PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 1 | nr 1 | 173--185
Tytuł artykułu

Dofinansowanie rozwoju mikroprzedsiębiorczości na terenach wiejskich w ramach PROW 2007-2013 - rezultaty

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Funding the Development of Micro Enterprises in Rural Areas from PROW 2007-2013 - Results
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Mikroprzedsiębiorstwa to istotny stymulator rozwoju gospodarczego. To z nimi wiążą się największe nadzieje na tworzenie nowych miejsc pracy, a tym samym na minimalizowanie bezrobocia i przyspieszanie wzrostu gospodarczego. Po wstąpieniu Polski do UE przedsiębiorstwa, szczególnie przedsiębiorstwa na obszarach wiejskich, uzyskały znaczący dostęp do środków publicznych. W dokumentach unijnych, a w szczególności w Działaniu 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, skupia się uwagę na rozwoju małej przedsiębiorczości i podniesieniu wskaźnika zatrudnienia w szeroko rozumianej gospodarce wiejskiej. W artykule zaprezentowano podstawowe informacje związane z Działaniem 312. Przedstawiono wstępne rezultaty wynikające z realizacji Działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw", przejawiające się głównie we wzroście zatrudnienia i poprawie kondycji finansowej przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)
EN
Micro enterprises give hope to create new jobs, thereby minimizing unemployment and accelerating economic growth. After Polish accession to the EU enterprises, especially enterprises in rural areas gained access to public funds - Action 312 "Creation and development of micro enterprises". The article presents basic information about the Action 312 "Creation and development of micro enterprises". Particular attention was paid to the presentation of the initial results of the implementation of activities under the Action 312, manifested mainly by an increase in employment and improving the financial health of companies. (original abstract)
Rocznik
Tom
1
Numer
Strony
173--185
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bibliografia
 • Anuszkiewicz A. (2011), Mikroprzedsiębiorstwa - realizacja działania w ramach PROW, http://bip.bialystok.uw.gov.pl/Show_Item.aspx?ID=21264 (dostęp 11.12.2012). Białkowska J. (2012), Nowe miejsca pracy dzięki unijnym dotacjom dla mikroprzedsiębiorców, Gazeta Podatkowa, nr 64.
 • Działanie 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" - informacja o rezultatach wdrażania w latach 2007-2011 (2011), Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 • Dzięki wsparciu z ARiMR finansowanemu z PROW 2007-2013 na wsi powstaje około 34 tysięcy nowych miejsc pracy (2012), http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/dzieki-wsparciu-z-arimr-finansowanemu-z-prow-2007-2013-na-wsi-powstajeokolo-34-tysiecy-nowych-mi.html (dostęp 12.12.2012).
 • Informacja na temat realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (2012), PROWieści, listopad.
 • Informacja na temat realizacji PROW 2007-2013 (2012), Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 • Kropsz I., Kutkowska B. (2008), Stan przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Dolnego Śląska, Wieś i Rolnictwo, nr 1.
 • Łapińska I. (2011), Mikroprzedsiębiorstwo - szansą dla ludzi przedsiębiorczych, Wiadomości Rolnicze, październik.
 • tys. nowych miejsc pracy dla mieszkańców wsi (2012), http://www.eurofundsnews.pl/content/view/17780 (dostęp 14.12.2012).
 • Ponad 41 miliardów złotych wypłaciła ARiMR z PROW 2007-13, Polska jest liderem realizacji Programu w Unii Europejskiej (2012), http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/ponad-215-miliarda-zlotych-wyplacila-arimr-z-prow-2007-13-polskajest-liderem-realizacji-progra.html (dostęp 31.12.2012).
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw", Poradnik dla beneficjentów (2011), ARiMR.
 • PROW 2007-2013, http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2007-2013-podstawowe- informacje.html (dostęp 5.12.2012).
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (2011).
 • Sikorska M. (2012), Ukryte bezrobocie na polskiej wsi, http://tvp.info/informacje/agro-info/ukryte-bezrobocie-na-polskiej-wsi/9460270 (dostęp 28.01.2013).
 • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - stan na dzień 31.10.2012, http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/wdrazane-programy-i-dzialania-dane-liczbowe/program-rozwoju-obszarow-wiejskich-2007-2013/tworzenie-i-rozwoj-mikroprzedsiebiorstw.html (dostęp 6.12.2012).
 • Walczak D., Żołądkiewicz A. (2012), Dotacje dla mikroprzedsiębiorstw na wsi w ramach 2007-2013, [w:] Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw- Mikrofirma 2012, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 267-275.
 • Wyniki badania mikroprzedsiębiorczości na wsi - efekty działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" (2012), ARiMR.
 • Zbiorcze sprawozdanie bieżące tygodniowe z realizacji PROW na lata 2007-2013 (2012), http://www.minrol.gov.pl/pol/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PROW-2007-2013/Monitoring-i-sprawozdawczosc-PROW-2007-2013/Zbiorcze-sprawozdania-biezace-z-realizacji-PROW-2007-2013/(archive)/1 (dostęp 7.12.2012).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171232995

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.