PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 4 | nr 1 | 53--64
Tytuł artykułu

Sektor usług w gospodarce opartej na wiedzy - studium komparatystyczne

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Service Sector of a Knowledge-based Economy - a Comparative Study
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest zidentyfikowanie działalności usługowych odpowiadających za tempo i kierunki przebiegu procesu budowy gospodarki opartej na wiedzy. Analiza obejmuje kraje Unii Europejskiej. Okres analizy to lata 2008-2012. Opracowanie zostało podzielone na cztery części. W pierwszej części scharakteryzowano istotę gospodarki opartej na wiedzy oraz rolę sektora usług w przechodzeniu do gospodarki opartej na wiedzy. W drugiej części przeprowadzono konceptualizację działalności usługowej, w wyniku której otrzymano kategorię tzw. usług dla wiedzy. Sekcje zaliczane do usług dla wiedzy w sposób bezpośredni przyczyniają się do tworzenia, przetwarzania i rozpowszechniania wiedzy w gospodarce. W części trzeciej dokonano podziału gospodarek Unii Europejskiej na cztery grupy w zależności od stopnia zaawansowania budowy gospodarki opartej na wiedzy na podstawie dwóch wskaźników, tj. Indeksu gospodarki wiedzy (KEI) i Indeksu wiedzy (KI). Następnie, w czwartej części, dokonano empirycznej weryfikacji znaczenia usług dla wiedzy w poszczególnych krajach Unii Europejskiej. W gospodarce opartej na wiedzy, gdzie wiedza stała się kluczowym atutem w uzyskiwaniu przewagi konkurencyjnej, to właśnie usługi związane z nabywaniem, rozpowszechnianiem i tworzeniem wiedzy odgrywają główną rolę w rozwoju gospodarczym. Od rozwoju sekcji usługowych zaliczanych do usług dla wiedzy zależy stopień zaawansowania gospodarki w tworzeniu, wykorzystywaniu i rozpowszechnianiu wiedzy. Są to działania, które w sposób bezpośredni przyczyniają się do uzyskiwania przez gospodarkę przewagi konkurencyjnej bazującej na wiedzy. (abstrakt oryginalny)
EN
The study objective was identification of the service industries that determine the rate and lines of development of a knowledge-based economy. The analysis covered the EU member countries and the years of2008-2012. This report consists of four sections. The first one provides the characteristics of a knowledge-based economy and describes the role of services sector in progressing towards this stage of development. The second section offers a classification of services that led to establishing the category of knowledge-based services. The industries classified as knowledge-based services contribute directly to the creation, processing and distribution of knowledge throughout an economy. The following part presents a division of the EU member economies into four groups, depending on their advancement towards the knowledge-based economy as defined by two indices: the Knowledge Economy Index (KEI) and the Knowledge Index (KI). The study concluded on empirical verification of the significance of knowledge-based services within individual European economies. In a knowledge-based economy, where knowledge is the key factor in gaining a competitive advantage, it is just the services related to knowledge acquisition, distribution and creation that drive the economic growth. The development level of service activities classified as knowledge-based services largely determines the economy's performance in knowledge creation, distribution and use. This is so because these activities directly contribute to the economy's competitive advantage based on knowledge. (original abstract)
Rocznik
Tom
4
Numer
Strony
53--64
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Building Knowledge Economies. Advanced Strategies for Development (2007), The World Bank, Washington.
 • Castells M., Himanen P. (2009), Społeczeństwo informacyjne i państwo dobrobytu, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 • Chen D. H. C., Dahlman C. J. (2005), The Knowledge Economy, the KAM Methodology and Word Bank Operations, The World Bank, Washington.
 • Grimshaw D., Miozzo M. (2006), Knowledge intensive business services: understanding organizational forms and the role of country institutions [w:] Knowledge Intensive Business Services, Organizational Forms and National Institutions, M. Miozzo, D. Grimshaw Ed., Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham.
 • Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007-2013, (2006), Ministerstwo Gospodarki. Departament Rozwoju Gospodarki, Warszawa.
 • Lichniak I. (2010), Ku gospodarce usług [w:] Serwicyzacja polskiej gospodarki, I. Lichniak (red.), Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna w Warszawie, Warszawa.
 • Łukaszewicz A. (2001), Dylematy ekonomiczne przełomu stuleci, Wydawnictwo Key Text, Warszawa.
 • Miles I. (2003), Knowledge - Intensive Services: Suppliers and Clients, Ministry of Trade and Industry Finland, Studies and Reports, Helsinki.
 • Miles I. (2008), Knowledge services [w:] Knowledge policy. Challenges for the 21st Century, G. Hearn, D. Rooney (red.) Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham.
 • Miles I., Boden M. (2000), Introduction: Are Services Special?[w:] M. Boden, I. Miles, Services and Knowledge-Based Economy, Creative Print and Design Wales, Ebbw Vale, London.
 • Okoń-Horodyńska E., Piech K., red., (2005), Strategia Lizbońska a możliwości budowania gospodarki opartej na wiedzy w Polsce - wnioski i rekomendacje. Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Warszawa.
 • Piech K. (2009), Wiedza i innowacje w rozwoju gospodarczym: w kierunku pomiaru i współczesnej roli państwa, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa.
 • Platonoff A. L., Sysko-Romańczuk S., Moszoro B. (2004), Innowacyjność polskich firm w gospodarce opartej na wiedzy, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw", nr 1.
 • Przechodzenie Polski do gospodarki opartej na wiedzy a kształtowanie się popytu na pracę, (2002), Ekspertyza, Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" przy Prezydium PAN, Warszawa.
 • Thurow L.C. (2006), Powiększanie bogactwa. Nowe reguły gry w gospodarce opartej na wiedzy, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 • Węgrzyn G. (2011), Miejsce i rola usług w gospodarce opartej na wiedzy [w:] Przegląd wybranych zagadnień rozwoju ekonomiczno-społecznego, G. Musiał, R. Żelazny (red.), Zeszyty Naukowe "Studia Ekonomiczne" nr 79, Katowice.
 • Zielińska-Głębocka A. (2012), Współczesna gospodarka światowa. Przemiany, innowacje, kryzysy, rozwiązania regionalne, Wolters Kluwer Warszawa 2012.
 • Zienkowski L. (2003), Wiedza a wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171232871

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.