PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 10 | 167--189
Tytuł artykułu

Europejska Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ) - instrument europejskiej dyplomacji

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
European External Action Service (EEAS) - Instrument of European Diplomacy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Europejska Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ) ma swoje źródła w Traktacie z Lizbony. Jest to europejska dyplomacja podlegająca Wysokiej Przedstawiciel ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa. Jej celem jest wykonywanie Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE w odniesieniu do krajów trzecich, wspierając dyplomacje 27 państw członkowskich UE oraz Komisję Europejską (KE). Zadaniem ESDZ jest prezentowanie stanowiska UE jako całości, a nie stanowisk poszczególnych państw członkowskich. Autor wskazuje, podstawy prawne powstania ESDZ, główne zadania, strukturę i organizację ESDZ, rolę jaką odegrała Polska w procesie tworzenia Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, a także obecny udział Polaków w tej instytucji. Ponadto autor stara się wskazać czy instytucja ta będzie odgrywać efektywną rolę w polityce zagranicznej UE, czy będzie tylko kolejnym niepotrzebnym instrumentem politycznym. (abstrakt oryginalny)
EN
The European External Action Service (EEAS) has its origins in the Treaty of Lisbon. It is an European diplomacy governed by High Representative for Foreign Affairs and Security Policy. Its purpose is executing the Common Foreign and Security Policy in relation to third countries, supporting diplomacies 27 EU member states and the European Commission (EC). The purpose of the EEAS is to present the position of the EU as a whole, rather than the positions of individual Member States. Author specifically indicates legal basis establishment of the EEAS, the main tasks, the structure and organi- zation of the EEAS, the role played by Poland in the creation of the European External Action Service, as well as the participation of Poles in the institution. Furthermore author is trying to point out that this institution will play an effective role in EU foreign policy, whether it will be just another unnecessary political instrument. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
167--189
Opis fizyczny
Twórcy
 • Europe Direct Ostrołęka
 • Europe Direct Ostrołęka
Bibliografia
 • Bałon K., Wybrane instytucje prawne w projekcie Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy (26-27 maja 2003 r.), Biuletyn"(PISM), nr 34 (138), Warszawa 2003.
 • Kaca E. Sus M., Trudne początki, Nowa unijna dyplomacja, a Partnerstwo Wschodnie, Analizy i Opinie Nr 120, ISP, Warszawa 2011.
 • Miszczak K., "Traktat reformujący UE - proponowane zmiany w dziedzinie Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa" w: Barcz J. red., "Traktat reformujący Unię Europejską. Mandat Konferencji Międzyrządowej - analiza prawno-polityczna. Wnioski dla Polski', Centrum Stosunków Międzynarodowych, Warszawa 2007.
 • Mueller -Brandeck-Bocque t G., The New CFSP and ESDP Decision-Making System of the European Union, EFAR, 7 Brusseles 2002.
 • Osica O., Trzaskowski R., Europejska Służba Działań Zewnętrznych Implikacje dla instytucji i stosunków zewnętrznych Unii Europejskiej [w:] NowaEuropa - Przegląd Natoliński - Numer Specjalny 2(3) 2009, Warszawa 2009.
 • Pietras E., Służba zewnętrzna Unii Europejskiej (EU external service) [w:] "Biuletyn" (PISM), nr 48 (152), Warszawa 2003.
 • Trzaskowski R., Ćwiczenie wyobraźni. Próba oceny traktatu konstytucyjnego, [w:] Nowa Europa 1 (1) Warszawa 2005.
 • Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską podpisany 13 grudnia 2007. Dz. U. UE, C 306/01.
 • Traktat z Nicei, Dz. U. UE, C 80/01.
 • Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy (2004 r.), Dz. U. UE, C 310/04.
 • Decyzja Rady z dnia 26 lipca 2010 r. określająca organizację i zasady funkcjonowania Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (2010/427/UE). - Dz. U. UE L 201/30.
 • Final Report of Working Group VII on External Action, CONV 459/02, Bruksela 2002.
 • Grabowski W., Walka z terroryzmem w Unii Europejskiej w latach 2005-2006 - wybrane aspekty - http://www.terroryzm.com - dostęp na dzień 18.09.2012 r.
 • Pawlicki T., Reakcja Unii Europejskiej na sytuację na Haiti, - http://www.stosunkipl/?q=content/reakcja-unii-europejskiej-na-sytuacj%C4%99-na-haiti - dostęp na dzień 18.09.2012 r.
 • Skrzeczyńska J., Europejska Służba Działań Zewnętrznych - http://www.uniaeuropejska.org/europejska-sluzba-dzialan-zewnetrznych - dostęp na dzień 18.09.2012 r.
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych - Europejska Służb Działań Zewnętrznych (ESDZ) www.msz.gov.pl/Europejska,Sluzba,Dzialan,Zewnetrznych,35319.html. - dostęp na dzień 18.09. 2012 r.
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych - Joanna Wronecka i Tomasz Kozłowski pierwszymi polskimi ambasadorami w dyplomacji Unii Europejskiej - http://www.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/aktualnosc_37879?printMode=true - dostęp na dzień 18.09.2012 r.
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych - Jan Tombiński i Adam Kułach polskimi ambasadorami w dyplomacji Unii Europejskiej - http://www.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/jantombinskiiadamku- lach_polskimi_ambasadorami_w_dyplomacji_ue?printMode=true - dostęp na dzień 18.09.2012 r.
 • Departament Polityki Europejskiej MSZ - Europejska Służba Działań Zewnętrznych - http://polskawue.gov.pl/pdf,7990.html - dostęp na dzień 18.09.2012 r.
 • Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce - artykuł prasowy "Ashton wybrała Polaków" - http://ec.europa.eu/polska/news/120517_ambasador_pl.htm. - dostęp na dzień 18.09.2012 r.
 • Rada Europejska artykuł prasowy- http://www.european-council.europa.eu/media/105059/background-president_of_the_ec_pl.Pdf - dostęp na dzień 18.09.2012 r.
 • ESDZ - Delegatury UE - HTTP://EEAS.EUROPA.EU/DELEGATIONS/INDEX_PL.HTM - dostęp na dzień 18.09.2012 r.
 • Wyniki prac Rady Unii Europejskiej ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Konsumentów, w oryginale w wersji angielskiej, Nr 14605/12; PESC 1195; IN 724 Bruksela, z dnia 4 października 2012 r. (09.10) MKK/AGA/ KM 1 DG C COORD PL.; STR. 4, - HTTP://REGISTER. CONSILIUM.EUROPA.EU/PDF/PL/12/ST14/ ST14605.PL12.PDF - dostęp na dzień 18.09.2012 r.
 • Europejska Służba Działań Zewnętrznych, GREFFE - Sekretariat Rady Zarządzającej ESDZ, Sprawozdanie Wysokiej Przedstawiciel do Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, 22 grudnia 2011 r. wersja polska, str. 2 pkt. 3 PROC HR (2011) 018 - HTTP://EEAS.EUROPA.EU/TOP_STORIES/2011/EEAS_REPORT_2011_ALL_LANGUAGES/PROC_HR%282011%29_018_RAPPORT_ASHTON_2011_EEAS_PL.PDF - dostęp na dzień 18.09.2012 r.
 • Encyklopedia Wikipedia - European External Action Service Senior Posts - http://en.wikipedia.org/wiki/European_External_Action_Service - dostęp na dzień 18.09.2012 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171232829

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.