PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 1-2 | 59--77
Tytuł artykułu

Wyzwania i zagrożenia modernizacyjne gospodarki wynikające z podziału terytorialnego Polski na regiony

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Challenges and Threats of the Economy Modernization as the Result of Territorial Division into Regions in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego artykułu jest ustalenie zasadności i możliwości realizacji w Polsce postawionych przez UE zadań na lata 2014-2020, które dotyczą: wzrostu wskaźnika zatrudnienia do 75% wśród osób w wieku 18-64; wydatków na B+R w wysokości 3% PKB, likwidacji wykluczenia społecznego, budowy gospodarki opartej na wiedzy. Analiza wewnętrznych zagrożeń dla modernizacji w regionach wykazuje, że cele UE odpowiadają potrzebom gospodarek regionalnych w Polsce, które charakteryzują się bardzo niskim średnim nakładem na sferę B+R, niskim wskaźnikiem zatrudnienia, a także znaczną dywergencją rozwojową w podregionach. A zatem polityka spójności jest dla polskich regionów szansą rozwoju. Zagrożenia makroekonomiczne nie były przedmiotem analizy, jednak można wskazać niską stopę oszczędności wewnętrznych, a tym samym ograniczone możliwości inwestowania, słabości rozwiązań instytucjonalnych oraz fiskalnych. Zagrożenia makroekonomiczne oraz wewnątrzregionalne są przewidywalne, natomiast trudno przewidzieć zagrożenia zewnętrzne - koniunkturalne, związane z euro, niedoszacowanie do ambitnych zadań UE wysokości przyznanych funduszy itp. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is to investigate the possibilities of EU goals realization in Poland. The EU goals in 2014-2020 financial perspective are following: the rise of employment index to the 75% among persons aged 18-64, the rise of R&D outlays to the level of 3% GDP, building knowledge society etc. Internal threats analysis joined with the economy modernization in the regions of Poland indicates the EU goals cover the needs for regional development. The regional economies in Poland are characterized by low level of employment, low expenditures on R&D and by the significant development divergence in the NUTS-4 units level. Therefore cohesion policy makes opportunities for regional development. Macroeconomic threats were not the clue of the analysis, however literature points: low level of internal savings, limited possibilities to invest, institutional and financial weaknesses. Internal threats are easier to foresee, but external, joined with the European funds, euro stability, economy cycle seems to be more risky. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
59--77
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Armstrong H., Vickerman R. (1995). Convergence and Divergence among European Regions. London: Pion.
 • Barca F. (2009). An Agenda for a reformed Cohesion Policy. A place-based approach to meeting European Union challenges and expectation, Brussels: DG Regio, European Commission.
 • Barro R.J. (1999). Inequality, Growth and Investment, Working Paper, 7038, NBER, March.
 • Barro R.J., Sala-i-Martn, X. (1995). Technological Diffusion, Convergence and Growth, Discussion Paper 1255. London.
 • Bolonek R. (2009). Dywergencyjny charakter rozwoju regionalnego w Polsce jako uwarunkowanie modernizacji gospodarki Polski, w: Nierówności społeczne, a wzrost gospodarczy. Problemy modernizacji Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • Bywalec Cz. (1996). Mezoekonomia i megaekonomia - nowe wymiary ekonomii, w: Rola mezoekono- mii w rynkowym systemie zarządzania gospodarką. Księga jubileuszowa dla uczczenia 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Profesora Józefa Gajdy, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 • "Europe 2020. A strategy for smart, sustainable and inclusive growth" dokument został przyjęty 3.03.2010 przez Unię Europejską jako propozycja strategii na lata 2014-2020.
 • European business: Facts and Figures (2009). Eurostat.
 • Frantzen D. (2008). R&D and manufacturing production specialization in developed economies, "Applied Economics", Vol. 40: 3009-3027.
 • Fujita M., Krugman P., Venables A. (1999). The spatial Economy: Cities, Regions, and International Trade. Cambridge, MA: MIT Press.
 • Gajda J. (1996). Nowa rola mezoekonomii. W: Rola mezoekonomii w rynkowym systemie zarządzania gospodarką. Księga jubileuszowa dla uczczenia 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Profesora Józefa Gajdy. Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie.
 • Gill I. (2010). Regional development policies: place- based or people centred?, za: World Bank GIS Laboratory, 9.10.2010; http://www.voxeu.org/index.php?q=node/5644; dostęp 24.11.2011.
 • Glaeser E.L. (red.). The new economics of urban and regional growth. w: Clark, G.L., Feldman, M.P., Gertler, M.S. (red.), The Oxford Handbook of Economic Geography. Oxford: Oxford University Press.
 • Gorynia M. (1996). Wybrane aspekty teoretyczne mezoekonomii. W: Rola mezoekonomii w rynkowym systemie zarządzania gospodarką. Księga jubileuszowa dla uczczenia 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Profesora Józefa Gajdy. Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie.
 • Grossman G., Helpman E. (1991). Innovation and Growth In the Global Economy. Cambridge: MIT Press.
 • Jacobs J. (1969). The Economy of Cities. New York: Random House.
 • Lucas R. (1988). On the Mechanics of Economic Development. Journal of Monetary Economic, 22: 3-42
 • OECD (2011). Economic Outlook, 1(89). Pozyskane z: www.oecd.org (06.06.2011).
 • Orłowski W. (2010). W pogoni za straconym czasem. Wzrost gospodarczy w Europie Środkowo-Wschodniej 1950-2030. Warszawa: PWE.
 • Pietrzyk I. (2004). Instytucjonalne uwarunkowania rozwoju gospodarczego. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1024.
 • Pietrzyk I. (2007). Wspólnotowa polityka spójności społeczno-gospodarczej w nowej perspektywie finansowej 2007-2013. W: Jewtuchowicz, A. (red.), Region w gospodarce opartej na wiedzy. Łódź: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Porter M.E. (1990/1998). The Competitive Advantage of Nations. New York: Free Press.
 • Roberts M., Setterfield M. (2007). Endogenous regional Growth. A critical Survey. Centre for Economic and Public Policy, University of Cambridge, June 2007; www.landecon.cam.ac.uk/research/reuag/ (05.06.2010).
 • Rocznik Statystyczny RP 2010 (2011). Warszawa: GUS.
 • Rocznik Statystyczny Województw 2010 (2011). Warszawa: GUS.
 • Romer P.M. (1986). Increasing return and long-run Growth. Journal of Political Economy, 94: 1002-1037.
 • Song Hongbing (2010). Wojna o pieniądz. Prawdziwe źródła kryzysów finansowych. Bielany Wrocławskie: Wydawnictwo Wektory.
 • Weresa M.A (2010). Polska. Raport konkurencyjności. Klastry przemysłowe a przewagi konkurencyjne. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Zioło Z. (1996). Miejsce mezoekonomii w ekonomii. W: Rola mezoekonomii w rynkowym systemie zarządzania gospodarką. Księga jubileuszowa dla uczczenia 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Profesora Józefa Gajdy. Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171232923

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.