PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 28 | 125--143
Tytuł artykułu

Zastosowanie dynamicznej metody kohortowej do prognozowania liczby pracujących w rolnictwie w Polsce

Warianty tytułu
The application of the dynamic cohort approach to long-term projection of agriculture employment in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest zastosowanie dynamicznej metody kohortowej do projekcji zmian liczby i struktury wieku pracujących w rolnictwie w okresie 2010-2060. Metoda ta została spopularyzowana w prognozowaniu podaży pracy poprzez opracowania OECD oraz Komisji Europejskiej. W zastosowaniu do projekcji liczby osób pracujących w rolnictwie umożliwia uwaglednienie istotonych w przeszłości efektów kohortowych. Projekcja dokonana tą metodą została dokonanana przy założeniu stabilizacji napływów i odpływów do pracy w rolnictwie w kolejnych generacjach na poziomie obserwowanycm w latach 2005-2010 oraz wykorzystaniu projekcji ludności Polski przygotowanej przez Eurostat (EUROPOP2011). Wyniki projekcji wskazują, że do 2060 roku liczba pracujących w rolnictwie indywidualnym może zmniejszyć się z prawie 2 mln w 2010 roku do około 640 tys., co pociągnie także spadek odsetka pracujących w rolnictwie z ok. 13% do około 6% ogółu pracujących w gospodarce. Około 2020 roku Polska powinna osiągnąć odsetek pracujących w rolnictwie poniżej obserwowanego w 2008 roku w Grecji i Portugalii, krajach o najwyższym udziale rolnictwa wśród pracujących w grupie krajów UE15. (abstrakt oryginalny
EN
The purpose of this paper is to apply a dynamic cohort method for projection of the number and age structure of working in agriculture in the period 2010-2060. This method has been popularized in forecasting labor supply in publications of the OECD and the European Commission. The application of that method to the projection of the number of people working in agriculture allows taking into consideration important cohort effects observed in the past. The projection performed with this method have been prepared ​​assuming a stabilization of inflows and outflows to work in agriculture in subsequent generations at the level observed in 2005-2010 and using the Polish population of projection prepared by Eurostat (EUROPOP2011). Results of projection indicate that by 2060 the number of individuals working in agriculture may decrease from nearly 2 million in 2010 to about 640 thousands. It will also mean a decrease in the percentage employed in agriculture from about 13% to about 6% of the total workforce in the economy. Around 2020 Poland should achieve the percentage working in agriculture less than that observed in 2008 in Greece and Portugal, the countries with the highest share of agriculture among the group of EU15 countries. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
125--143
Opis fizyczny
Twórcy
  • Narodowy Bank Polski; Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
  • Baranowska, A. et al., 2006. Zatrudnienie w Polsce 2006: Produktywnosc dla pracy, University Library of Munich, Germany. http://econpapers. repec.org/RePEc:pra:mprapa:5524. Raport pobrano 20 pazdziernika 2011.
  • Burniaux, J.-M., Duval, R. & Jaumotte, F., 2004. Coping with Ageing: A Dynamic Approach to Quantify the Impact of Alternative Policy Options on Future Labour Supply in OECD Countries, OECD, Economics Department. http://ideas.repec.org/p/oec/ecoaaa/371-en.html. Raport pobrano 6 kwietnia 2011.
  • Dudek, M., Wrzochalska, A. & Zwolinski, L., 2009. Kapitał ludzki polskiej wsi. Nowe Zycie Gospodarcze.
  • European Commission, 2009. The 2009 ageing report: Economic and budgetary projections for the EU-27 Member States (2008-2060). European Economy, (2/2009). http://europa.eu/epc/publications/index en. Raport pobrano 10 października 2011.
  • European Commission, 2006. The impact of ageing population on public expeniture: projections for EU25 Member States on pensions, health care, long-term care, education and unemployment transfers (2004-2050), European Commission.
  • Frenkiel, I., 2003. Ludność, zatrudnienie i bezrobocie na wsi. Dekada przemian, Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk. Holzer, J.Z., 2003. Demografia, Warszawa: PWE.
  • Kotowska, I. & Strzelecki, P., 2009. Rynek Pracy. W Diagnoza Społeczna 2009. Warunki i jakość życia Polaków. Raport. Warszawa: Rada Monitoring Społecznego, s 116-137. Dostepne na stronie: http://www.diagnoza.com/pliki /raporty/Diagnoza raport 2009.pdf. Raport pobrano 3 kwietnia 2011.
  • Strzelecki, P., 2009. The multi-state projection of Poland's population by educational attainment for the years 2003-2030. Studia Demograficzne, (2/152), s.23-44.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171232749

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.