PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 10 | 93--108
Tytuł artykułu

Supporting Rural Entrepreneurship: Institutional and Local Strategies for Community and Economic Development

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Wsparcie przedsiębiorczości wiejskiej: instytucjonalne i lokalne strategie dla społecznego i ekonomicznego rozwoju
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Rural communities are increasingly faced with complex challenges that are global in their scope and implications - challenges requiring innovative new solutions. As many governments, including the United States, wrestle with macro solutions to local problems through policy discussions (or policy inaction), community-based entrepreneurship offers one potential solution for solving local problems and meeting local needs. In this brief article, we make three central arguments about community entrepreneurship. First, we argue that entrepreneurship is one promising strategy for rural development, as rural industrial organization has become more consolidated, capital market-driven, and mobile - often isolating rural citizens and workers from decision-making processes that affect their livelihoods and communities. Second, we argue that local innovation and entrepreneurship are mediated by local social and cultural institutions, both formal and informal, that affect how entrepreneurial knowledge is used in rural societies. And third, we argue that innovation and entrepreneurship development can be supported by broader community development efforts and produce benefits that go well beyond job creation and local revenue growth. We conclude with an overview of a promising new hybrid community and entrepreneurship development strategy, the Intentional Innovation Community. (original abstract)
Społeczności wiejskie coraz częściej mają do czynienia ze złożonymi wyzwaniami, o charakterze globalnym w ich zakresie i skutkach - wyzwaniami wymagającymi innowacyjnych rozwiązań. Wiele rządów, w tym Stanów Zjednoczonych, zmaga się z makro rozwiązaniami lokalnych problemów poprzez dyskusje polityczne (lub brak polityki), przedsiębiorczość społeczności lokalnych i oferuje jedno potencjalne rozwiązanie lokalnych problemów i lokalnych potrzeb. W tym krótkim artykule, prezentujemy trzy główne argumenty za przedsiębiorczością społeczną. Po pierwsze, twierdzimy, że przedsiębiorczość jest obiecującą strategią rozwoju obszarów wiejskich, ponieważ wiejskie organizacje przemysłowe stały się bardziej skonsolidowane, oparte na rynku kapitałowym, oraz mobilne - często izolowanie wiejskich obywateli i pracowników od procesu podejmowania decyzji, które mają wpływ na ich źródła utrzymania i społeczności. Po drugie, uważamy, że lokalne innowacje i przedsiębiorczość są realizowane za pośrednictwem lokalnych instytucji społecznych i kulturalnych, zarówno formalnych, jak i nieformalnych, które wpływają na sposób w jaki przedsiębiorcza wiedza jest wykorzystywana w wiejskich społecznościach. Po trzecie, uważamy, że innowacje i rozwój przedsiębiorczości mogą być wspierane przez szersze wysiłki na rzecz rozwoju społeczności i stwarzać korzyści, które wykraczają daleko poza tworzenie miejsc pracy i lokalnego wzrostu przychodów. Wnioskujemy przykładem nowej wspólnoty hybrydowej i strategii rozwoju przedsiębiorczości - Zamierzonej Wspólnoty Innowacji. (abstrakt oryginalny)
Rocznik
Numer
Strony
93--108
Opis fizyczny
Twórcy
 • The Pennsylvania State University, University Park, PA, USA
 • The Pennsylvania State University, University Park, PA, USA
 • The Pennsylvania State University, University Park, PA, USA
 • The Pennsylvania State University, University Park, PA, USA
Bibliografia
 • Acs, Z.J., Armington, C., 2006. Entrepreneurship, geography, and American Growth. New York, Cambridge University Press.
 • Alter, T.R., Fortunato, M.W-P., Thomas, P., 2012. Intentional innovation communities: Concepts and evidence. Paper presented at the Uddevalla Symposium for Multidimensional Entrepreneurship and Innovation, Faro, Portugal, June 15, 2012.
 • Audretsch, D.B., Lehmann, E.E., 2005. Entrepreneurial access and absorption of knowledge spillo- vers: Strategic board and managerial composition for competitive advantage. CEPR Discussion Papers 5335, C.E.P.R. Discussion Papers.
 • Baumol, W.J., 1993.Entrepreneurship, management and the structure of payoffs. Cambridge, MA, MIT Press.
 • Baumol, W.J., 1968. Entrepreneurship in economic theory. American Economic Review. Vol. 58, No. 2, pp. 64-71.
 • Baumol, W.J., Litan, R.E., Schramm, C.J., 2007. Good capitalism, bad capitalism, and the economics of growth and prosperity. New Haven, Yale University Press.
 • Blanchflower, D.G., 2007. Entrepreneurship in the United States. IZA Discussion Paper 3130, Institute for the Study of Labor (IZA).
 • Boyte, H. C., 2004. Everyday Politics: Reconnecting Citizens and Public Life. Philadelphia, PA, Uni- versity of Pennsylvania Press.
 • Bridger, J. C., 1996. Community imagery and the built environment. The Sociological Quarterly. Vol. 32, No. 3, pp. 352-374.
 • Brüderl, J., Preisendörfer, P., 1998. Network support and the success of newly founded business. Small Business Economics. Vol. 10, No. 3, pp. 213-225.
 • Burt, R.S., 1995. Structural Holes: The Social Structure of Competition. Cambridge, MA, Harvard University Press.
 • Busenitz, L., West, G.P., Shepherd, D., Nelson, T., Chandler, G.N., Zacharakis, A., 2003. Entrepreneurship research in emergence: Past trends and future directions. Journal of Management, Vol. 29, No. 3, pp. 285-308.
 • Chaskin, R.J., 2001. Building community capacity: A definitional framework and case studies from a comprehensive community initiative. Urban Affairs Review. Vol. 36, No. 3, pp. 291-323.
 • Cooke, P., 1998. Introduction.(In:) Braczyk, H.J., P. Cooke, Heidenreich, M. (Edit.) Regional Innova- tion Systems. London, UCL Press, pp. 2-26.
 • Cooke, P., Uranga, M.G., Extebarria, G., 1997. Regional innovation systems: Institutional and organizational dimensions. Research Policy. Vol. 26, No. 4-5, pp. 475-491.
 • Dabson, B., 2007. Entrepreneurship as rural economic development policy: A changing paradigm. (In:) Walzer, N. (Edit.) Entrepreneurship and Local Economic Development.Lexington Books. Lanham, MD.
 • Dabson, B., Malkin, J., Matthews, A., Pate, K., Stickle, S., 2003. Mapping rural entrepreneurship. Battle Creek, MI, Corporation for Enterprise Development for the W. K. Kellogg Foundation.
 • Davidsson, P, 2008. The entrepreneurship research challenge. Cheltenham, U.K., Edward Elgar.
 • de Souza Briggs, X., 2008. Democracy as problem solving: Civic capacity in communities across the globe. Cambridge, MA, The MIT Press.
 • Drabenstott, M., 2001.New policies for a new rural America. International Regional Science Re- view, Vol. 24, No. 3, pp. 3-15.
 • Falk, W. W., Labao, L.M., 2003. Who benefits from economic restructuring? Lessons from the past, challenges for the future. (In:) Brown, D.L., Swanson, L.E. (Edit.) Challenges for rural America in the twenty-first century. University Park, PA, Penn State University Press, pp. 152-165.
 • Fischer, F., 2000. Citizens, experts, and the environment: The politics of local knowledge. Durham, NC, Duke University Press.
 • Fischer, F., 2009. Democracy & expertise: Reorienting policy inquiry. Oxford, Oxford University Press.
 • Florida, R.L., Kenney, M., 1988. Venture capital, high technology, and regional development.Re- gional Studies. Vol. 22, No. 1, pp. 33-48.
 • Fortunato, M.W-P., 2009. Against the grain: What motivates entrepreneurs to locate in Pennsylvania's non-metropolitan cities and boroughs.Saarbrucken, Germany, VDM Publishing.
 • Fortunato, M. W-P., Alter, T. R., 2011. The individual-institutional-opportunity nexus: An integrated framework for analyzing entrepreneurship development. Entrepreneurship Research Journal. Vol. 1, No. 1, Article 6.
 • Fortunato, M W-P., McLaughlin, D. K., 2012.Interaction and purpose in highly entrepreneurial communities.Entrepreneurship Research Journal. Vol. 2, No. 1, Article 5.
 • Ghelfi, L., McGranahan, D., 2004. One in five rural counties depends on farming. Amber Waves.Vol. 2, No. 3.
 • Granovetter, M., 1973.The strength of weak ties. American Journal of Sociology. Vol. 78, No. 6, pp. 1360- 1380.
 • Harvey, D., 2006. Spaces of global capitalism: Towards a theory of uneven geographical development. New York, Verso Publishing.
 • Henderson, J., 2002.Building the rural economy with high-growth entrepreneurs. Kansas City, MO, The Federal Reserve Bank of Kansas City.
 • Henrekson, M., Johansson, D., 2008. Gazelles as job creators: A survey and interpretation of the evidence. Small Business Economics. Vol. 35, No. 2, pp. 227-244.
 • Hustedde, R., 2007. What's culture got to do with it? Strategies for strengthening an entrepreneurial culture. (In:) Walzer, N. (Edit.) Entrepreneurship and local economic development.Lan- ham, MD., Lexington Books.
 • Johannisson, B., Nilsson, A.,1989. Community entrepreneurs: Networking for local development. Entrepreneurship & Regional Development: An International Journal. Vol. 1, No. 1, pp. 3-19.
 • Johnson, T.G., 2001. The rural economy in a new century. International Regional Science Review. Vol. 24, No.1, pp. 21-37.
 • Kauffman Foundation, 2012. State of entrepreneurship address: Startup actor the states. The Ewing Marion Kauffman Foundation.
 • Kretzmann, J.P., McKnight, J.L., 1993. Building communities from the inside out: A path toward finding and mobilizing a community's assets. Chicago, IL, ACTA Publications
 • Krueger, A.B., 2003. Economic considerations and class size. Economic Journal 113, pp. F34-F63.
 • Lichenstein, G.A., Lyons, T.S., 2001. The entrepreneurial development system: Transforming business talent and community economics. Economic Development Quarterly, Vol. 15, No. 1, pp. 3-20.
 • Lyons, T.S., Alter, T.R., Audretsch, D., Augustine, D., 2012. Entrepreneurship Research Journal, Vol. 2, No. 1, Article 1.
 • Lyson, T. A., Tolbert, C.M., 2003. Civil society, civic communities, and rural development. (In:) Brown, D.L., Swanson, L.E. (Edit.) Challenges for rural America in the twenty-first century.University Park, PA, Penn State University Press, pp. 228-238.
 • Malecki, E., 1993. Entrepreneurship in regional and local development. International Regional Science Review. Vol.16, No. 1-2, pp. 119-153.
 • Markley, D., Macke, D., 2003. Entrepreneurial support organizations. Lincoln, NE, Center for Rural Entrepreneurship. Monograph.
 • Mathews, D., 1999. Politics for the people: Finding a responsible public voice (2nd Ed.). Urbana, IL, University of Illinois Press.
 • McGranahan, D., Beale, C., 2002.Understanding rural population loss. Rural America. Vol. 17, No. 4.
 • Nolan, A., 2003. Entrepreneurship and local economic development: Programme and policy recommendations. Paris, OECD.
 • Philo, C., Kearns, G., 1993. Culture, history, capital: A critical introduction to the selling of places. (In:) Kearns, G., Philo, C. (Edit.) Selling places: The city as cultural capital, past and present. New York, Pergamon Press, pp. 1-32.
 • Power, J., O'Gorman, B., 2008. From facilitated to self-facilitating networks: Identification of he key elements for network success. Paper presented at the Road to Self-Facilitating Business Learning Networks conference, Wexford, Ireland, October 14, 2008.
 • Reynolds, P.D., Camp, S.M., Bygrave, W.D., Autio, E., Hay. M., 2001. Global Entrepreneurship Monitor, 2001 Executive Report. Kansas City, MO, Kauffman Foundation.
 • Richards, S.T., Bulkey, S.L., 2007. Agricultural entrepreneurs: The first and forgotten? Washington, DC, The Hudson Institute, Center for Employment Policy.
 • Rondinelli, D.A., 2004. Metropolitan areas as global crossroads: Moving people, goods, and information in the international economy. (In:) Hanley, R.E. (Edit) Moving people, goods, and information in the 21st century: The cutting-edge infrastructures of networked cities. New York, Routledge.
 • Schmid, A.A., 2004. Conflict and cooperation: Institutional and behavioral economics. Malden, MA, Blackwell Publishing.
 • Schumpeter, J., 1934. The theory of economic development. Cambridge, MA, Harvard University Press.
 • Scott, J.,1998. Seeing like a state: How certain schemes to improve the human condition have failed. New Haven, CT, Yale University Press.
 • Shane, S., 2009. Why encouraging more people to become entrepreneurs is bad public policy. Small Business Economics.Vol. 33, No. 2, pp. 141-149.
 • Shane, S., 2003. A general theory of entrepreneurship. Northampton, MA, Edward Elgar.
 • Shepherd, D.F., Krueger, N.F., 2002. An intentions-based model of entrepreneurial teams' social cognition.Entrepreneurship: Theory and Practice. Vol. 27, No. 2, pp. 167-185.
 • Sarasvathy, S. D., 2006. Effectuation. Cheltenham, U.K., Edward Elgar.
 • Storey, D., 1994. Understanding the small business sector. London, Routledge.
 • Tolbert, C.M., Irwin, M.D., Lyson, T.A., Nucci, A.R., 2002. Civic community in small town America: How civic welfare is influenced by local capitalism and civic engagement. Rural Sociology, Vol. 67, No. 1, pp. 90-113.
 • United States Department of Agriculture (USDA), Economic Research Service, 2009. Rural America at a glance. Rural Development Research Report No. 97-1, September.
 • Whitener, L., Parker, T., 2007. Policy options for a changing rural America. Amber Waves.Vol.3, No. 2.
 • Wilkerson, C., 2001. Trends in rural manufacturing. The Main Street Economist. December, pp. 1-4.
 • Wilkinson, K P., 1991. The community in rural America. New York, NY, Greenwood Press.
 • Witt, P., 2004. Entrepreneurs' networks and the success of startups. Entrepreneurship and Regional Development. Vol.16, No. 5, pp. 391-412.
 • Zukin, S., 1991. Landscapes of power: From Detroit to Disneyworld. Berkeley, CA, University of California Press.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171232695

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.