PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 77 Zjawiska kryzysowe a decyzje finansowe przedsiębiorstw | 70--84
Tytuł artykułu

Ryzyko katastroficzne a kryzys finansowy w przedsiębiorstwie

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Catastrophic Risk and Financial Crisis in an Enterprise
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Współcześnie obserwuje się wzrost oddziaływania ryzyka katastroficznego na system ekonomiczny, stanowiący segment systemu społecznego. Celem niniejszego opracowania jest prezentacja związków zachodzących pomiędzy podjętym przez przedsiębiorstwo ryzykiem katastroficznym a zjawiskami kryzysowymi w obrębie finansów przedsiębiorstwa. (fragment tekstu)
EN
Catastrophes can influence enterprises in direct and indirect way (by modifying enterprises environment). Losses, being catastrophe consequences, are multiply and usually serious enough to induce financial crisis in an enterprises, that in turn may result in enterprises bankruptcy. If possibility of catastrophe occurrence is high, an enterprise should avoid catastrophic risk. In case of undertaking, catastrophic risk should be reduced by using physical tool of prevention (internal catastrophes risk) and repression (internal and external catastrophes risk). Catastrophic risk control should never be limited to using physical risk control tools - right catastrophic risk control system should include the element of financing this kind of risk by transferring it. If there is no possibility of transferring catastrophic risk an enterprises should avoid it. If not, it certainly, uncertainty goes for only the issue of the moment of catastrophe occurrence, an enterprise experiences financial crisis being catastrophe's outcome. (original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • A. Hanzel: Ryzyko katastroficzne - problem identyfikacji. "Wiadomości Ubezpieczeniowe" lipiec/sierpień 2008, s. 39.
 • I. Jędrzejczyk: Rola państwa w zarządzaniu i kompensacji ryzyk katastroficznych. "Wiadomości Ubezpieczeniowe" maj/czerwiec 2007, s. 20.
 • R. Sanders: Modelowanie zjawisk katastroficznych w Europie dla celów ubezpieczeniowych. "Wiadomości Ubezpieczeniowe" marzec/ kwiecień 2006, s. 43-44.
 • F. Piontek, J. Kusztal, E. Lorek: Straty spowodowane degradacją powierzchni ziemi w Polsce w układzie przestrzennym. Stowarzyszenie "Zdrowy człowiek", Katowice 1990, s. 11 i nast..
 • J. Kusztal: Ocena degradacji powierzchni ziemi w Polsce spowodowanej naruszeniem górotworu. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach nr 121, Katowice 1991, s. 210 i nast..
 • Straty spowodowane degradacją ziemi w województwie katowickim. Red. F. Piontka. Ossolineum, Wrocław 1989, s. 10 i nast.
 • E. Szulc: Bojkot BP niszczy drobnych przedsiębiorców, http://www.forbes.pl (dostęp: 29.06.2010).
 • T. Goss-Strzelecki: BP podlicza straty, http://www.parkiet.com/artykul/31,936727.html (dostęp: 08.06.2010).
 • Ł. Wójcik: BP: problemy koncernu naftowego. Bankructwo prawdopodobne, http://www.polityka.pl/ /rynek/1506742,1,bp-problemy-koncernu-naftowego (dostęp: 8.06.2010).
 • D. Malinowski: Czy powódź opóźni inwestycję ZAK?, http://www.wnp.pl/wiadomosci/czypowodz- opozni-inwestycje-zak,112903_28_0_0_0.html (dostęp: 21.06.2010).
 • D. Malinowski: Powódź dotkliwie uderzy w branże nawozową, http://www.wnp.pl/wiadomosci/ powodz-dotkliwie-uderzy-w-branze-nawozowa,111812_28_0_0_0.html (dostęp: 08.06.2010).
 • A. Grabarska: Powódź sprawiła, że ruszyła fala rezygnacji z wczasów nad morzem, http://www.gs24.pl/ apps/pbcs.dll/article?AID=/20100612/REGION/952821070 (dostęp: 28.08.2010).
 • T. Prusak: Zalane portfele, cyt. za: G. Zalewski: Gdy nie było niczego, http://zalewski. blogbank.pl/2009/06/ (dostęp: 15.08.2011).
 • A. Koźmiński: Zarządzanie systemowe. PWE, Warszawa 1973, s. 17-23.
 • M. Bielski: Podstawy teorii organizacji i zarządzania. C.H. Beck, Warszawa 2002, s. 17.
 • A. Koźmiński: Analiza systemowa organizacji. PWE, Warszawa 1979, s. 15.
 • J. Regulski: Cybernetyka systemów planowania. Wiedza Powszechna, Warszawa 1974, s. 12.
 • C. Klimkowski: Ubezpieczenia od strat z tytułu powodzi. "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 2004, nr 1-2, s. 33.
 • E. Zagórska: Ryzyko katastroficzne na rynku nieruchomości. "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 2006, nr 5-6, s. 31-32.
 • P. Milewski: Ubezpieczeniowe konsekwencje trzęsienia ziemi i tsunami w Azji Południowo- Wschodniej i Afryce. "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 2005, nr 1-2, s. 68.
 • T. Borkowski: Ryzyko w działalności przedsiębiorstw. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008, s. 153-155.
 • G. Łukasik: Kryzys finansowy przedsiębiorstwa - przyczyny, możliwości przeciwdziałania. W: Współczesne problemy finansów, bankowości i ubezpieczeń w teorii i praktyce. Red. K. Znaniecka. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice, 2005, s. 268.
 • G. Arnold: The Handbook of Corporate Finance. A Business Companion to Financial Markets, Decisions and Techniques. Prentice Hall Financial Times, Glasgow 2005, s. 4-7.
 • Z. Dresler: Cel i przedmiot zarządzania finansami firmy. W: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii. Red. J. Czekaj, Z. Dresler. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 13.
 • D. Watson, A. Head: Corporate Finance. Principles and Practice. Prentice Hall Financial Times, Gosport 2004, s. 7.
 • W. Bień: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Difin, Warszawa 2005, s. 10-15.
 • M. Kuchlewska: Ubezpieczenie jako metoda finansowania ryzyka przedsiębiorstw. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2003, s. 39-40.
 • ZD. Dziawgo: Credit-rating. Ryzyko i obligacje na rynku międzynarodowym. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997, s. 32.
 • M. Gorczyńska: Ubezpieczenie gospodarcze jako forma zabezpieczenia przed wystąpieniem ryzyka w przedsiębiorstwie, praca doktorska, maszynopis, Katowice 2002, s. 29-30.
 • Construction Risk Management, International Risk Management Institute, Supplement 77. November 2004, s. I. A. 15, cyt. za: M. Wieczorek-Kosmala: Wpływ ubezpieczeń gospodarczych na rynkową wartość dodaną przedsiębiorstwa. Fundacja WARTY i Kredyt Banku "Razem możemy więcej", Warszawa 2009, s. 135.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171233011

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.