PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 10 | 37--50
Tytuł artykułu

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków przez pracownika

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Termination of a Contract of Employment without Notice by the Employer Because of Serious Breach of Basic Duties by the Employee
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rozwiązanie z pracownikiem umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu ciężkiego naruszenia przez pracownika jego podstawowych obowiązków to jeden ze sposobów ustania łączącego pracownika i pracodawcę stosunku pracy. Tryb ten nazywany również zwolnieniem niezwłocznym, dyscyplinarnym jest w praktyce traktowany przez pracowników jako kara. Art. 52 § 1 pkt 1 k.p. zawiera w sobie klauzule generalne, którymi są: "podstawowe obowiązki pracownicze" oraz "ciężkie naruszenie". Te dwa pojęcia niedookreślone są przedmiotem dyskusji zarówno w doktrynie, jak i w orzecznictwie. Fakt, iż ustawodawca nie zdefiniował tych określeń pozostawia pracodawcom i sądom dużą swobodę w ich interpretacji. Niestety w moim odczuciu jest to negatywne dla pracowników. Brak enumeratywnego katalogu zachowań, które mogłyby być kwalifikowane jako spełniające wymogi określone w art. 52 § 1 pkt 1 k.p. powoduje, że ten tryb rozwiązywania umowy jest przez pracowników traktowany jako sankcja. (abstrakt oryginalny)
EN
Termination of a contact of employment without notice by the employer because of serious breach of basic duties by the employee is one of manners of terminating joining the employee and the employer of the employment. This procedure shall also be called the immediate, disciplinary dismissal in practice treated by employees as the penalty. Art. 52 § 1 point shall contain 1 Labour Code in itself general clauses which they shall be: ,,essential employee obligations" and ,,heavy breach". These two not-re-asserted notions shall be under discussion both in doctrine, and in the judicial decision. The fact that the legislator didn't define these attributes shall leave the great freedom to employers and courts in their interpretation. Unfortunately in my estimation it shall be negative for employees. Lack enumerative of catalogue of behaviours which might be classified as meeting specific requirements in Art. 52 § 1 point shall cause 1 Labour Code, that this procedure for dissolving a contract shall be treated by employees as the sanction. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
37--50
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Bieniek G., Ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych jako przyczyna rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, NP 1977, nr 2.
 • Brol J., Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę, Warszawa 1980.
 • Jaśkowski K., Maniewska E., Prawopracy-komentarz, Kraków 2006.
 • Kolasiński K., Prawo pracy i zabezpieczenia społecznego, Toruń 2003.
 • Masewicz W., Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, Warszawa 1969.
 • Salwa Z., Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Warszawa 2006.
 • Sanetra W., Rozwiązywanie umowy o pracę bez wypowiedzenia w znowelizowanym kodeksie pracy, PiZS 1996, nr 6.
 • Sobczyk A., Rozwiązanie umowy o prace bez wypowiedzenia, Gdańsk 2005.
 • Stefaniak A., Komentarz, orzecznictwo, akty wykonawcze, Warszawa 2003.
 • Świątkowski A., Zasady prawa pracy, Warszawa 1997.
 • Walas A., Rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia i wygaśnięcie stosunku pracy [w:] Korolec R., Pacho J., Nowe prawo pracy, Warszawa 1975.
 • Liszcz T., Prawo pracy, Warszawa 2006.
 • Zieliński T., Klauzule generalne w prawie pracy, Warszawa 1988.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171232671

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.