PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 6 | 23--38
Tytuł artykułu

Ocena potencjału kulturalnego największych miast Polski

Autorzy
Warianty tytułu
Evaluation of the cultural potential of biggest Polish cities
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przeprowadzono analizę taksonomiczną pięciu największych miast: Warszawy, Krakowa, Łodzi, Wrocławia i Poznania. Zbadano zależności między działalnością w sferze kultury, aktywnością kulturalną mieszkańców i konkurencyjnością miast. Na podstawie zebranych wszystkich cech opracowano ranking badanych miast. Wybrane cechy pogrupowano według schematu: zasoby-aktywność-efekty rozwoju.
EN
The article includes an attempt to analyze the cultural potential of Warsaw, Krakow, Lodz, Wroclaw and Poznan. Selected characteristics for the analyze were grouped by categories: cultural resources, activities associated with the cultural sector and effects of development. The study used three different methods in the field of numerical taxonomy: Perkal's natural Index Method natural, Hellwig's pattern development method and agglomeration methods. This article aims to examine whether the results are consistent with each other, and if they are, to what extent? (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
23--38
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Wrocławski
Bibliografia
 • Bank Danych Lokalnych (2012), GUS, www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks; data dostępu: 25.02.2012
 • Drobniak A., Wrana K. (2008), Przemysł kultury jako czynnik konkurencyjności miast, [w:] Słod-czyk J., Szafranek E. (red.), Mechanizmy i uwarunkowania budowania konkurencyjności miast, Uniwersytet Opolski
 • Feltynowski M. (2009), Ranking potencjału innowacyjnego polskich regionów z wykorzystaniem miar syntetycznych, [w:] Nowakowska A. (red.), Zdolności innowacyjne polskich regionów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
 • Grabiński T. (2003), Analiza taksonometryczna krajów Europy w ujęciu regionów, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie
 • Hellwig Z. (1968), Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr, "Przegląd Statystyczny", nr 15/4
 • Ilnicki D. (2008), O geograficznej istocie metody wskaźników przyrodniczych J. Perkata. Propozycja graficznego ujęcia metody i analizy wyników, [w:] Dołzbłasz S., Raczyk A. (red.), Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych: Europa bez granic - nowa jakość przestrzeni, "Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego", nr 4
 • Kolenda M. (2006), Taksonomia numeryczna. Klasyfikacja, porządkowanie i analiza obiektów wietocechowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
 • Konecka-Szydłowska B. (2003), Zmiany społeczno-gospodarcze w małych miastach województwa wielkopolskiego, [w:] Śmigielska T., Słodczyk J. (red.), Geograficzne aspekty globalizacji i integracji europejskiej, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Uniwersytet Opolski
 • Kostrubiec B. (1965), Klasyfikacja dynamiczna i wielocechowa województw Polski. Z badań nad strukturą przestrzenną gospodarki narodowej Polski, "Biuletyn" KPZK PAN, zeszyt 35
 • Kowalik J. (2009), Zewnętrzne determinanty innowacyjności przedsiębiorstw w wybranych krajach Unii Europejskiej - analiza taksonomiczna, [w:] Pyka J. (red.), Kreatywność i innowacyjność w unowocześnianiu przemysłu i usług, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Politechnika Śląska
 • Krupowicz J. (2006), Potencjał społeczno-gospodarczy Dolnego Śląska - zróżnicowanie, [w:] Maik K., (red.), Programowanie rozwoju regionu. Instrumentarium rozwoju. Ład społeczny, Politechnika Opolska, Samorząd Województwa Opolskiego, Polska Akademia Nauk, Opole
 • Młodak A. (2006), Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Centrum Doradztwa i Informacji DIFIN, Warszawa
 • Namyślak B. (2004), Zróżnicowanie poziomu konkurencyjności regionów na tle rozmieszczenia inwestycji zagranicznych w Polsce, [w:] Markowski T. (red.), Przestrzeń w zarządzaniu rozwojem regionalnym i lokalnym, "Biuletyn" KPZK PAN, zeszyt 211
 • Namyślak B. (2007), Zastosowanie metody wskaźników przyrodniczych Perkala do badania konkurencyjności regionów w Polsce, "Wiadomości Statystyczne", nr 9, GUS i PTS
 • Nowak E. (1990), Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa
 • Ostasiewicz W. (red.) (1998), Statystyczne metody analizy danych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
 • Pawlik A. (2011), Zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego województwa świętokrzyskiego, "Wiadomości Statystyczne", nr 11, GUS i PTS
 • Perkal J. (1953), O wskaźnikach antropologicznych, "Przegląd Antropologiczny", nr 19
 • Piekut M. (2011), Konsumenci korzystający z usług elektronicznych, "Wiadomości Statystyczne", nr 10, GUS i PTS
 • Produkt Krajowy Brutto. Rachunki regionalne w 2009 roku (2011), GUS i Urząd Statystyczny w Katowicach
 • Runge J. (2006), Metody badań w geografii społeczno-ekonomicznej - elementy metodologii,wybrane narzędzia badawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice
 • Salamaga M. (2011), Specjalizacja w zakresie bezpośrednich inwestycji zagranicznych w przemyśle przetwórczym krajów OECD, "Wiadomości Statystyczne", nr 5, GUS i PTS
 • Sobala-Gwosdz A. (2004), Zmiany poziomu życia i rozwoju gospodarczego w miastach województwa podkarpackiego po 1990 roku, [w:] Słodczyk J., Rajchel D. (red.), Przemiany demograficzne i jakości życia ludności miast. Miasta w okresie przemian, Opole
 • Szafranek E. (2010), Determinanty konkurencyjności regionów. Ujęcie teoretyczne i empiryczne, Uniwersytet Opolski
 • Ward J. H. (1963), Hierarchical Grouping to Optimize an Objective Functio, "Journal of the American Statistical Association", vol. 58
 • Widera K., Kuczuk A. (2007), Zróżnicowanie przestrzenne poziomu rozwoju rolnictwa z uwzględnieniem stopnia ekologizacji regionów, [w:] Heffner K. (red.), Programowanie rozwoju regionu. Ład ekonomiczny i środowiskowo-przestrzenny, Politechnika Opolska, Samorząd Województwa Opolskiego, PAN, Opole
 • Zeliaś A. (red.) (2000), Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171232739

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.