PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 9 | 65--82
Tytuł artykułu

Identyfikacja warunków życia ludności w woj. zachodniopomorskim

Warianty tytułu
Identification of People Life Conditions in Zachodniopomorskie Voivodship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przestawiono wykorzystanie metod klasyfikacji w identyfikacji warunków życia mieszkańców woj. zachodniopomorskiego. Z uwagi na wiele czynników charakteryzujących badaną kategorię w analizie zastosowano dwa podejścia. Pierwsze dotyczyło taksonomicznej analizy powiatów w poszczególnych dziedzinach życia składających się na warunki życia. Po utworzeniu liniowych porządkowań powiatów, wykorzystujących jako podstawę normalizacji medianę Webera, stwierdzono, że powiaty są bardzo zróżnicowane pod względem pozycji zajmowanych w poszczególnych rankingach. Wniosek ten znajduje potwierdzenie w wartości współczynnika τ Kendalla, za pomocą którego można ocenić podobieństwo uporządkowań zbioru obiektów. Współczynniki przyjmowały niską wartość, co świadczy o tym, że pozycje powiatów w rankingach są zróżnicowane. Ponadto w macierzy współczynników można zaobserwować ujemną wartość współczynników, co świadczy o tym, że w niektórych rankingach powiaty zajmują pierwsze lokaty, a w innych ostatnie. Drugie podejście dotyczyło wyłonienia grup typologicznych powiatów z uwzględnieniem wszystkich kryteriów składających się na warunki życia mieszkańców. Zastosowano metodę eliminacji wektorów, która pozwoliła na określenie grup spójnych wewnętrznie pod względem wszystkich jednocześnie kryteriów. Przeprowadzone badanie wykazało przydatność metod klasyfikacji do identyfikacji warunków życia. Badanie warunków życia, jak również takich kategorii, jak: wykorzystanie czasu, stanu zdrowia ludności, potrzeb kulturalnych i marginalizacji społecznej stanowią podstawę oceny warunków życia w Polsce oraz krajach Unii Europejskiej. (fragment tekstu)
EN
The aim of the study is to identify life conditions of Zachodniopomorskie voivodship inhabitants as well as to indicate relations between factors creating people life conditions. An attempt was made to separate typological powiat groups of similar inhabitant life conditions. The used statistical data come from the Statistical Office in Szczecin publication Warunki życia ludności w województwie zachodniopomorskim w latach 2006-2008 (Life Conditions Of Population In Zachodniopomorskie Voivodship In Years 2006-2008). Due to many factors characterizing the surveyed category the analysis was based on two approaches. The first one was based on powiat taxonomic analysis in particular life areas. The second one relied on ranking preparation and selecting typological powiat groups taking into account all aspects being components of inhabitant life conditions. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
65--82
Opis fizyczny
Twórcy
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Bibliografia
 • Borys T. (2001), Jakość życia a wskaźniki ekorozwoju, Metodologia pomiaru jakości życia, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław
 • Bywalec C. (1991), Wzrost gospodarczy a poziom życia społeczeństwa polskiego, Monografie i Syntezy, Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji, Warszawa
 • Gatnar E., Walesiak M. (2004), Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław
 • Kordos J. (2003), Program poprawy jakości statystyki, "Wiadomości Statystyczne", nr 7/8
 • Kukuła K. (2000), Metoda unitaryzacji zerowanej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Lira J., Wagner W., Wysoki F. (2002), Mediana w zagadnieniach porządkowania obiektów wielocechowych, [w:] Statystyka regionalna w służbie samorządu lokalnego i biznesu, Internetowa Oficyna Wydawnicza Centrum Statystyki Regionalnej, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań
 • Luszniewicz A. (1978), Statystyka społeczna, PWE, Warszawa
 • Malina A. (2004), Wielowymiarowa analiza przestrzennego zróżnicowania struktury gospodarki Polski według województw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków
 • Malina A., Zeliaś A. (1997), O budowie taksonomicznej miary jakości życia, [w:] Klasyfikacja i analiza danych. Teoria i zastosowania. Taksonomia, z. 4, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław
 • Młodak A., (2006), Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Difin, Warszawa
 • Młodak A. (2009), Historia problemu Webera, "Matematyka Stosowana", vol. 10/51
 • Młodak A. (2010), Imputacja danych w spisach powszechnych, "Wiadomości Statystyczne", nr 8
 • Nowak E. (1990), Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa
 • Ostasiewicz W. (2004), Ocena i analiza jakości życia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
 • Panek T. (2009), Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, Wydawnictwo SGH w Warszawie, Warszawa
 • Panek T., Szulc A. (2004), Statystyka społeczna, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa
 • Pisz Z. (2002), Zadania społeczne, Akademia Ekonomiczna. Wrocław
 • Słaby T. (1990), Poziom życia, jakość życia, "Wiadomości Statystyczne", nr 6
 • Steczkowski J., Zeliaś A. (1997), Metody statystyczne w badaniu zjawisk jakościowych, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków
 • Warunki życia w województwie zachodniopomorskim w latach 2006-2008, 2010, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Informacje i Opracowania Statystyczne, Szczecin
 • Zeliaś A. (red.) (2000), Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków
 • Zeliaś A. (red.) (2004), Poziom życia w Polsce i krajach Unii Europejskiej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171232705

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.