PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 1 | nr 1 | 151--171
Tytuł artykułu

Ewolucja standardów sprawozdawczości według segmentów działalności w ramach IFRS i jej uwarunkowania

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Evolution of Segment Reporting Standards under IFRS and its Determinants
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W historii Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej wyróżnia się trzy standardy poświęcone sprawozdawczości według segmentów działalności. Należą do nich: IAS14, IAS14R oraz IFRS8. Celem artykułu jest prezentacja zmian, jakie zaszły między tymi standardami, oraz ocena ich zasadności. W związku z tym zostaną przytoczone najważniejsze uregulowania prawne powyższych standardów, do których należy zaliczyć: rodzaj wyodrębnianych segmentów działalności, procedurę segmentacji działalności, kryteria uznania segmentów działalności za segmenty sprawozdawcze oraz wymagane do ujawnienia informacje finansowe na temat tak zidentyfikowanych obszarów działalności. Rozważaniom zostanie również poddana kwestia przyczyn, które doprowadziły do rozpoczęcie prac na nowymi standardami, powodując w konsekwencji ich zmianę. Zostaną także zaprezentowane wyniki ważniejszych badań empirycznych oraz płynące z nich wnioski na temat standardów sprawozdawczości według segmentów działalności oraz zasadności ich zmiany. (abstrakt oryginalny)
EN
In the history of International Financial Reporting Standards, there are three standards dedicated to segment reporting. These include IAS14, IAS14R and IFRS8. The purpose of this article is to present the changes which took place between the standards and assessment of their validity. Therefore, the will be presented the most important regulation of the above standards, which include: the type of isolated segments, business segmentation procedure, the criteria for the recognition of business segments for reporting segments and required financial information to be disclosed. Consideration shall be given to the question of the causes which led to the start of work on new standards, resulting in the consequences of the change. Also, there will be presented the results of empirical studies and the conclusions about segment reporting standard and the validity of their changes. (original abstract)
Rocznik
Tom
1
Numer
Strony
151--171
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bibliografia
 • Albrecht W. D., Chipalkatti N. (1998), New Segment Reporting, CPA Journal, vol. 68, issue 5.
 • Erchinger H., Melcher W. (2007), Convergence between US GAAP and IFRS: Acceptance of IFRS by the US Securities and Exchange Commission (SEC), Accounting in Europe, vol. 4, http://dx.doi.org/10.1080/17449480701727908.
 • International Accounting Standard 14 Reporting Financial Information by Segment, International Accounting Standards Committee Foundation, http://www.ifrs.org (dostęp 4.11.2011).
 • International Accounting Standard 14 Segment Reporting, International Accounting Standards Committee Foundation, http://www.ifrs.org (dostęp 30.10.2011).
 • International Financial Reporting Standard 8 Operating Segments, International Financial Reporting Standards Foundation, http://www.ifrs.org (dostęp 30.10.2011).
 • Karwowski M., Świderska G. K. (2006), Ujawnianie informacji o segmentach działalności w sprawozdaniach finansowych grup kapitałowych w Polsce, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 35 (91), SKwP, Warszawa.
 • Karwowski M., Świderska G. K. (2009), Segmenty zarządcze w rachunkowości finansowej i zarządczej, [w:] Problemy współczesnej rachunkowości, Pracownicy Katedry Rachunkowości SGH (red.), Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • McConnell P., Pacter P. (1995), IASC and FASB Proposals Would Enhance Segment Reporting, CPA Journal, vol. 65, issue 8.
 • MSR 14 Sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności (2004), Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), t. 1, SKwP, Warszawa.
 • MSSF 8 Segmenty operacyjne (2007), Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), t. 1, SKwP, Warszawa.
 • Pacter P. (1993), Reporting Disaggregated Information, Financial Accounting Standards, Norwalk.
 • Prather-Kinsey J., Meek G. K. (2004), The Effect of Revised IAS14 on Segment Reporting by IAS Companies, European Accounting Review, vol. 13, issue 2.
 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót prospektu (Dz. U. 2002.36.328).
 • Sojak S., Zimnicki T. (2008), Wartość dodana sprawozdań finansowych wynikająca z ujawnienia segmentów działalności według MSR 14, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 46 (102), SKwP, Warszawa.
 • Street D. L., Bryant S. M. (2000), Disclosure Level and Compliance with IASs: A Comparison of Companies with and without U.S. Listings and Filings, The International Journal of Accounting, vol. 35, issue 3.
 • Street D. L., Gray S. J. (2001), Observance of International Accounting Standards: Factors Explaining Non-Compliance, ACCA research report no. 74, Certified Accountants Educational Trust, London.
 • Street D. L., Nichols N. B. (2002), LOB and Geographic Segment Disclosures: An Analysis of the Impact of IAS14 Revised, Journal of International Accounting, Auditing & Taxation, vol. 11, issue 2.
 • Street D. L., Nichols N. B. (2007), The Relationship between Competition and Business Segment Reporting Decisions under the Management Approach of IAS14 Revised, Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, vol. 16, issue 1.
 • Zimnicki T. (2008), Zasadność podejścia MSR 14 do sprawozdawczości segmentów działalności - na przykładzie Grupy Kapitałowej spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, AUNC Ekonomia, z. 388, Toruń.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171232993

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.