PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 39 | 57--76
Tytuł artykułu

Adaptacja organizacji i jej elementy z perspektywy ujęcia systemowego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Organization 'S Adaptation and its Components from the Perspective of the Systems Approach
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rozważania prowadzone w prezentowanym artykule dotyczą zagadnienia adaptacji organizacji. Jest to termin, który stosunkowo często wiązany jest w literaturze i w praktyce marketingowej z pojęciami rynkowej lub marketingowej reorientacji organizacji. Występowanie tego faktu sugeruje zasadność podjęcia próby ustalenia, na ile faktycznie, a jeśli tak - to w jaki sposób tematyka implementacji reguł marketingowej koncepcji zarządzania (tematyka marketingowej i rynkowej reorientacji organizacji) wiąże się z zagadnieniem adaptacyjności organizacji. Dokonany przegląd literatury wskazuje jednak, że zadanie to nie jest łatwe, termin bowiem adaptacja organizacji nie ma na gruncie literatury z zakresu marketingu (a także zarządzania) wyraźnej, jednoznacznej interpretacji. W prezentowanym artykule autorka podejmuje próbę wypracowania jego definicyjnego ujęcia, przyjmując za punkt wyjścia rozważania na temat adaptacji obecne w dorobku nauk systemowych. (abstrakt oryginalny)
EN
All considerations presented in this paper are related to the issue of organization's adaptation. It is a term that is relatively often associated in the marketing literature and practice with the concepts of market or marketing reorientation. Because of this fact it seems interesting to try to explore how much, and if so - in which way the issue of the implementation of the rules of marketing concept (that is the issue of marketing and market reorientation of the organization) is associated with the term of organization's adaptation. The review of management and marketing literature shows that this task is not easy, because the term of organization's adaptation hasn't had one clear, unambiguous interpretation so far in the theory of management (and also in marketing). Because of this, in the article the author attempts to propose a definition of organization's adaptation. It will be based on a definition of adaptation which comes from systems science (cybernetics, most of all) because, as it is presented in the article, this interdisciplinary field of science gives much wider and complete interpretation of the term of adaptation than marketing and theory of management do. The transfer of the term of adaptation from systems science into an area of organization was possible by proving that there is an analogy between organization and cybernetic system, for which adaptation is one of the most important feature. (original abstract)
Rocznik
Tom
39
Strony
57--76
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bibliografia
 • Beer S. (1966), Cybernetyka a zarządzanie, PWN, Warszawa.
 • Bielski M. (2001), Organizacje. Istota. Struktury. Procesy, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
 • Bolesta-Kukułka K. (1997), Świat organizacji, [w:] A.K. Koźmiński, W. Piotrowski (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa.
 • Escher I. (2002), Badania marketingowe w działalności polskich przedsiębiorstw, [w:] S. Kaczmarczyk (red.), Zarządzanie marketingowe w polskich przedsiębiorstwach. Stan, zastosowanie, tendencje i kierunki zmian. Raport z badania. t. I , Wydawnictwo UMK, Toruń.
 • Flakiewicz W., Oleński J. (1989), Cybernetyka ekonomiczna, PWE, Warszawa.
 • Griffin R.W. (1996), Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa.
 • Gomółka Z., (2000), Cybernetyka w zarządzaniu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 • Gomółka Z. (1986), Elementy ogólnej teorii systemów, Wydawnictwo USz, Szczecin.
 • Gościński J. (1968), Elementy cybernetyki w zarządzaniu, PWN, Warszawa.
 • Gościński J. (1982), Sterowanie i planowanie. Ujęcie systemowe, PWE, Warszawa.
 • Gościński J. (1977), Zarys teorii sterowania ekonomicznego, PWN, Warszawa.
 • Kaczmarczyk S., (1986), Marketing jako podsystem czynnego sterowania adaptacyjnego przedsiębiorstwem eksportującym. Ujęcie systemowe, Zeszyt Naukowy Nr 78, Wydawnictwo UG, Gdańsk.
 • Kempisty M. (red.) (1973), Mały słownik cybernetyczny, Wiedza Powszechna, Warszawa.
 • Kieżun W. (1997), Sprawne zarządzanie organizacją. Zarys teorii i praktyki, Wydawnictwo SGH, Warszawa.
 • Kobrinski N.E. (1972), Podstawy sterowania w systemach ekonomicznych, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa.
 • Koźmiński A.K. (1976), Analiza systemowa organizacji, PWE, Warszawa.
 • Koźmiński A.K., Obłój K. (1989), Zarys teorii równowagi organizacyjnej, PWE, Warszawa.
 • Krzyżanowski L. (1985), Podstawy nauki zarządzania, PWN, Warszawa.
 • Lerner A.J. (1971), Zarys cybernetyki, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa.
 • Mynarski S., (1974), Elementy teorii systemów i cybernetyki, PWN, Warszawa.
 • Pawlak-Kołodziejska K., Schulz M. (2011), Badania marketingowe realizowane przez przedsiębiorstwa funkcjonujące na terenie Polski, [w:] Kaczmarczyk S., Petrykowska J. (red), Stan i rozwój marketingu w przedsiębiorstwach funkcjonujących na terenie Polski, "Handel Wewnętrzny" (część 2, t. I ), Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa.
 • Przybyła M. (2001), Organizacja jako obiekt badań składniki organizacji, [w:] M. Przybyła (red.), Organizacja i zarządzanie. Podstawy wiedzy menedżerskiej, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Regulski J. (1974), Cybernetyka systemów planowania, Wiedza Powszechna, Warszawa.
 • Robbins S.P., DeCenzo D.A. (2002), Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa.
 • Robbins S.P. (1998), Zachowania w organizacji, PWE, Warszawa.
 • Sobol E. (red.) (2002), Nowy słownik języka polskiego PWN, PWN, Warszawa.
 • Sobol E. (red.) (2003), Słownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa.
 • Sudoł S. (2002), Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Teorie i praktyka zarządzania, Dom Organizatora TNO iK, Toruń.
 • Wróblewski K.J. (1993), Podstawy sterowania przepływem produkcji, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171232801

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.