PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 39 | 133--152
Tytuł artykułu

Wybrane instrumenty rządowe wspierające innowacyjność MŚP we Francji

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Selected in Strumen Ts of Government Supporting Innovation in Small and Medium Enterprises in France
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Na skutek internacjonalizacji i globalizacji małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) stoją przed koniecznością sprostania wymogom konkurencyjności w skali międzynarodowej. Ważnym źródłem ich przewagi są innowacje. Innowacyjność wymaga różnorodnych działań podejmowanych przez różne podmioty i instytucje. Artykuł uwzględnia powody przemawiające za potrzebą wsparcia MŚP przez rząd francuski. Opisuje programy stymulowania aktywności MŚP we Francji w zakresie tworzenia i wprowadzania innowacji. Zawiera opis wybranych inicjatyw prawno-administracyjnych wspierających rozwój gospodarki francuskiej. Pokazuje także znaczenie programów współfinansowanych z funduszy UE dla innowacyjności i przedsiębiorczości pracowników MŚP we Francji. Artykuł jest próbą usystematyzowania danych dotyczących tego, jak trwający kryzys wpłynął na decyzje polityczno-ekonomiczne i czy doceniono znaczenie MŚP dla rozwoju gospodarczego Francji? (abstrakt oryginalny)
EN
As a result of internationalization and globalization SMEs are facing the need to meet the demands of international competitiveness. A n important source of their advantage is innovation. Innovation requires a variety of activities undertaken by different actors and institutions. Article includes reasons for the need to support SMEs by the French government. Describes programs stimulate the activity of SMEs in France in the creation and innovation. Includes description of selected legal and administrative initiatives to promote the economy of France. It also shows the importance of programs co-financed from EU funds for innovation and entrepreneurship, SME employees in France. This article is an attempt to systematize data on how the current crisis affected the political and economic decisions, and whether recognized the importance of SMEs for the economic development of France? (original abstract)
Rocznik
Tom
39
Strony
133--152
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bibliografia
 • Adamik A. (2011), Kształtowanie konkurencyjności i przewagi konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw, C.H. Beck, Warszawa.
 • Baruk J. (2006), Zarządzanie wiedzą i innowacją, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Czech K., Infrastruktura instytucjonalna w procesie wspierania działalności innowacyjnej MŚP we Francji - wnioski dla Polski, s. 147-150. [Dostęp 08.05.2012]. Dostępny w World WideWeb:http://mikro.univ.szczecin.pl/system/publication_files/106/original/11.pdf?131488080.
 • Dominiak P., Wasilczuk J., Daszkiewicz N. (2005), Małe i średnie przedsiębiorstwa w obliczu internacjonalizacji i integracji gospodarek europejskich. Przykłady Włoch, Francji, Polski i Czech, Gdańsk.
 • Dominiak P. (2005), Sektor MŚP we współczesnej gospodarce, PWN, Warszawa.
 • Haffer M. (2005), Zasoby wiedzy, jako czynnik wzrostu innowacyjności przedsiębiorstwa, [w:] B. Godziszewski, M. Haffer, M. J. Stanker, Wiedza jako czynnik międzynarodowej konkurencyjności w gospodarce, Toruń.
 • Janasz W., Innowacje w zrównoważonym rozwoju organizacji, Warszawa, 2011.
 • Janasz W. (2003), Innowacje w modelach działalności przedsiębiorstw, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 • Lachniewicz S. (2011), Matejun M., Zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Limański A. (red.) (2003), Funkcjonowanie przedsiębiorstw w warunkach integracji i globalizacji gospodarki, WSZMiJO, Katowice.
 • Łuczki T. (red.) (2007), Szkice o współczesnej przedsiębiorczości, Politechnika Poznańska, Poznań.
 • Mikołajczyk B. , Kurczewska A. (2004), Sektor małych i średnich przedsiębiorstw we Francji, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 • Ruszkowski J. M. (2003), Małe i średnie przedsiębiorstwa w procesie integracji Polski z Unią Europejską, [w:] A. Limański (red.), Funkcjonowanie przedsiębiorstw w warunkach integracji i globalizacji gospodarki, WSZMiJO, Katowice.
 • Zastempowski M. (2010), Uwarunkowania budowy potencjału innowacyjnego polskich małych i średnich przedsiębiorstw, WN UMK, Toruń.
 • Stabryła A. (red.), Innowacyjność we współczesnych organizacjach, Kraków 2005.
 • Zakrzewska-Bielawska A. (2011), Wyzwania rozwojowe małych i średnich przedsiębiorstw. Innowacja technologia kryzys, Difin, Warszawa.
 • Błoński P., Sarkozy na pomoc małym i średnim firmom, [Dostęp 25 maja 2012]. Dostępny w World Wide Web: http://www.rfi.fr/actupl/articles/118/article_8872.asp.
 • Błoński P., Sarkozy i 35 miliardów, [Dostęp 24 maja 2012]. Dostępny w World Wide Web: http://www.rfi.fr/actupl/articles/120/article_9418.asp.
 • Czernecka M.,Woszczyk P., [Raport, on-line]. 2011 [Dostęp 2 maja 2012]. Dostępny w World Wide Web: http://www.hrtrendy.pl/wpcontent/uploads/downloads/2011/12/Raport_EFSEnd_Financial_Suppor_Przyszlosc_rynku_szkolen_w_Polsce.pdf. s. 20.
 • Dorocki S., Gospodarka oparta na wiedzy w założeniach Strategii Lizbońskiej na przykładzie Francji, [w:] Rola przedsiębiorczości w gospodarce opartej na wiedzy, Z. Zioło, T. Rachwał, "Przedsiębiorczość - Edukacja" nr 4, Wydawnictwo Nowa Era i Zakład Przedsiębiorczości Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Warszawa-Kraków 2008, s. 179-181. [Dostęp12.05 2012]. Dostępny w World Wide Web: http://www.p-e.up.krakow.pl/pdf/pe4/dorocki4.pdf.
 • Kaluzińska E., Przedsiębiorczość i kryzys gospodarczy we Francji, On 1 février 2012, in Polski, by C. Dekeuwer, [Dostęp 25 maja 2012]. Dostępny w World Wide Web: http://thelegalbloginfrance.com/?p=166.
 • Maziarski J., Maszek M., Małe i Średnie Przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej, Ministerstwo Gospodarki i Polityki Społecznej [Dostęp 24 maja 2012]. Dostępny w World Wide Web: http://www.uw.olsztyn.pl/inte/male.htm.
 • Michalska A., Finansowanie nauki we Francji, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Współpracy Międzynarodowej MNiSW 2008. [Dostęp 24.05 2012]. Dostępny w World Wide Web: http://www.nauka.gov.pl/nauka/nauka-dla-kazdego/raporty-i-publikacje/sprawy-nauki/nauka-gospodarka-spoleczenstwo/nauka-gospodarka-spoleczenstwo/artykul/finansowanie-nauki-we-francji/.
 • Przewodnik po szkoleniach w małych i średnich przedsiębiorstwach, KE, 2009, [Dostęp 07.05 2012]. Dostępny w World Wide Web: https://docs. google.com/ viewer?a=v&q=cache:YJeiQO2L9yEJ:ec.europa.eu/social/BlobServlet?- docId%3D4202%26langId%3Dpl+Przewodnik+po+szkoleniach+w+ma% C5%82ychi+%C5%9Brednich+przedsi%C4%99biorstwach&hl=pl&gl=pl&pid=bl&srcid=AD GEE SgjH1bxcdps0itzu0YD2w9h1kcqD15T8hSgDaNHUjw0oph6Zp5fsVgH7VSBtV8UVt4D0Zm6ujOULWDpG51e_9kBNSE-8088smZuxAzfFzHEcUq1sDBi4fEEA 1pJe4QkbVVY8eaB&sig=AHIE tbTgnXkBFO3gpwfXP1POT4qrR5WUEA.
 • Informator ekonomiczny o krajach świata, Francja, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, [Dostęp 5 maja 2012]. Dostępny w World Wide Web: http://www.msz.gov.pl/files/Informator%20ekonomiczny%20%20pdf/Francja/Francja%2004.pdf.
 • Europejska Karta Małych Przedsiębiorstw [Dostęp 24 maja 2012]. Dostępny w World Wide Web: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/charter/docs/charter_ pl.pdf.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171232831

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.