PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 4 | nr 1 | 131--145
Tytuł artykułu

Zakres współpracy przedsiębiorstw handlu detalicznego żywnością a ich sytuacja ekonomiczna

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Scale and Scope of Cooperation Between Food Retailers and their Economic Condition
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Dynamiczne zmiany struktur gospodarczych wynikające po części z procesów globalizacji oraz integracji międzynarodowej, wzmacniane rozwojem technologicznym skłaniają podmioty gospodarcze do poszukiwania rozwiązań zarówno strategicznych jak i operacyjnych pozwalających uzyskiwać i utrzymywać przewagę konkurencyjną. Twierdzenia te wydają się szczególnie istotne w odniesieniu do podmiotów handlu detalicznego, które poza rodzimą konkurencją muszą zmagać się z podmiotami handlowymi z udziałem kapitału zagranicznego dysponującymi często poza zasobnością finansową szeregiem przewag w rozwiązaniach technicznych, organizacyjnych czy sposobach zarządzania. Teoretycznym wskazaniem poprawy takiej sytuacji jest podjęcie współpracy. W artykule podjęto próbę określenia skali i zakresu działań kooperacyjnych przedsiębiorstw handlu detalicznego woj. podkarpackiego. Weryfikacji poddano tezę o związku między działalnością kooperacyjną a sytuacją ekonomiczną badanych podmiotów. Przedstawiono oczekiwania przedsiębiorców rozważających zaangażowanie w relacje z podmiotami konkurencyjnymi. Analizie poddano także destymulanty oraz czynniki sprzyjające rozwojowi współpracy w handlu. Wnioskowanie zawarte w artykule prowadzone jest na podstawie danych uzyskanych z badań własnych zrealizowanych metodą wywiadu kwestionariuszowego w 292 podmiotach handlowych funkcjonujących w województwie podkarpackim. (abstrakt oryginalny)
EN
Dynamic changes of economic structures resulting partially from globalization processes and international integration, strengthened by technological development induce economic entities to search for strategic as well as operational solutions that enable to gain and maintain competitive advantage. The statements seem to be especially important for retail trade entities that, apart from domestic competition, are forced to compete with retailers with foreign capital, that possess not only rich financial resources but also a lot of advantages in technical, organizational or managerial fields. Theoretical indication to improve such situation is to cooperate. In the paper there was taken an attempt to define scale and scope of cooperation between retailers functioning in podkarpackie voivodeship. There was verified a thesis about existence of relationship between cooperation activity and economic condition of the entities under research. Expectations of entrepreneurs who consider engagement in relations with their competitors were presented. Destimulants and stimulants of development of cooperation in trade were analysed as well. Conclusions in the paper were based on data extracted from the own research realized in the form of questionnaire survey in a group of 292 retailers functioning in podkarpackie voivodeship. (original abstract)
Rocznik
Tom
4
Numer
Strony
131--145
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Rzeszowski
Bibliografia
 • Bogdanienko J. (red.) (2006), Firma w otoczeniu globalnym, Wyd. "Dom Organizatora", Toruń.
 • Cyrek M. (2012a), Rozwój sektora usług a gospodarka oparta na wiedzy, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • Cyrek M. (2012b), Inwestycje w wiedzę warunkiem dostosowań podkarpackich przedsiębiorstw usługowych do uwarunkowań gospodarki opartej na wiedzy [w:] M.G. Woźniak (red.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Zeszyt nr 26, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • Cyrek P. (2012), Determinanty wyboru placówki handlu detalicznego żywnością w ujęciu dynamicznym [w:] G. Rosa, A. Smalec (red.), Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Konkurencyjność i wizerunek podmiotów rynkowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 710, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 24, Wyd. Nauk. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Kłosiewicz-Górecka U. (2010), Zakres i formy współdziałania małych przedsiębiorstw handlowych w kanałach dystrybucji artykułów konsumpcyjnych [w:] U. Kłosiewicz-Górecka (red.), Handel wewnętrzny w Polsce. Funkcjonowanie małych firm handlowych, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa.
 • Pokorska B. (2011), Źródła zdolności konkurencyjnej przedsiębiorstw handlowych funkcjonujących w systemie franczyzowym [w:] U. Kłosiewicz-Górecka (red.), Handel wewnętrzny w Polsce 2006-2011, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa.
 • Porter M.E. (2006), Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów. Wyd. MT Biznes, Warszawa.
 • Sławińska M. (red.) (2010), Modele biznesu w handlu detalicznym, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Strzyżewska M. (2011), Współpraca między przedsiębiorstwami - odniesienie do polskiej praktyki, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 • Zombirt J. (2009), Mechanizmy rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, Wyd. Difin, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171232943

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.