation of a Common Energy Market. The article analyses the evolution process of Common Energy Market in the European Union starting with the Treaties until the adoption of the EU Third Energy Package Directives. (original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Barcz J.: Poznaj Traktat z Lizbony, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej 2008. http://polskawue.gov.pl/files/Dokumenty/Publikacje_o_UE/TzL.pdf
 • Bownik-Trymucha H.: Kluczowe regulacje w III pakiecie energetycznym. "Rynek Energii" 2010, nr I (V).
 • Czarczyńska A., Śledziewska K.: Teoria europejskiej integracji gospodarczej. C.H. Beck, Warszawa 2007.
 • Dyrektywa 96/92/WE dotycząca rynku energii elektrycznej i Dyrektywa 98/30/WE dotycząca rynku gazu. http://www.cire.pl/prawo/pliki/96_92_WE.pdf
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylająca dyrektywę 2003/54/WE.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylająca dyrektywę 2003/55/WE.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 96/92/WE z 19.12.1996 roku dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej. Dz.Urz. WE z 1997 r. L 27/20.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 98/30/WE z 22.06.1998 roku dotycząca wspólnych zasad w odniesieniu do rynku wewnętrznego gazu ziemnego. Dz.Urz. UE L 2004/1.
 • Dyrektywa Rady 75/339/EWG z 20.5.1975 r. zobowiązująca państwa członkowskie do utrzymywania minimalnych zapasów paliw kopalnych w elektrociepłowniach. Dz.Urz. WE L 153/35.
 • Dyrektywa Rady 75/404/EWG z 13.2.1975 r. dotycząca ograniczenia wykorzystywania gazu ziemnego w elektrowniach. Dz.Urz. WE L 178/24.
 • Dyrektywa Rady 75/405/EWG z 14.4.1975 r. dotycząca ograniczenia wykorzystywania produktów ropopochodnych w elektrowniach. Dz.Urz. WE L 178/26.
 • Dyrektywa Rady 90/377 z 29.06.1990 roku dotycząca wspólnotowej procedury poprawy przejrzystości cen gazu i elektryczności, nakładanych na przemysłowych odbiorców końcowych. Dz.Urz. UE z 1992 r. L 185/1, zmieniona decyzją Komisji 2007/394/WE z 7.06.2007 roku w odniesieniu do metodologii stosowanej w celu zbierania danych dotyczących cen gazu i energii elektrycznej dla końcowych odbiorców przemysłowych. Dz.Urz. UE L 148.
 • Dyrektywa Rady 90/547/EWG z 29.10.1990 roku w sprawie przesyłu energii elektrycznej sieciami przesyłowymi. Dz.Urz. WE L 313/33.
 • Dyrektywa Rady 91/296/EWG z 31.05.1991 roku w sprawie przesyłu gazu sieciami przesyłowymi. DZ.Urz. WE L 147/37.
 • Dyrektywą Rady 91/148/ EWG z 15.3.1991 r. dotycząca ograniczenia wykorzystywania gazu ziemnego w elektrowniach. Dz.Urz. WE L 75/52.
 • European Commission, DG TREN Draft Working Paper. Third Benchmarking Report on the Implementation of the Internal Electricity and Gas Market. Brussels 01.03.2004.
 • Jednolity Akt Europejski. http://eur-lex.europa.eu/pl/treaties/index.htm
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171232645

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.